Oslo

25 av 26 Utøya-overlevende fullførte skolesemesteret

Universitetet og Oslo-skolen får skryt for å ha tatt godt vare på AUF-erne som overlevde Utøya.

Student Per Anders Langerød slet med å studere i semesteret som gikk, men satser nå på å levere masteroppgaven på et halvår i stedet. Foto: ROLF ØHMAN

  • Mathias Vedeler

Både universitetet og Oslo-skolen får skryt for å ha tatt godt vare på AUF-erne som overlevde Utøya. Flere frykter imidlertid at elevene og studentene skal få senvirkninger fra terroren.

–  Jeg produserte ingen studiepoeng dette høstsemesteret. Det var vanskelig å konsentrere seg og jobbe lenge om gangen, forteller Per Anders Langerød.

Han overlevde så vidt massakren på Utøya 22. juli og tar for tiden en master i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO). Da han kom tilbake til universitetet etter en hektisk valgkamp for Oslo Ap, merket han at den plutselige stillheten på lesesalen gjorde det vanskelig å studere.

–  Den vanlige trangen til å gå på Internett eller småprate i gangene som alle studenter kjenner på, ble kanskje 20 ganger sterkere. Jeg tenkte ikke nødvendigvis på Utøya, men merket at jeg at hadde lyst til å drive med andre ting.

Langerød brukte i stedet tiden på å reise og være sammen med familie og venner, samt politisk arbeid som vara i bystyret.

God oppfølging

Etter alvorlige traumer er det svært vanlig å få konsentrasjonsproblemer og vanskeligheter med den abstrakt tenkningen som man trenger i skolen. Mange studenter og elever som overlevde Utøya, har hatt slike problemer i høstsemesteret som gikk.

Men på tross av dette har kun ett av Utøya-ofrene som går på videregående eller ungdomsskole i Oslo, droppet ut av skolen. I alt får 26 skoleelever særskilt oppfølging i Oslo som følge av Utøya. Fire elever har så langt takket ja til et tilbud om å ta skoleåret over lengre tid.

–  Oslo-skolen har vært veldig flinke til å følge opp elevene. Vi har noen negative erfaringer med skoler andre steder i landet, men i Oslo har det vært uproblematisk, sier Sidsel Katralen fra Advokatfirmaet Elden, som er bistandsadvokat for mange av Utøya-ofrene.

Også universitetet får skryt for å ha tatt godt vare på studentene som overlevde Utøya.

–  Vi har hatt fått tilbud om spesiell tilpassing og hatt lunsjer med ledelsen der de har hørt om hvordan det går. De fleste av oss som studerer ved UiO, fortsetter i studiene, sier Per Anders Langerød.

Alle studentene ved universitetet som var på Utøya, fikk i høst tilbud om en kontaktperson som skulle hjelpe dem med å komme seg gjennom semesteret. 31 studenter takket ja til dette tilbudet.

–  For oss har det vært viktig å vise stor fleksibilitet med tanke på frister, innleveringer og eksamen. Jeg tror nok at de som har hatt problemer, opplever at de er blitt tatt godt vare på, sier universitetsdirektør Gunn-Elin Bjørneboe.

Selv om Oslos studenter og skoleelever så langt har klart seg forholdsvis bra, frykter flere at elevene skal få ettervirkninger av de ekstreme traumene som de opplevde på Utøya. Oslo-skolen opplyser at de er spesielt observante for at elevene skal få problemer i etterkant av juleferien.

Senvirkninger

Universitetsstudent Per Anders Langerød sier han er klar over at senvirkninger kan komme.

–  For alt vi vet får man et tilbakefall etter fem, ti eller kanskje 20 år, sier han.

Advokat Sidsel Katralen forteller at flere av elevene får ettervirkninger som følge av at de føler seg mindre skoleflinke enn de var før 22. juli.

–  De tenker kanskje at de fungerer greit, og skoleåret begynner kanskje også greit. Men så merker de plutselig at det de fikk til for bare noen måneder siden, ikke er der lenger, sier hun.

Les også

  1. 22. juli-bøker økte salget til jul

  2. Politiet har mistet mange vitner etter terrorlekkasjer