Oslo

Her foreslår kommunen ny park. Sjefen for bedriften mener det kan koste 450 arbeidsplasser.

Ingen i GE Healthcare på Storo hadde hørt om parkforslaget før naboer informerte dem.

Ifølge administrerende direktør Bjørn Fuglaas i GE Healthcare er selskapet helt avhengig av lagerbygget nede på bakken. Han sier at bedriften sannsynligvis forsvinner fra Oslo hvis kommunen tvinger frem park på området.
  • Stein Erik Kirkebøen

Høsten 2015 utarbeidet Plan- og bygningsetaten noe som heter Storo og Lillo. Tiltaksliste for offentlige rom.

Der slås det blant mye annet fast at det hadde vært fint med en park i Nycoveien 1.

  • Hele dokumentet kan du lese her.

Der holder GE Healthcare, bedre kjent under sitt tidligere navn Nycomed, til. Det har bedriften gjort i snart 70 år. Det er en suksessrik, liten del av et digert konsern.

I Norge er det 800 ansatte. 450 av dem jobber i kompetansebedriften på Storo som blant annet utvikler kontrastvæske.

Her har kommunen foreslått å anlegge park:

Ante fred og ingen fare

Ingen der ante at det var kommunale ambisjoner om gjøre fem mål av bedriftens tomt om til park. I dag er det blant annet lokaler for produksjon, lager og spesialsikrede områder for varelevering/forsendelse på området.

– Hvis parkplanene realiseres, vil det bety at fabrikken må legges ned. Da er det mye mer sannsynlig at reetablering skjer et sted i utlandet enn at det skjer her, sier administrerende direktør Bjørn Fuglaas i GE Healthcare.

Han sier at kjennskapet til forslaget har skapt uro blant de ansatte.

– Jeg har selvfølgelig forståelse for at en fagetat drodler, tenker og utvikler planer. Men jeg skjønner ikke at det kommer så langt som det har gjort her, uten at vi som grunneier er blitt involvert, sier Fuglaas.

Dette har han tatt opp i et brev til byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG).

Ryktene om parkplaner har skapt uro for arbeidsplassene blant Bjørn Fuglaas’ 450 ansatte

Byråden: – Ikke politisk behandlet

Byråden forsikrer at det foreløpig ikke er grunn til bekymring.

– Det foreligger ingen konkret plan om å anlegge park der, sier Marcussen.

Hun sier at ideen er på et tidlig stadium - det er ingen plansak for en slik park til behandling og forslaget har ikke vært behandlet politisk.

På den annen side er Storo et område som etter kommuneplanen skal transformeres fra industri til by.

– Det er i dag mangel på parker i området, og vi har ambisjoner om å få til en lokal park i forbindelse med omreguleringer.

Byråden sier at hun vil be Plan- bygningsetaten ta kontakt med bedriften slik at det blir ryddet opp i eventuelle misforståelser

– Jeg forutsetter at etaten har en god dialog med grunneiere i området om hvor det kan være aktuelt å kombinere eiendomsutvikling med etablering av park. GE har lang fartstid på Storo, og jeg er opptatt av at vi også skal ha rom for høyteknologisk medisinalvirksomhet i Oslo by, skriver Marcussen.

– Er det ikke naturlig å informere grunneiere om planer som berører deres eiendom?

– Jo. Kommunen holdt en workshop for grunneiere og interesserte i januar 2015 i forbindelse med arbeidet med tiltakslisten, som er et veiledende dokument. GE Healthcare skal ha fått invitasjon, sier Marcussen.

Har ikke fått svar på brevet

GE Healthcare kan ikke se at selskapet har fått invitasjonen, men direktør Fuglaas sier det likevel er mulig at de var invitert.

– Er du nå beroliget?

– Så langt har vi selv ikke mottatt noe svar, bare en beskjed om at mitt brev er oversendt etaten. Jeg registrerer at byråden sier hun er positiv til «høyteknologisk medisinalvirksomhet i Oslo by», og antar at det også inkluderer oss. Forutsetningen om «god dialog» med Plan- og bygningsetaten er så langt ikke til stede idet vi ikke er inkludert i høringen, men det er positivt at byråden ber denne etaten ta kontakt med oss, sier Fuglaas.

Les mer om

  1. Oslo
  2. Industri
  3. Hanna E. Marcussen