Klager på riving av Y-blokken: – Alternativer er ikke utredet slik loven krever

Rett før fristen gikk ut, har Plan- og bygningsetaten mottatt flere formelle klager på vedtaket om rivingen av Y-blokken, som etter planen skal starte i oktober.

– Kort sagt mener vi at vedtaket er fattet på feil grunnlag, og dermed må kjennes ugyldig, sier Ola H. Fjeldheim, generalsekretær i Fortidsminneforeningen.

– Kort sagt mener vi at vedtaket er fattet på feil grunnlag, og dermed må kjennes ugyldig, sier Ola H. Fjeldheim, generalsekretær i Fortidsminneforeningen.

I starten av juli ble det kjent at arbeidet med å rive Y-blokken starter i oktober, etter at Plan- og bygningsetaten har gitt Statsbygg klarsignal. Det karakteristiske bygget i regjeringskvartalet er utsmykket med flere verk av Pablo Picasso.

Fredag gikk fristen for å klage på rivevedtaket ut. Aftenposten har vært i kontakt med Fortidsminneforeningen som har sendt inn klage. Det samme har Norske arkitekters landsforbund, sammen med Oslo Arkitektforening.

Plan- og bygningsetaten bekreftet fredag ettermiddag at de har mottatt ytterligere to klager.

Les også

Her er det «nye» regjeringskvartalet

Et hovedpoeng i Fortidsminneforeningens klage er klimagassregnskapet, som de mener ikke holder mål.

– Ikke utredet slik man er lovpålagt

Fortidsminneforeningen mener vedtaket må omgjøres, blant annet på grunn av det de beskriver som «vesentlige mangler i reguleringsplanen som er det juridiske grunnlaget for rivevedtaket». De ber om bevaring av Y-blokken.

– En av hovedgrunnene for at vi nå har valgt å klage på vedtaket, er at beslutningen om å rive ble tatt lenge før tilstrekkelig kunnskap ble hentet inn. Dette har låst saken slik at alternativer ikke er blitt utredet slik man er lovpålagt, sier Fjeldheim.

Et annet hovedpoeng i Fortidsminneforeningens klage er klimagassregnskapet, som de mener ikke holder mål.

– Det er gjort beregninger av tilsvarende bygg tidligere. Disse viser at bevaring er det klart beste klimavalget. Sånn mener vi det er med Y-blokken også, sier Fjeldheim.

Ifølge Fjeldheim mangler det både referanser, opplysninger og forutsetninger som gjør det mulig å etterprøve regnskapet.

Les også

Riksantikvaren vil stoppe riving av Y-blokken

Mange har protestert mot at Y-blokken skal rives. På enden av bygningen er en av de mye omtalte utsmykningene laget av Carl Nesjar og Pablo Picasso.

Ber om utsettelse

– Vi klager fordi vi mener det vil være en tragedie å rive Y-blokken, at det er fortvilende historie- og kunnskapsløst, sier Tone Selmer-Olsen, styreleder i Oslo Arkitektforening (OAF).

Sammen med Norske arkitekters landsforbund (NAL) har OAF påklaget vedtaket. I likhet med Fortidsminneforeningen ber de om at fylkesmannen undersøker hvorvidt det kan ha skjedd saksbehandlingsfeil.

Gisle Løkken, president i Norske arkitekters landsforbund, fremhever at Y-blokken er vurdert som et svært viktig kulturminne av norske og internasjonale vernemyndigheter. Han påpeker også at bygget var i prosess for fredning før terrorangrepet 22. juli 2011.

– Like fullt velger staten å ikke utrede kulturminneverdi på en faglig korrekt måte gjennom en egen konsekvensutredning. Dette er selvsagt staten forpliktet til å gjøre på samme nivå som en privat byggherre. NAL forventer at klagen tas til følge, sier Løkken.

– Vi er også svært kritiske til at det ikke foreligger noen endelig løsning for hvordan flytting og sikring av kunstverkene «Fiskerne» og «Måken» skal foregå, sier Selmer-Olsen.

– Vi er også svært kritiske til at det ikke foreligger noen endelig løsning for hvordan flytting og sikring av kunstverkene «Fiskerne» og «Måken» skal foregå, sier Tone Selmer-Olsen, styreleder i Oslo Arkitektforening (OAF).
Les også

Riving av Y-blokken: Sikkerhetshensyn eller bare minste motstands vei? | Henrik Torkveen

Vil behandles innen åtte uker

I tillegg til Fortidsminneforeningen, og en felles klage fra NAL og OAF, har Plan- og bygningsetaten lørdag formiddag mottatt klager fra én privatperson og fra ICOMOS (the International Council of Monuments and Sites).

– Vi må derfor gi oppsettende virkning på rivetillatelsen, som vil si at rivingen av Y-blokken ikke kan starte før klagene er ferdigbehandlet, sier avdelingsdirektør i Plan- og bygningsetaten, Andreas Vaa Bermann.

Plan- og bygningsetaten vil behandle klagene innen åtte uker.

– Når klagene er ferdig behandlet hos oss, vil vi sende over saken til Fylkesmannen i Oslo og Viken for avgjørelse, sier Bermann.

Statsbygg hadde fredag ettermiddag ikke sett innholdet i klagene.

– Vi tar til etterretning at det nå er sendt inn klager på Plan- og bygningsetatens vedtak om rivetillatelse. Men jeg kan umiddelbart ikke se at det er anført nye argumenter her, sier Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektør i Statsbygg.

Fra vestibylen i Y-blokken med Picassos «Måken».

– Søknaden inneholder alvorlige mangler

Også Riksantikvaren har tidligere gitt uttrykk for at rivesøknaden for Y-blokken inneholder alvorlige mangler og må avslås.

I april sendte Riksantikvaren en uttalelse til Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune der de skriver at søknaden Statsbygg har sendt Oslo kommune inneholder så store mangler at den umulig kan godkjennes.

I brevet skriver Riksantikvaren blant annet at søknaden ikke inkluderer beregninger av klimaeffekten ved riving og nybygging. Det fremheves også at alternativer til riving ikke er utredet, deriblant et forslag fra Riksantikvaren om å endre Y-blokken.