Oslo

37 utesteder ble spurt: - Mistilliten til politiet er fundamental

Vaktsjef Ola Bruvik (t.h.) ved Revolver står sammen med kollega Kenneth Johansen. Det er en rolig fredag, kan de konstatere. Kun noen få mennesker blir avvist i døren. Foto: Olav Eggesvik

Vaktsjef Ola Bruvik (t.h.) ved Revolver står sammen med kollega Kenneth Johansen. Det er en rolig fredag, kan de konstatere. Kun noen få mennesker blir avvist i døren. Foto: Olav Eggesvik

Virke spurte 37 utesteder i Oslo om de vil kontakte politiet hvis de de oppdager salg eller bruk av narkotika. Svaret var et rungende nei. Den manglende tilliten er fundamental, fastslår Virke og byråd Geir Lippestad.

 • Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist
 • Olav Eggesvik
  Journalist

Foto: Nordby Carl Martin

Like før midnatt fredag kveld er det rolig utenfor Revolver, et utested med klubb i kjelleren og cocktailbar i 1. etasje.

– Du har de som kommer rett etter jobb, og de som kommer halv ett om natten fra vorspiel. Alt handler om de siste timene i Oslos uteliv, sier vaktsjef Ola Bruvik.

Denne kvelden har politiet advart om tyske hooligans som er i byen. Men de oppsøker neppe Revolver.

I sommer fikk utestedet Blå et varsel fra Næringsetaten om at de risikerte å ikke få fornyet skjenkebevillingen. Det er etaten som bestemmer hvem som får og ikke får skjenkebevilling.

Trusselen om å ikke fornye skjenkebevillingen var i stor grad basert på en rapport fra politiet. Der tegnes det et bilde av et utested som ikke har kontroll, som legger beslag på store politiressurser, og som ikke vil samarbeide når politiet ber dem om å rydde opp.

Blå hevder på sin side at de blir straffet for å ha en lav terskel for å kontakte politiet.

Foto: Stenersen, Tor / Christiansen Ann S

Misnøyen med politiet punkt for punkt

Hovedorganisasjonen Virke sjekket om Blå-saken var enesteående. De spurte 37 utelivssteder i Oslo, i all hovedsak barer, nattklubber og konsertlokaler, om de kontaktet politiet om de oppdaget vold, narkotika eller tyveri.

Mistilliten til politiets håndtering og frykt for å bli satt på svarteliste var massiv.

– Det blinker store, røde varsellamper når tilliten er så dårlig som dette. I hvert fall i en så stor by, med et levende uteliv, sier Line Endresen Normann, direktør for Reise Norge og Kultur i Virke.

– Når ansatte er skeptiske til å rapportere kriminelle forhold fordi de er redd for å miste jobben sin, da har vi et alvorlig problem, sier Normann.

Dette er mest alvorlig, mener hun:

 • én av tre sier de mangler tilit til politiet.
 • 60 prosent har et dårlig inntrykk av samarbeidet.
 • de er redde for å ta kontakt om så alvorlige forhold som vold og narkotika fordi de frykter at det kan bli brukt mot dem senere.

- Bør ha en viss terskel for å kontakte politiet

Mange steder vil håndtere trøbbel selv.

Hos Revolver mener Bruvik de er gode til å snakke seg ut av bråk.

– Vi ønsker ikke å binde opp politiets ressurser unødvendig. Det gavner ingen. Vi er flinke til å snakke oss ut av bråk, sier han.

– Har dere et bevisst forhold til når dere ikke skal ringe politiet, for å unngå å skape problemer for utestedet?

– Når det er fare for liv og helse eller det kommer grove trusler, kontakter vi politiet. Vi får mange trusler vi ikke bryr oss om, det kommer an på personen og konteksten.

Revolver ligger litt skjermet til, i motsetning til utestedene på Youngstorget hvor folk som er blitt kastet ut fra ett sted, gjerne forsøker å komme inn på et annet.

– Jeg håper det ikke blir slik at folk kvier seg for å ringe politiet. Da er vi tilbake til 90-tallet, hvor noen utesteder ordnet opp i alt selv. Jeg tror ikke det er noe som vil skje med utesteder som driver seriøst. Men det er en risiko for at ikke alt kommer i loggen, fordi det kan skade utestedet, mener Bruvik.

Forutsetter at utelivsbransjen følger reglene

Line Normann i Virke, vil det alltid være kryssende interesser mellom et utested som ønsker å ordne opp selv, og politiet som uansett må rapportere om ulike hendelser?

– Jeg tror ikke det må være en motsetning. Jeg forutsetter at vi har et uteliv som følger lover og regler. Men jeg tror ikke at vi har et uteliv som ønsker å løse oppgaver som ligger under politiet.

– Hvordan kan tilliten gjenopprettes?

– Gjennom dialog og ved at nærinsbyråden kommer på banen. Vi ønsker alle det samme, et godt og trygt uteliv, sier Normann.

Foto: Line Endresen Normann, direktør i Virke.

Byråd Lippestad: Lover møte med politiet og utelivet

– Dette er ikke nytt for meg, sier næringsbyråd Geir Lippestad, som allerede har hatt ett møte med politiet der Virke-rapporten var tema.

