Oslo

Skjønner ikke hvordan de skal sykle med nytt kjøremønster

I fjor høst ble det laget nye kjøremønstre med såkalt «stor venstresving» i Kirkeveien.

Ellinor Anderson, samfunnsgeograf med sommerjobb i Bymiljøetaten, viste syklistene hvordan de skulle ta såkalt «stor venstresving» i krysset Sognsveien/Kirkeveien en tidlig morgen.
 • Astrid Løken
  Astrid Løken
  journalist

I Kirkeveien har det lenge vært vanskelig å manøvrere seg frem på sykkel. Derfor har myndighetene laget et opplegg med nytt sykkelmønster. Men det viser seg at få bruker den nye kryssløsningen.

På tegningen under kan du se hvordan man ønsker at syklister skal ta stor venstresving i stedet for liten venstresving.

Slik vil myndighetene at vi skal sykle i åtte store kryss langs Kirkeveien: Syklister som skal til venstre i krysset, kan sykle rett frem. Deretter kan de stille seg foran bilene i kryssende gate, i påvente av grønt lys, før de sykler over. Den nye løsningen skal være tryggere for syklister.
 • Bakgrunn: Sykkelveien i Kirkeveien er klar til bruk – med nytt kjøremønster

Oslo kommune anslo før åpningen av de første kryssene med nytt kjøremønster i fjor at syklistene ville streve med å få det til. Derfor laget de en film som skulle vise hvordan man kan sykle i kryssene.

Det har ikke gått så bra som forventet.

Nylig ble enda flere kryss i Kirkeveien utstyrt med løsningen som skulle være tryggere, altså såkalt «stor venstresving».

Sist fredag rykket et team fra Oslo kommune ut for å lære syklistene hvordan de skal sykle «stor venstresving», som altså er frivillig, men tryggere, ifølge planleggerne.

Syklister har ikke tid

Sykepleier Anniken L'Abée-Lund, som kommer fra nattevakt på Rikshospitalet, følger bilene idet hun skal svinge til venstre i Kirkeveien, i stedet for å bruke det nye kjøremønsteret med «stor venstresving».

– Det er håpløst å svinge over til Kirkeveien for så å vente på nytt grønt lys der før man kan sykle videre, sier hun.

Anniken L'Abée-Lund står og venter på grønt lys i Sognsveien. Hun bruker ikke den nye måten å svinge på i krysset i Kirkeveien.

Lars Olav Farstad, sjefingeniør i Bymiljøetaten i Oslo kommune, anslo før åpningen av de første kryssene i fjor at syklistene ville streve med å forstå løsningen.

– De fleste tar liten venstresving (sammen med bilene, red.anm.) eller benytter gangfeltene og delvis fortauene for å komme seg til venstre. Det er modig å ta liten venstresving. Det er jo møtende trafikk og andre svingende kjøretøyer, sier Farstad.

– Men det tar jo lengre tid med stor venstresving: Man må svinge over og så vente på nytt lys i Kirkeveien før man kan kjøre videre?

– Ja, det kan ta litt lengre tid, avhengig av hvordan du treffer signalfasene, men det er vanskelig å se for seg andre enkle tiltak som er like gode i denne typen kryss, sier Farstad.

Det viktigste tiltaket for å veilede syklistene i stor venstresving er de røde ventefeltene som viser hvor du skal stille deg, og der det er en venstresvingpil. Det er også satt opp et lite skilt på oversiden av krysset i Sognsveien som forteller at man kommer til et slikt kryss. Ifølge Farstad skal skiltet flyttes slik at det blir mer synlig.

Det er rundt 30 lyskryss langs Ring 2. Åtte av disse er nå lagt til rette med «stor venstresving» for syklister.

TØI skal evaluere

Transportøkonomisk Institutt (TØI) talte på oppdrag fra Statens vegvesen hvordan syklistene brukte kryssene i fjor, før de nye kjøremønstrene var innført. De satte også opp kamera for å se på syklistenes adferd gjennom krysset Sognsveien/Kirkeveien.

De fant at 51 prosent av syklistene fulgte bilistenes kjøremønster, med såkalt liten venstresving. 39 prosent krysset Sognsveien i fotgjengerfeltet rett før lyskrysset. 10 prosent syklet rett frem over fotgjengerfeltet i Kirkeveien, før de svingte til venstre over fotgjengerfeltet i Sognsveien.

Ifølge Statens vegvesen er det fortsatt få syklister som bruker det nye mønsteret.

Det røde lille skiltet helt nederst på stolpen forteller at man kommer til et kryss hvor det er lagt til rette for stor venstresving.

Tanja Loftsgarden, prosjektleder Pilotprosjekt for sykkel i Statens vegvesen, har tro på at syklistene vil ta de nye løsningene i bruk.

– Men det tar litt tid før et slikt tiltak får satt seg. Dette er et enkelt tiltak, og da kan vi utnytte kapasiteten som den er, i stedet for å bygge om krysset, som jo er dyrere, og et mye større tiltak, sier Loftsgarden.

Det skal gjøres nye tellinger til høsten for å finne ut om syklistene har tatt i bruk det nye tiltaket. Hvis løsningen viser seg å være vellykket, skal den etableres andre steder også.

Det er frivillig å benytte seg av løsningen, men i kryssene Maridalsveien, Sandakerveien og Uelands gate langs Kirkeveien er det forbudt å svinge til venstre. Så der må man ty til det nye kjøremønsteret, så sant man ikke velger å gå over på fortauet med sykkelen.

Les mer om

 1. Sykkel
 2. Byutvikling
 3. Sykkelvei
 4. Statens vegvesen
 5. Trafikkulykker
 6. Oslo
 7. Oslo kommune