Flere barnehager stenger i Oslo – klarer ikke å drifte forsvarlig under pandemien

Minst fire barnehager i Oslo stenger på grunn av høyt koronaravær. Flere bydeler melder om en nær uforsvarlig arbeidssituasjon for de ansatte.

Byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen er svært bekymret for situasjonen til ansatte og barn i flere Oslo-barnehager. Nå stenges flere barnehager inntil videre.

– Vi har hittil mottatt informasjon om at fire barnehager i ulike bydeler i dag er stengt som følge av smittesituasjonen og koronarelaterte driftsutfordringer, opplyser oppvekstbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) i en e-post til Aftenposten.

Dette gjelder blant annet Nordtvedt gård barnehage og Ammerudlia barnehage i bydel Grorud,samt Kurbadet barnehage i bydel Alna.

I tillegg har nå 19 barnehager mandag måttet stenge en eller flere avdelinger om følge av karantene. Forrige uke ble avdelinger i totalt 63 barnehager stengt av samme grunn.

– Vi har ikke fullstendig oversikt over hvor mange barnehager som er stengt i dag, men tendensen er økende, sier Thorkildsen.

Alle bydelene i Oslo er bedt av byrådet om å «kontinuerlig vurdere» vurdere om de bør stenge sine barnehager.

– Nærmer seg uforsvarlig

Covid-19-forskriften åpner for stenging for å «stanse pågående spredning». Byrådet mener smittespredningen i Oslo nå er så stor at dette vilkåret er oppfylt.

– Selv om det betyr at flere barnehager stenger ned, mener jeg dette er en mye bedre løsning enn at vi stenger alle barnehagene i hele Oslo, sier Thorkildsen.

Byråden ba bydelene forrige uke kartlegge situasjonen i barnehagene.

Nordtvedt gård barnehage er en av barnehagene som nå stenger.

Årsaken er stort sykefravær blant ansatte og vansker med å få skaffe trygge og kjente vikarer til barna. Det gjør det vanskelig å opprettholde et strengt nok smittevern i flere barnehager, ifølge et brev som ble sendt fra byrådsavdelingen til bydelene.

– Flere bydeler har meldt om en arbeidssituasjon for de ansatte som nærmer seg det uforsvarlige, sier Thorkildsen.

Les også

Bekymrede Ammerud-foreldre holder barna hjemme. Nå ønsker de at skolen legger til rette for hjemmeundervisning.

– De er på felgen

En av barnehagene som nå blir stengt ned, er Nordtvet gård barnehage på Kalbakken i bydel Grorud.

Barnehagen er en 1.-5-barnehage med 74 barn.

– Det er trist, men vi har hatt gjentatte nedstengninger av kohorter på grunn av karantene blant personalet. Det har ført til en kritisk lav bemanning, forteller Bjarte Nord.

Han eier den ideelle barnehagekjeden Pioner barnehager, som Nordtvet gård er en del av.

Nord sier det nå er veldig mange slitne ansatte både i denne barnehagen og i andre barnehager.

– De er på felgen. Det er ikke en bra situasjon. Bydelens vurdering var at barnehagen måtte stenge på grunn av mangel på faste trygge ansatte og en uforutsigbar bemanningssituasjonen. Det synes jeg er riktig, sier han.

Barnehagen er stengt frem til 31. mars. Nord understreker at barnehagen fortsatt vil holde åpen for foreldre med samfunnskritiske jobber og barn med særlige behov.

Les også

De fleste barn og unge smittes ikke på skolen. Andre faktorer viser hvorfor skolene ble stengt.

Thorkildsen forsvarer åpne barnehager

Det har de siste ukene vært stor uro blant mange barnehageansatte som har krevd at barnehagene stenges. De har pekt på at smittetrykket nå er størst blant barn og unge. Mange sier de er redde for å måtte gå på jobb.

Thorkildsen uttalte seg i et Facebook-innlegg søndag om hvorfor hun ikke mener det er riktig å stenge alle barnehagene.

«Det som skjer når fellestilbud som skoler og barnehager stenger ned, er at det blir en økt belastning på familiene, som generelt er mye mer sårbare nå enn for ett år siden. Vi har den høyeste arbeidsledigheten siden 2. verdenskrig, mange sliter med dårlig økonomi og dårlig psykisk helse, og tusenvis av oslofamilier bor trangt. Å være sammen hele dagen innebærer en belastning, for mange blir det umulig å få dagene til å gå rundt. Jo flere som sendes hjem, jo vanskeligere blir det å klare hverdagen for familiene, og jo mer øker sannsynligheten for at barn blir skadelidende», skriver byråden.

Hun peker på at det er de yngste barna som er minst i stand til å si fra eller be om hjelp.

«Og de kan ikke bare stikke ut en tur hvis det blir for ille. Når ingen ser dem utenfor familien, øker sjansen for at det skjer alvorlige ting som ikke blir oppdaget. Sånn er det», skriver byråden.