Oslo

Har du en drøm om å bli bonde i Oslo sentrum?

Nå kan drømmen gå i oppfyllelse: Norges første bybonde søkes.

Anne Beate Hovind og Vibeke Hermanrud fra Bjørvika Utvikling ved det som etterhvert blir Losæter, byens egen seter ved Sørenga. -Dette området var matkammeret til Oslos befolkning frem til tidlig 1900-tall, forteller Hermanrud.
  • Nicoline Haugsvær

Mellom anleggsområder og trafikkerte veier ved Sørenga ligger Losæter, kanskje verdens eneste byseter. Da den åpnet sommeren 2015 fikk frivillige budeier og setergutter hjelpe til med økologisk landbruk, dyrking av kulturelle kornsorter, og dyrehold. Nå skal prosjektet utvides, og det søkes etter en bonde på heltid. Arbeidsplassen blir noe utenom det vanlige.

— En mer urban kontekst kan man ikke få, forteller Anne Beate Hovind i Bjørvika Utvikling om seteren ved Sørenga.

Les også:

Les også

Vil du bli budeie i Bjørvika?

Formidling av urban dyrking

Arbeidsoppgavene for Norges første bybonde er blant annet å planlegge og å implementere den økologiske gårdsdriften. Man skal også jobbe med aktiviteter, samt formidling av trygg matproduksjon og urban dyrking.

På seteren skal det dyrkes jord kombinert med at man kan lære mer om urbant landbruk. Kanskje blir det også mulighet for dyrehold. I sommer fikk seteren besøk av tre sauer og høner.

Det er Bjørvika Utvikling som står bak den grønne øyen, og i år har de fått Norges Bondelag med som samarbeidspartner.

— Vi har søkt etter samarbeidspartnere for å løfte prosjektet videre, forteller Hovind. Hun er glad for at bondelaget er med, og at de har sett interessen for å dyrke urbant.

Viktig for kunnskap om matproduksjon

Ordene byseter og bybonde gir bilder av paradoksale ting, men Hovind tror stadig flere begynner å ta urbant landbruk på alvor. Bjørvika Utvikling har også samarbeidet med Natur videregående skole, som skal sette opp et eget fag innen urbant landbruk.

Hun mener seteren og det grønne området er viktig for å forstå hvordan mat produseres, og å se sammenheng mellom jordkvalitet og det man dyrker.

— Folk har viljen, men de har ikke kunnskapen, sier hun.

De ser at det er stor interesse for å dyrke urbant, og viser til parsellhagene «Herligheten», som ligger rundt seteren. Da de ble satt i gang for fire år siden fikk de 4000 søknader.

Ønsker seg en baker

Hovind mener det er viktig med bredde når man tilbyr aktiviteter i en by. Å grave i jorden er sosialt og hyggelig på tvers av alder, kjønn og kultur.

På tvers av kulturer har vi i alle tider dyrket korn og bakt brød. I sommer testet de interessen for et bakerhus på seteren. Gode tilbakemeldinger har ført til at kunstnerkollektivet Future Farmers har tegnet et skulpturelt bakerhus. Dette skal bygges i 2016.

Nå håper hun bakerlauget kan gjøre som bondelaget.

— Vi ønsker oss en baker, sier Hovind.

Les også

  1. I høst kommer den første jordbruksmeldingen for Oslo

  2. Dyrker grønnsaker i asfaltjungelen

  3. Lange ventelister for kortreist økologisk mat