Oslo

Oslo refses for dårlig barnehagekvalitet

Utdanningsforbundet er sterkt uenig med Oslo kommune om bemanning og fagkunnskap i barnehagene.

  • Ntb

De mener hovedstaden er dårligst av de store byene i Norge.

Forbundet viser til Kostra-tallene (rapportene kommunene sender til staten), hvor de har regnet ut at det er 17 barn per førskolelærer i Oslo.

Les hele saken med abonnement