Nye tall viser årsakene til elsparkesykkelskadene

Kollisjon med trikkeskinner er én av flere viktige årsaker til elsparkesykkelskader, mener TØI.

Trafikkforskere har analysert mange hundre ulykker. De mener brukerne kan ha fått et ufortjent dårlig rykte.

Onsdag holdt seniorforsker ved Transportøkonomisk institutt (TØI), Torkel Bjørnskau, foredrag på Arendalsuka om elsparkesykkelskader.

Der kunne Bjørnskau konstatere det samme som skadelegevakten i Oslo har opplyst om ved flere anledninger: En betydelig andel av skadene skjer på nattetid, og rundt 40 prosent av dem skjer i sammenheng med rus.

– Men det betyr også at det er en overvekt av skader som ikke er knyttet til rus, sier Bjørnskau til Aftenposten.

TØI har analysert og kategorisert 721 skader i Oslo i perioden mars 2019 til mars 2020. I de aller fleste ulykkene er bare én person involvert: føreren selv.

Se oversikten over hvordan ulykkene skjer, lenger ned i saken.

Les hele saken med abonnement