Ukrainas ambassadør ville gå sammen med ukrainske barn i 17. mai-toget. Får nei.

Det er lov å vise støtte til Ukraina på 17. mai. Men barnetoget skal være fritt for politiske markeringer, slår 17. mai-komiteen fast.

Slik var barnetoget i 2015. I år kan rødt, hvitt og blått bli akkompagnert med gult og blått.

For to uker siden hadde lederen av Oslos 17. maikomité Anna Dåsnes (V) et møte med den ukrainske ambassaden.

Her ytret ambassadør Vjatsjeslav Jatsjuk et ønske om å få delta i toget. Ambassadøren ønsket å samle en gruppe ukrainske barn og gå i barnetoget sammen med dem.

Etter å ha forhørt seg med Oslos ordfører Marianne Borgen (SV), har 17. maikomiteen bestemt seg for å si nei.

Dåsnes sier de har forståelse for ønsket. Men de mener den beste måten å inkludere barna fra Ukraina på, er at de går med skolene sine.

– Toget er for barna, det er ikke et politisk arrangement. Vi ønsker ikke at det skal være et sted der voksnes behov for markering skal komme til syne, sier Dåsnes til Aftenposten.

Kan gå med klassene

– Vi må ta hensyn til hva vi tror barna vil, sier hun, og viser videre til 17. mai-reglementet i kommunen.

– I reglementet står det at det er skoler som går i togene. Vi vil invitere de ukrainske barna som har fått en skoleplass, til å gå med klassekameratene sine. Det er en fin måte å vise samholdet på, mener Dåsnes.

Barn som ikke har fått tildelt en skoleklasse, vil fremdeles kunne gå i toget sammen med mottaksklasser, får Aftenposten opplyst.

Komitélederen er også opptatt av likhetsprinsippet.

– I Oslo-skolen er det barn fra veldig mange ulike konfliktområder. Vi skal ta hensyn til alle og ikke forskjellsbehandle.

– Hva med ambassadøren – er det en plass til ham i toget?

– Det er ikke slik at ambassadører går i barnetoget. Det er for barn. Ambassadørene får en egen invitasjon til å se på toget.

Ukrainas ambassadør Vjatsjeslav Jatsjuk får ikke gå i barnetoget sammen med ukrainske barn.

Trukket frem i talen til Ukrainas president

Da Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj talte til Stortinget i mars, snakket han varmt om det norske barnetoget.

– I år vil dere også ha ukrainske barn i disse togene, barn som har flyktet og søkt tilflukt i Norge, sa Zelenskyj.

– Den ukrainske presidenten nevnte barnetoget sitt i talen til Stortinget. Hvordan er det å skulle si nei til dette?

– Ryggmargsrefleksen til mange av oss er at vi ønsker å vise stor støtte til Ukraina. Men vi må ta hensyn til om dette er vårt ønske eller barnas ønske. Barnetoget er for barna, ikke for de voksne, sier Dåsnes og fortsetter:

– De ukrainske barna er hjertelig velkomne. Det er bare slik at de går sammen med sin skole og ikke sammen i en samlet gjeng. De kan gå med ukrainske flagg eller norske flagg, og ambassaden kan også ha andre type markeringer om de ønsker.

Ukrainas ambassade opplyser til Aftenposten at de ikke har anledning til å kommentere saken nå.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj trakk frem barnetoget på 17. mai da han talte til Stortinget i mars i år.

Støtte i komiteen

Komiteen behandlet tidligere i vår et likelydende forslag om å samle en gruppe ukrainske barn i toget. En samlet komité valgte da å avvise forslaget. Dåsnes viser til dette vedtaket som begrunnelse for avvisningen. Høyre gjør det klart at de støtter avgjørelsen.

– Det er lett å ha sympati med ulike ønsker om å markere politisk støtte til det ukrainske folket under barnetoget i Oslo, men jeg tror det er viktig å holde fast ved de 17. mai tradisjonene vi har i dag. Derfor støtter vi ordføreren og komitélederen i denne saken, sier Hassan Nawas, bystyremedlem.

– Samtidig er det viktig at vi i Oslo viser at vi er rause og inkluderende. Derfor håper jeg skolene benytter anledningen til å invitere og inkludere ukrainske barn i skolealder med i toget om de kan, og at mange flyktninger møter opp og står sammen med alle oss andre og vinker når barnetoget får forbi.