Oslo overvåker digitalt alle som er på kommunale byggeplasser

Oslo kommune har tatt i bruk landets mest avanserte overvåkingssystem mot svart arbeid og arbeidslivskriminalitet. Snart kan Bergen innføre det samme.

Tømrer Trond Gjester (t.v.) og lærling Leon Noko blir kontrollert av innkjøpsrådgiver Trond Håvard Søreng i Oslo kommune mens de er på jobb på et kommunalt byggeprosjekt på Økern. Med hyppige kontroller som dette skal kommunen slå ned på forsøk på ulovlige forhold ved kommunale byggeprosjekter.

Ledelsen i Oslo kommune kan når som helst gå inn og sjekke alle som er på arbeid på kommunale byggeprosjekter. Ledelsen får nemlig kontinuerlig oppdatert informasjon på PC, nettbrett eller mobil.

Skjermbildene gir svært detaljerte opplysninger om hvilke bedrifter og navngitte medarbeidere som befinner seg rundt omkring i kommunen.

– Sanntidsinformasjon fra arbeidernes egne adgangskort er blitt et viktig verktøy for å renske opp i ulovlige tilstander i bygge- og anleggsbransjen, forklarer prosjektleder og seniorkonsulent Kathrine Steen Andersen om det såkalte HMSREG-systemet som er utviklet sammen med programvare- og konsulentselskapet Omega AS.

Egne utrykningsteam

Både hovedleverandør og underleverandører identifiseres med detaljerte mannskapslister. Hver enkelt medarbeiders fagkompetanse kan sjekkes, og det går frem blant annet hvilket hovedspråk vedkommende snakker og hvor lenge personen har vært i yrket.

Via automatisk utsendte sms’er blir kommuneledelsen alarmert om mistenkelige forhold som egne utrykningsteam straks kan gripe fatt i.

Byrådsleder Raymond Johansen karakteriserer svart arbeid og arbeidslivskriminalitet som kanskje de verste ondene mot den nordiske samfunnsmodellen.

– Sosial dumping svekker samfunnet

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) gjør det klart at han tar kampen mot sosial dumping og annen arbeidslivskriminalitet på høyeste alvor. Med innkjøp av varer og tjenester for 26 milliarder i året, er Oslo kommune den største enheten utenom staten, poengterer han.

– Usunne forhold blant leverandørene er blant de ondene som har mest kraft i seg til å svekke den nordiske samfunnsmodellen, sier Johansen når han tar Aftenposten med på en demonstrasjon av overvåkingssystemet på en byggeplass i Skogvollveien på Økern i Oslo.

Blant avvik vi får demonstrert på dataskjermen er arbeidere ved et annet prosjekt som har benyttet seg av adgangskort som enten er meldt tapt for mange uker siden eller som er gått ut på dato. Alarmen vil også gå dersom det dukker opp personer som ikke fra før er registrert på prosjektet.

På alle disse stedene som er merket med en blå prikk foregår det et kommunalt byggeprosjekt hvor eksterne leverandører og underleverandører leverer varer og tjenester. Kartet er kontinuerlig oppdatert via registreringer fra arbeidernes egne adgangskort som de må benytte for å komme gjennom porten på byggeplassen.

Utenfor stedet hvor det trønderske entreprenørselskapet HENT fører opp omsorgsboliger, sjekker innkjøpsrådgiver Trond Håvard Søreng på en medbrakt Ipad hvilke arbeidere som tidligere denne dagen har sjekket seg inn gjennom adgangsportene på byggeplassen.

Arbeidsleder: – Glad for slike kontrolltiltak

Etter få minutter vet han og kollega Willy Ekstrøm at ingen av arbeiderne som befinner seg inne på den høyt inngjerdede arbeidsplassen opererer med falsk id.

– Kontroller som dette er viktig for å få entreprenørene til å overholde de strenge reglene vi har laget, sier Oslo kommunes avdelingsdirektør for konsernkjøp, Gunnar Wedde. Han sammenligner det med fartskontroll mot råkjøring.

Datasystemet gir svært detaljerte opplysninger om dem som arbeider på byggeplassene. Egne utrykningsteam kan dra ut på kort varsel dersom det skulle komme meldinger om mistenkelige forhold.

– Vi er veldig glade for slike kontrolltiltak. Det skiller ut de useriøse aktørene i bransjen, sier arbeidsleder Tom Svendsen i HENT.

Tidligere har Skatteetaten beregnet at 40 milliarder kroner tapes i skatteinntekter hvert år på grunn av arbeidslivskriminalitet.

Bergen kan være neste ut

Bergen kommune kan være de neste som innfører kontrolltiltak som det Oslo har tatt i bruk.

– Vi er veldig klar over de gode erfaringene Oslo har hatt, og er nå i prosess med å kjøpe inn et lignende system, sier innkjøpssjef Birgitte Gullestad i Bergen kommune.

Innkjøpssjef Jan-Ivar Bjørnli i Trondheim kommune følger også med.

– Det er interessant hva som skjer i Oslo, men jeg kan ikke si om og når vi eventuelt vil gjøre det samme, sier han.

Denne listen viser noen av de pågående byggeprosjektene i Oslo. Kontrollørene kan klikke seg inn på hver eneste leverandør og sjekke hvem som er på jobb for bedriftene.

Bjørnli viser til at Trondheim innførte et nytt og strengere innkjøpsreglement så sent som i april i år.

De to kommunene kjøper varer og tjenester innen bygg- og anleggsbransjen for henholdsvis 4 og 2,5 milliarder pr. år.

I vår ble den såkalte Oslomodellen innført for alle virksomheter som ønsker å vinne offentlige anbud med hovedstaden. Blant annet har Oslo kommune innført forbud mot kontant betaling, krav om minst ti prosent lærlinger i offentlige byggeprosjekter og strenge påbud om tarifflønn og andel av fagarbeidere blant dem som deltar i prosjektene.

Har satt 39 selskaper på svarteliste

Som Aftenposten nylig skrev har Oslo også inngått en egen avtale med Skatteetaten om utvidet skatteattest for alle leverandører.

39 bedrifter var frem til utløpet av mai i år nektet å levere anbud på varer og tjenester på bakgrunn av de nye kontrolltiltakene. Samtidig ordnet 88 andre bedrifter opp i utestående skatterestanser, slik at de igjen ble kvalifisert til å kunne konkurrere om kontrakter.

På den måten fikk Skatt Øst inn flere titalls millioner i ubetalt skatt.