Oslo

Jukser med sikkerheten i gamle bygårder

Syv av ni som ble kontrollert, hadde ikke fulgt opp pålegg om brannsikring.

I 2011 brant det i denne bygården fra 1895 på Bjølsen. Samme år ble det avdekket mangler under en kontroll på adressen. Det er imidlertid ikke avdekket juks på bygården som er avbildet.
  • Olav Eggesvik
    Olav Eggesvik
    Journalist

De hadde sendt inn dokumentasjon på at jobben var gjort. Men den gamle bygården var fremdeles like brannfarlig.

  1. mai 2011 brant det kraftig i en gammel bygård i Oslo. Røykdykkere måtte krype langs gulvet på loftet for å hindre at brannen spredte seg videre.

Det er omtrent 3600 bygårder i Oslo som går under betegnelsen 1890-bygårder. Brannvesenet startet i 2009 arbeidet med å gå gjennom alle, for å se om de oppfyller kravene til brannsikkerhet.

Den som eier bygningen, må leie en ekstern konsulent til gjennomgangen og får ut fra funnene beskjed fra brannvesenet om hva som må ordnes. Deretter skal det sendes inn dokumentasjon på at manglene er rettet opp.

- Tidligere stolte vi blindt på dokumentasjonen vi fikk inn og avsluttet sakene når det kom tilfredsstillende dokumentasjon på at alt var rettet. Men så fikk vi en mistanke om at det ikke alltid stemte og ønsket å undersøke det nærmere, sier branninspektør Asle Christensen. Han leder tilsynsgruppen som går gjennom de såkalte 1890-bygårdene.

Avslørte juks

Hittil i år har brannvesenet gått gjennom ni saker der mangler skulle vært rettet opp.

I syv av dem var ikke det som var gjort, godt nok eller ikke gjort i det hele tatt. Systemet har vært bygget på tillit, men altfor få var tilliten verdig.

- Det er for mange. Vi ser at kvaliteten på arbeidet som er gjort, ikke er godt nok, sier Christensen og kommer med et eksempel på regelrett juks.

- Et sameie hadde fått utført en jobb og dokumentert at dørene på loftet var byttet. Da vi kom på besøk, sto de gamle dørene der til tross for at et firma hadde dokumentert at arbeidet var utført.

Han tror ikke borettslag og sameier bevisst går inn for å jukse, men at de ikke har nok kompetanse til å vurdere arbeidet som er gjort.

- Det er ikke så lett for en som blir styreleder å sette seg inn i lover og forskrifter. Mange tror også at de gjør oppgraderingene for brannvesenets del. Men det er jo for at de som bor der, skal kunne gjøre det trygt.

Hva det koster å utbedre mangler, vil variere ut fra hvor mye som er gjort i bygården i løpet av årene. Christensen anslår at det typisk ligger et sted mellom 50.000 og 2.000.000 kroner.

-  Mange av gårdene er helt originale, og der er det mye å ta tak i. Kravet om at de skulle oppgradert til tilnærmet dagens sikkerhetsnivå, har ligget der siden 1990. Det burde ikke være noe nytt.

Ekstra brannfarlig

I de gamle bygårdene er etasjeskillene i treverk. Det er også fare for at flammer og røyk kan spre seg til gjennom ventilasjonskanaler og rør dersom de ikke er tilstrekkelig sikret. Tilsynsleder Christensen sier det ikke er tvil om at en brann i en usikret bygård vil få større konsekvenser enn i en bygård i forskriftsmessig stand.

- Det er mye hulrom og luft i disse bygårdene som gjør det vanskelig å holde kontroll på brannen. Det er ofte kun én rømningsvei, gjennom trapperommet, forteller han. Brannen kan lett spre seg til den eneste rømningsveien, og da er man fanget til brannvesenet kommer.

På Bjølsen i 2011 ble to personer sendt til legevakten for sjekk. En kontroll samme året avdekket enkelte mangler, men det er ikke avdekket at noen jukset med dokumentasjonen på at manglene ble rettet opp.

Les også

  1. Rapport: Slik kan Oslo bli en dødsfelle

  2. Den fysiske testen få kvinner klarer

  3. Bare to prosent av brannkonstablene er kvinner