Oslo

Kommunen solgte Hausmannskvartalet. Her er okkupantenes svar.

Den private utbyggeren som skal overta det «byøkologiske kulturkvartalet», får en kinkig situasjon i hendene. Nå forsøker Oslo kommune å bli kvitt okkupanter før de gir kvartalet fra seg.

Okkupantene har bygget en mur av paller i bakgården til Hausmanns gate 42.
 • Christian Sørgjerd
  Christian Sørgjerd
  Journalist

I Hausmannskvartalet finnes to typer okkupanter: Lovlige og ulovlige.

 • De lovlige holder til i Hausmanns gate 40. De har vært der i over 15 år. «Bruken anses som tålt», står det i salgskontrakten for kvartalet. De blir med på lasset.
 • De ulovlige har i syv uker holdt til på den ledige tomten Brenneriveien 1. Nylig inntok en gruppe okkupanter også bygården Hausmanns gate 42.

De sistnevnte gruppene forsøker Oslo kommune å få kastet ut. Brenneriveien 1 ble inntatt med campingvogner i protest etter at bystyreflertallet i midten av mai vedtok å selge det meste av kvartalet til den private utbyggeren Urbanium.

Utbyggeren vil bygge boliger og realisere Vega scene-prosjektet. Planen er å kaste ut okkupantene og rive bygården Hausmanns gate 40.

Men kommunen står ennå en stund formelt som eier av kvartalet. Ved ordfører Marianne Borgen (SV) gikk kommunen 18. mai derfor til byfogden og begjærte de nye okkupantene utkastet.

I midten av mai inntok okkupanter i campingvogner den ene av tomtene i kvartalet.

Okkupantenes svar? En gruppe inntok nylig den andre bygården kvartalet, som har stått tom helt siden de forrige okkupantene ble kastet ut derfra i 2010.

I en pressemelding skriver de:

«Hausmannsgate 42 er blitt okkupert som en motaksjon til trusselen om tilintetgjørelse av bo- og arbeidskollektivet i Hausmannsgate 40. [...] Vi vil ikke flytte oss frivillig før den demokratiske prosessen er gjenopptatt.»

Sent i forrige uke fikk kommunen en kjennelse om at også disse kan kastes ut. Dermed er det opp til politiet når det skjer.

Les også

Kjøperen vil rive okkupert bygård

Må kaste dem ut før ny eier kan overta

Eiendoms- og byfornyelsesetaten håndterer salget for kommunen. Kommunikasjonssjef Lena Nesset i etaten forteller at den nye eieren først vil få overført eiendommene når de nye okkupantene er ute derfra.

– I henhold til salgsavtalen skal eiendommene overdras til nye eier slik de var på salgstidspunktet. For å kunne få gjennomført bystyrevedtaket og overføre de solgte eiendommene til ny eier i henhold til salgsavtalen har Oslo kommune derfor begjært fravikelse, sier hun.

Kjøperen av kvartalet er Urbanium eiendom. Eier og administrerende direktør Espen Pay ønsker ikke å kommentere situasjonen.

– Jeg har dessverre ingen kommentar, sier han.

Ber byrådet tenke seg om

Kulturhuset Hausmania holder til i samme kvartal. Det er ikke solgt, men forblir i kommunal eie. Det selvstyrte kulturhuset la selv inn bud på resten av kvartalet, men kommunen forkastet budet uten å realitetsbehandle det.

Ole Pedersen, som har representert Hausmania i prosessen, ber byrådet gripe inn og sørge for en «time out» nå, slik at konflikten ikke eskalerer ytterligere.

– Jeg håper at politiet besinner seg og ser at dette er en situasjon som krever politiske løsninger, sier Pedersen.

Ole Pedersen.

Han viser til den spesielle reguleringsplanen for kvartalet, hvor brukermedvirkning skal stå sentralt.

– Da er det et dårlig virkemiddel å sende politiet foran seg, straks man synes diskusjonen blir krevende, sier han.

Byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG) ønsker ikke å kommentere utfordringen eller den tilspissede situasjonen.

– Bystyret har vedtatt å selge kvartalet. Da er det ikke naturlig at byrådet kommenterer saken, sier Marcussens byrådssekretær Rasmus Reinvang.

Les også

MDG stemte ned sin egen byråds beslutning - til ingen nytte

Lang forhistorie ligger bak konflikten

Bakgrunnen for striden er Oslos mest spesielle reguleringsplan. Kvartalet skal bli et «byøkologisk kulturkvartal» hvor brukermedvirkning skal står sentralt.

Reguleringsplanen som bystyret vedtok i 2008, kom til etter en prosess hvor blant annet okkupanter og representanter fra Hausmania aktivt deltok. De så på dette som sitt kvartal etter å ha holdt til der i et tiår, og de ønsket å lage en slags bruker- og beboerstyrt alternativ bydel, etter modell av Svartlamoen i Trondheim. Mange trodde reguleringsplanen, i kombinasjon med kommunalt eie, ville sørge for det.

Les også

Her er planene: Slik vil kjøperen bygge ut kvartalet

I valgkampen gikk både MDG, SV og Ap langt i å love at de ikke ville selge kvartalet. Derfor var sinnet stort hos enkelte da det rødgrønne byrådet likevel valgte å videreføre salget som det forrige byrådet hadde satt igang. Hverken SVs eller MDGs byråder tok dissens i saken.

Til venstre ligger Hausmanns gate 42. I midten Hausmanns gate 40. Til høyre ligger kulturhuset Hausmania. De to bygårdene er solgt til en privat utbygger, kulturhuset forblir på kommunale hender.

Lenge hadde kvartalet lav verdi, og skiftende borgerlige byråd lot det leve sitt eget liv. Kvartalet lå i et litt slitent område i ytterkanten av sentrum, hvor lite skjedde.

Siden har området endret seg kraftig. I ene enden ligger revitaliserte Torggata, i andre enden Mathallen og Vulkan-området. Dermed ble det også mer interessant for private utbyggere. Kjøperen har varslet at han blant annet vil rive den okkuperte bygården Hausmanns gate 40.

Kvartalet var tidligere eid av Statsbygg. Det sto tomt og forfalt, men Oslo kommune kjøpte det i 2004. Kulturhuset Hausmania hadde siden 1999 holdt til der. Det startet som en okkupasjon, men huset fikk raskt en leieavtale med Statsbygg - som kommunen har videreført.

Les også

 1. Slik blir Oslos alternative kino- og teaterscene

Les mer om

 1. Hausmannskvartalet
 2. Oslo
 3. Bystyret