Tone Tellevik Dahl (Ap) i konflikt med rådhus-administrasjonen

Om få dager kan Tone Tellevik Dahl bli ny ordfører i Oslo. En ny granskningsrapport beskriver hvordan hun gjennom flere år har vært i konflikt med en av de ansatte i bystyrets sekretariat.

6N1A6902-20150915-000452-8FFC70-UYRdVMXIAI.jpg
  • Christian Sørgjerd

En omfattende granskningsrapport fra Ernst & Young tar for seg forhold i bystyrets sekretariat. Granskningen ble bestilt av ordfører Fabian Stang (H) etter et anonymt varsel i april i år.

Det er Kommunal Rapport som først omtalte rapporten.

Direktøren for Bystyrets sekretariat, Ola Borge Mannsåker, anklages i rapporten for å ha skjelt ut ansatte, opptrådt agressivt og hatt en autoritær lederstil. Resultatet skal ha blitt det rapporten omtaler som «en slags «fryktkultur» i virksomheten» . Mannsåker ønsker ikke å uttale seg til Aftenposten.

Men også Tone Tellevik Dahl (Ap), som er svært aktuell som ny ordfører, er omtalt i rapporten.

Dahl har de fire siste årene ledet bystyrets Helse— og sosialkomité. Hun har i flere år vært i konflikt med komiteens sekretær, som er ansatt i bystyrets sekretariat.

I rapporten forteller flere andre ansatte at det er en kjent sak at Ap-politikeren har «vært vanskelig å forholde seg til.»

På et tidspunkt skal sekretæren ha eksplodert i en konfrontasjon med Dahl. Etter dette opplevde personen det som at han «deretter falt i unåde» . Etter episoden ønsket Dahl å få fjernet personen fra sekretærjobben.

Komitéflertallet stilte seg bak Dahl

Disse forholdene omtales i rapporten fordi flere ansatte har reagert på at direktøren ikke ga sekretæren støtte i konflikten. I stedet ble sekretæren på et tidspunkt gitt en ufrivillig pause fra arbeidsoppgavene sine.

Direktøren jobbet tidligere som rådgiver på Stortinget for Ap, og han har også vært folkevalgt for Ap i Oslo.

Selv avviser Dahl at det har vært noen personkonflikt. Hun beskriver det som en konflikt mellom bystyrets helse- og sosialkomité på den ene siden og den ansatte sekretæren på den andre siden.

— Som leder har jeg, på vegne av hele komiteen, fremført en kritikk om at vi har fått manglende tjenester fra sekretariatet. Mange kan nok oppfatte det som en konflikt mellom meg og sekretæren. Men det var en prosess som pågikk i flere år uten at situasjonen ble bedre, som endte i en omfattende skriftlig klage fra komiteen. Som komitéleder er det min oppgave å sørge for at komiteen har gode arbeidsvilkår, sier Dahl.

— Jeg har forståelse for at det kan oppleves som vanskelig for en person å bli konfrontert med det komiteen mener er feil og mangler. Nå er dette en avsluttet personalsak, så jeg har ingen ytterlige kommentarer, legger hun til.

Sekretæren i helse- og sosialkomiteen ønsker ikke å kommentere saken.

... men Moxnes stemte imot

Da komiteens arbeidsutvalg behandlet den formelle klagehenvendelsen til bystyrets sekretariat, stemte alle bortsett fra Bjørnar Moxnes (Rødt) for den.

— Vi mente at det ikke var grunnlag for en slik klage på komitésekretærens arbeid, sier Moxnes.

I komiteen sitter også Carl I. Hagen (Frp). Han gir derimot Dahl full støtte.

— Enkelte ansatte har dessverre en holdning om at politikerne er våre gode venner, som skal gjøre som vi sier. Men det er en holdning som må snus. Hele bystyrets sekretariat skal stå på pinne for de folkevalgte. Det er dét som er jobben deres, sier Hagen til Kommunal Rapport.

Direktøren avviser anklagene

Den omtalte direktøren er foreløpig kalt inn til et drøftingsmøte med bystyrets forretningsutvalg, som ledes av ordfører Fabian Stang.

Direktøren har også fått mulighet til å skriftlig kommentere granskningsrapporten. I et lengre brev, som er vedlagt rapporten, avviser han anklagene mot seg.