Oslo

Kunnskapsdepartementet sier nei til muslimsk skole

Kunnskapsdepartementet sier nei til en muslimsk grunnskole i Oslo. Utdanningsdirektoratet godkjente skolen tidligere i år.

Utdanningsdirektoratet sa ja til en muslimsk grunnskole i Oslo, men kommunen klaget på vedtaket. Nå har Kunnskapsdepartementet vendt tommelen ned. Foto: Hanne Mellingsæter

 • Henning Carr Ekroll
  Henning Carr Ekroll
  Nyhetssjef

I slutten av mars sa Utdanningsdirektoratet ja til at foreningen Mødre for muslimsk grunnskole skulle få starte opp en skole med inntil 200 elever. En egen læreplan for islam, religions— og livssynskunnskap (IRL) skulle erstatte læreplanen i religion, livssyn og etikk (RLE). I tillegg ville skolen ha en egen læreplan i arabisk.

Oslo kommune klaget avgjørelsen inn for Kunnskapsdepartementet. Begrunnelsen var at det var tvil om søkerens seriøsitet.

Skolebyråd Anniken Hauglie (H) sa til Osloby at hun var mot etableringen fordi hun frykter en gjentagelse av det som skjedde i 2004, da Norges første muslimske grunnskole, Urtehagen, ble lagt ned etter mye uro og konflikt. Oslo-skolen fikk elevene i fanget. Oslo kommune mener Mødre for muslimsk grunnskole har utspring fra samme organisatoriske miljø.

Den tvilen deler Kunnskapsdepartementet.

– Erfaringen med Urtehagen, og søkerensklare forbindelseslinjer til denne, har vært utslagsgivende for at vi nå haravslått søknaden, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

– Myndighetene må ha den nødvendige tillit til dem som får godkjenning for å drive en friskole og ansvar for barns opplæring. Jeg avslår søknaden fordi det er tvil om hvorvidt søkeren har forutsetninger for å drive skole i tråd med lovens krav.

Sanner har vært settestatsråd i klagesaken fordi kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) måtte erklære seg inhabil.

Se video: Alle kvinnene vi spurte ønsker å sende sine døtre og sønner i en ren muslimsk skole.

Advarte mot diskriminering

 1. september sendte foreningen brev til Kunnskapsdepartementet, der de blant annet advarte om at et avslag kunne bli sett på som religiøs diskriminering:

« Skolen er basert på islam. Det finnes i dag et hundretall godkjente private kristne grunnskoler og videregående skoler i Norge, men ingen tilsvarende skole godkjent på islamsk grunnlag. Mødre for muslimsk grunnskole vil peke på at departementet i godkjenningsprosesser ikke bør fremme avgjørelser som kan oppfattes som religiøst diskriminerende ».

Jan Tore Sanner understreker at avslaget ikke har noemed religion å gjøre.

– Alle religiøse privatskoler skallikebehandles, uavhengig av hvilken religion de er tuftet på. Avgjørelseni denne saken er knyttet til konkrete erfaringer med en bestemt skole, og ikkereligion, sier Sanner.

Foreningen skriver videre at det ikke er riktig at søker tidligere har hatt en sentral posisjon ved en skole som har mistet godkjenningen.

« Mødre for muslimsk grunnskole er en selvstendig forening av kompetente personer med tilstrekkelig bakgrunn og erfaring til å drive en grunnskole. Vi har bred kontaktflate til en rekke foreninger, grupper, personer og moskeer som står bak oss i søknaden om skole ».

Ap og Frp lettet

Nestleder i Kultur— og utdanningskomiteen, Andreas Halse, som sammen med Libe Rieber-Mohn fremmetforslag i Oslo bystyre om å klage på opprettelsen av skolen, er lettet over avslaget.

— Vi trenger ikke flere skoler som skiller barna vårefra hverandre ut fra religion eller inntekt. Arbeiderpartiet tror på aten sterk, felles grunnskole gir det beste grunnlaget for god læring og utviklingfor barna våre. Vi var spesielt opptatt av å stanse etableringen av denneskolen fordi vi fryktet at kvaliteten ikke ville være god nok, og det kan viikke utsette barna våre for. Jeg er glad for at Kunnskapsdepartementet ogJan-Tore Sanner deler vårt syn i denne saken, sier Halse til Aftenposten.

Også Frps utdanningspolitiske talsmann Sivert Bjørnstad uttrykker tilfredshet med avgjørelsen.

— Jeg er svært tilfreds med at Kunnskapsdepartementet har tatthensyn til FrPs argumenter og sagt nei til etablering av muslimskole i Oslo,sier Bjørnstad, som sitter i utdanningskomiteen for FrP på Stortinget.

— For FrP er hensynet til god integrering altfor viktig tilat vi ønsker en etablering av slike skoler velkommen, sier Bjørnstad.

 1. Les også

  Mødre for muslimsk skole: Vil fremme integrering

 2. Les også

  Alle disse kvinnene vil sende barna sine på muslimsk skole

 3. Les også

  Giske mot muslimsk skole

 4. Les også

  Sier ja til muslimsk skole i Oslo

 5. Les også

  Oslo kommune klager inn godkjennelsen av muslimsk skole

Relevante artikler

 1. OSLO
  Publisert:

  Muslimsk barneskole er uønsket av Oslos skolebyråd. Kommunen sier nei for andre gang.

 2. OSLO
  Publisert:

  Nytt nei til muslimsk grunnskole i Oslo

 3. NORGE
  Publisert:

  Selv om offentlige skoler må legges ned, gir ministeren private skoler grønt lys

 4. LEDER
  Publisert:

  Aftenposten mener: Fornuftig nei til muslimsk grunnskole i Oslo

 5. NORGE
  Publisert:

  Rekordmange elever går på privatskole

 6. NORGE
  Publisert:

  Dobbelt så mange friskoler godkjent under Solberg