Oslo

- Bilene som forurenser mest, bør stenges ute fra sentrum

  • Kjersti Flugstad Eriksen

Hvis Ap får viljen sin, må du snart ha klistremerke som viser at bilen din forurenser lite for å bruke den i visse deler av Oslo. Hovedstaden er nemlig en versting på utslipp av NO<sub>2.</sub> Foto: Anette Karlsen

  • Loven må endres slik at Oslo kan forby visse typer biler å kjøre inn i Oslo sentrum om vinteren, mener Jan Bøhler som er bypolitisk talsmann for Ap.

Langs veiene i Oslo står det 11 målestasjoner som måler nivået på utslipp. Tallene er ikke oppløftende.

Oslo er en versting på utslipp av NO2, en usynlig, luktfri gass som kan gi astma og luftveissykdommer.

I vinter reiste EFTAs overvåkingsorgan ESA formell sak mot Norge for brudd på luftkvalitetsdirektivet. I tillegg til Oslo, har Bergen, Stavanger, Trondheim og Drammen hatt så dårlig luft at de har oversteget de lovlige nivåene.

— Dramatisk

Bøhler mener det er på tide å gjøre noe:

- ESA er et ris bak speilet, men vi burde selv forstå at vi må ta vare på helsen til folk i Oslo. De utslippstallene vi ser nå, er dramtaiske, sier Bøhler.

Informasjonsansvarlig i ESA, Andreas Pihl, sier at Norge må vise frem en plan for lavere utslipp i byene som bryter direktivet.

- I flere norske storbyer er utslippsverdiene for høye, og det finnes ikke gode nok handlingsplaner for å få bukt med det problemet. Det innebærer at Norge bryter EØS-avtalen på dette punktet, sier Pihl.

Maktesløse kommuner

Arbeiderpartiet mener regjeringen må gi Oslo og de andre byene mulighet til å gjøre drastiske grep. For det er Oslo som må rapportere til ESA.

— Når Oslo kommune har et juridisk ansvar for å holde seg innenfor grenseverdiene, da bør man også få redskaper som er gode nok. Regjeringen må åpne for det, og så er det bystyret som kan avgjøre hvordan man gjennomfører det, sier Bøhler.

Ap har foreslått for regjeringen at kommunene skal få innføre soner der bare lavutslippbiler får kjøre. For Oslos del mener han sentrum er en naturlig sone.

— Det er jo først og fremst innenfor Ring 2 i Oslo dette problemet er størst, sier Bøhler.

Og han vil ikke bare ha forbud på dager med høy luftforurensning, men over en lengre periode, som for eksempel vintermånedene.

Bøhler stilte spørsmålet i Stortingets spørretime forrige uke, og fikk til svar at Klima- og miljødepartementet vil vurdere nærmere hvordan man kan nå EUs grenseverdier. Lavutslippsoner er et av tiltakene som da vil bli vurdert, bekreftet helseminister Bent Høie.

Dieselbilene har skylden

Mens utviklingen for årsmiddelnivå av NO2 i de andre byene går nedover, går det motsatt vei i Oslo. Leonor Tarrasón, forskningsdirektør ved Norsk institutt for luftforskning, sier at dieselbilene er noe av forklaringen.

— At NO2 årsmiddel har økt i Oslo de siste årene, har med meteorologiske forhold å gjøre, men det er også på grunn av bilparken. Da engangsavgiften ble endret i 2007, steg andelen dieselbiler raskt i Oslo, sier Tarrasón.

I Tyskland får privatbilene som forurenser minst etter EUs klassifisering, et klistremerke som tillater dem å kjøre i lavutslippsonen. Biler uten klistremerke kan bøtelegges. I Sverige har seks byer innført lavutslippsoner der større kjøretøyer ikke får kjøre.

Vil ha flere elbiler

Fra 2007 kjøpte oslofolk dieselbil i større grad enn andre steder i landet. I 2012 ble det lagt opp til en ny avgift for å redusere utslipp av NOx-partikler, etter at man oppdaget at dieselbilene hadde motorer som slapp ut skadelig NO2. Det har allerede gitt utslag på bilparken i Oslo, hvor vi ser antall elbiler og hybridbiler øker.

Men 70 prosent av NO2-utslippet i Oslo kommer fra tungtransport, varetransport og busser.

- Det er interessant å se at befolkningen har reagert så raskt. Men for å stanse utviklingen enda raskere, trenger vi også at varebiler, drosjer og offentlige tjenestebiler byttes ut med elbiler og hybrider, sier Tarrasón.

Oslo venter bare på å sette i gang

Samferdselsbyråd i Oslo Guri Melby (V) venter bare på et slikt vedtak før hun innfører tiltak i hovedstaden. Bystyret i Oslo har vedtatt at de ønsker lavutslippssoner. Akkurat hvordan tiltak kan gjennomføres i Oslo kan Melby ikke si ennå.

— Jeg mener at uavhengig av hva vi velger, er det naturlig å se på det som et forsøk. Vi har for lite kunnskap om hva som er mest målrettet, sier Melby.

Skulle hun sette i gang med noe til vinteren, ville det kanskje vært å innføre en sone med forbud mot de mest forurensende bilene.