– Når jeg har møter med bransjen, får jeg de samme beskjedene. Særlig går det på det store problemet i Oslo: at én av fire gjester i nattelivet er påvirket av illegale stoffer. Da er det helt avgjørende at det er tillit mellom næringen og politiet, og at det meldes fra når man tror at noen av gjestene er påvirket.

– Slik situasjonen er nå, tør de ikke melde fra av frykt for å bli svartelistet, fastslår Lippestad, som lover flere møter med politiet alene og felles med bransjen.

– Hvorfor har så mange i bransjen så lav tillit til politiet?

– Politiets er presset på ressurser som de gjerne skulle brukt på andre ting enn mennesker som går på blandingsrus i nattelivet. Utestedene har ikke noe system for å plukket opp hva folk inntar. De vil også ha flest mulig inn, få fylt opp konsertlokalet. Og de er redde for å miste bevillingen. Politiets rapporter om bråk har en effekt på næringsetatens vurderinger. Det er litt motstridende interesser. Blå-saken har tydeliggjort situasjonen, men jeg oppfatter dette som fundamentalt. Det viser også Virke-rapporten.

– Hva kan gjøres?

– Det er klart at politiet må tilføres mer ressurser for å forhindre at en av fire er påvirket av narkotika i utelivet. Dette må sies både til politimester og justisminister. Samtidig må det ikke være slik at de som rapporterer om kriminalitet svartelistes og mister bevilling, sier Lippestad.

Politiet: Bedre uteliv nå

– Utelivet er bedre enn for ti år siden. Spesielt de siste fem årene har utelivsbransjen i Oslo utviklet seg i positiv retning, sier Robert Thorsen, ordenssjef ved Sentrum politistasjon.

– Vi tar det på største alvor når det uttrykkes lav eller sviktende tillit. Denne undersøkelsen gir imidlertid ikke grunnlag for å slutte noe om verken nivå eller utvikling på tillit eller samarbeidsrelasjon, hevder Thorsen.

– Undersøkelsen er besvart av 189 respondenter og 37 utesteder. Det er rundt regnet 350-400 utesteder i Oslo, sier han.

– 40 prosent av respondentene er ansatt i baren. Disse har vi lite kontakt med. Bare fem av respondentene oppgir å være vaktansvarlig, ett av våre viktigste kontaktpunkt i utelivet. Vi vet ikke hvor mange daglige ledere som er spurt.

«Trist at politiet svarer sånn»

– Vi syns det da er trist at politiet svarer på denne måten, og håper at de fremover heller tar en aktiv rolle sammen med bransjen for å gjenbygge tilliten. Det er viktig for å sikre et trygt og levende uteliv i hovedstaden, sier Virke-direktør Normann.

– Men er undersøkelsen bred nok og representativ nok til å ha noen verdi?

– Den er gjennomført etter bekymringsmeldinger fra flere medlemsbedrifter. Selv om den ikke gir det totale bildet, gir den en viktig temperaturmåling. Når svarene fra nærmere 200 personer som jobber ved 37 forskjellige utesteder indikerer utbredt mistillit, er dette noe man må ta seriøst. Og flesteparten av disse stedene ligger i sentrum hvor folk flest ferdes.
- Dere har i liten grad snakket med vakter?

– Undersøkelsen er sendt ut bredt og vi skulle gjerne fått inn flere svar fra ansatte med tittelen vaktansvarlig. Når det er sagt, så jobber 72 av de som har svart med administrasjon. Dette er daglig ledere og andre nøkkelpersoner, sier Normann.

Vil sette oss ned med bransjen

– Hva årsaken til at det uttrykkes så svak tillit til samarbeidet med politiet?

– Vi vil sette oss ned med bransjen for å finne ut hva som ligger bak og hvilke utfordringer vi faktisk har når det gjelder tillit og samarbeidsklima. Jeg er trygg på at vi skal bygge et godt grunnlag for at utelivet skal fortsette den positive utviklingen, sier ordenssjef Thorsen.

– Er politiet forutinntatt når det gjelder utelivsbransjen?

– Nei. Politiet er pålagt å svare på høringsuttalelser i saksbehandling av skjenkebevillinger. Vi leverer et grunnlag til en prosess som i ytterste konsekvens kan ende med at et sted mister bevilling. Dette er ubehagelig og utfordrende for dem som rammes, men en nødvendig del av både politiets og kommunens arbeid.

– Hvordan kan tilliten gjenopprettes?

– Vi vier nå ekstra oppmerksomhet til innsats for et godt samarbeidsklima og at politiet og utelivsbransjen skal få mest mulig ut av felles innsats for et trygt uteliv, sier Thorsen.

 • 21 populære utesteder i Oslo gjør nå felles front.

Mange av oss har nikket anerkjennende til politiets kamp mot «useriøse aktører» i utelivet. Så ble stedene vi selv liker, rammet skriver Aftenpostens Oslo-kommentator Andreas Sletholm.

 • Oslo har en jungel av utsteder. Også når det gjelder mat.

Her er vår aktuelle guide til måltidet du er ute etter, fra burgere til full middag.

Les mer om

 1. Politiet
 2. Geir Lippestad
 3. Narkotika
 4. Oslo
 5. Krim
 6. Utelivsbransjen