Oslo

Krevde millionerstatning for manglende skolegang - tapte i retten

Som 13-åring måtte hun slutte på skolen for å gjøre husarbeid. Derfor krevde kvinnen inntil fem millioner kroner fra Oslo kommune. Nå har hun tapt i retten.

Kravet om opp til fem millioner kroner for manglende skolegang førte ikke frem i Oslo tingrett. Nå har kvinnen tapt saken og må betale 88.000 kroner til motparten.
  • Wasim Riaz
    Wasim Riaz
    Journalist

Forrige uke startet rettssaken der en kvinne i 40-årene gikk til sak mot Oslo kommune på grunn av manglende skolegang. Kvinnen krevde inntil fem millioner kroner i erstatning fra kommunen.

Beløpet ble beregnet i forhold til det hun skal ha i tapte inntekter på grunn av mangelfull skolegang og psykiske problemer som hun mener har sammenheng med at hun ikke har fullført grunnskolen.

Nå har Oslo tingrett konkludert med at forholdet er foreldet. Derfor har retten frikjent Oslo kommune. Kvinnen må derimot betale 88.000 kroner for å dekke kommunens saksomkostninger.

  • LES OGSÅ: Fikk erstatning for manglende skolegang

Nektet ungdomsskole

I Oslo tingrett kom det frem at hun var 11 år gammel da hun kom til Norge fra Pakistan på 1980-tallet og begynte på skole i Groruddalen. Få måneder før hun skulle begynne på ungdomsskole i 1988, hadde hennes far sagt til skolen at familien skulle reise tilbake til Pakistan. Da jenta uteble fra skolen, trodde skolen at familien hadde reist.

Etter en stund fikk imidlertid en inspektør snakket med jenta. 13-åringen fortalte at faren ikke ønsket at hun gikk på skole. Etter det sendte Oslo kommune et brev til faren der de opplyste at han måtte sende tenåringen på skole, men da brevet kom i retur, antok kommunen at familien hadde reist tilbake. I retten kom det også frem at brevet ble sendt til feil adresse.

I realiteten bodde 13-åringen i Norge og gikk glipp av hele ungdomsskolen. Ifølge kvinnens advokat, Sverre Simonsen, har ikke kommunen gjort nok da saken ikke ble fulgt opp etter at brevet kom i retur. Hun måtte gjøre husarbeid for resten av familien.

Kommuneadvokaten mente på sin side at saken er så gammel at den er foreldet. Kommuneadvokaten mente også at skolen hadde gjort nok, og at det på den tiden var foreldrenes ansvar å sende barna til skolen.

Retten: Saken er foreldet

Etter en grundig vurdering har Oslo tingrett nå konkludert med at forholdet er foreldet. Ifølge kvinnens egen forklaring begynte hun å gjøre seg tanker om at hun også hadde rett til å gå på skolen da hennes egne barn begynte på skolen for over ti år siden, og at hun tenkte at mindreverdighetskompleksene hun slet med skyldes den manglende skolegangen.

På bakgrunn av dette mener retten at kvinnen allerede den gang forsto at hun ikke hadde fått nok skolegang som barn.

Kvinnen mente derimot at det var i forbindelse med behandling hos en spesialist i psykiatri i 2013 at hun ble klar over at hennes psykiske plager har sammenheng med at hun ble holdt tilbake i hjemmet slik at hun ikke fikk grunnskoleopplæring.

Burde ha forstått tidligere

Dommerfullmektig Hege Hogstad skriver også at «Hun må etter rettens syn i hvert fall da hun ikke bestod kursene i regi av NAV i 2008/2009, og da hun sendte jobbsøknader uten å få jobb, ha forstått at hennes manglende grunnskoleopplæring førte til at det var vanskelig for henne å få seg arbeid, og reduserte hennes inntektsmuligheter».

I tillegg til 88.000 kroner i saksomkostninger til Oslo kommune må kvinnen dekke sine egne utgifter i retten.

Les også

  1. Slik feirer de endt skolegang i resten av Skandinavia

  2. Saksøker Oslo kommune for manglende skolegang