Oslo

Oslo skal ta imot inntil 3000 asylsøkere

Nå jobbes det for å opprette tre-fire midlertidige asylmottak.

Utlendingsdirektoratet registrerte totalt 8666 søknader om asyl i oktober. Hittil i år har over 22.000 personer søkt om asyl i Norge. Om kort tid kommer 3000 asylsøkere til midlertidige mottak i Oslo.
  • Wasim Riaz
    Wasim Riaz
    Journalist

— Jeg mener de store byene og Oslo som landets hovedstad må stille opp også i denne innsatsen, gitt omfanget av asylsøkere til Norge.

Slik argumenterte Geir Lippestad (Ap), byråd for næring og eierskap, for byrådets syn overfor bystyret onsdag kveld.

UDI har bedt Oslo om å finne tomter som kan huse 3000 nye asylsøkere.

– Det store antall flyktninger har sprengt den statlige mottakskapasiteten. Det kreves en større innsats i denne krevende situasjonen fra alle landets kommuner for å få dette under kontroll, sa Lippestad til Osloby.

Han har ansvaret for blant annet integrering og mangfold, og derfor fått denne oppgaven.

I september stilte det daværende byrådet tre bygninger og to tomter til disposisjon for UDI:

Les også

Her kan asylsøkerne få husrom i Oslo

Tre-fire mottak

De 3000 kommer i tillegg til 811 flyktninger som allerede har fått opphold, og som skal bosettes i hovedstaden i 2015. De fleste av de 811 er allerede på plass i Oslo.

Byrådet har allerede vurdert flere tomter etter UDIs forespørsel, men den endelige avgjørelsen om plasseringen er ikke tatt. Lippestad understreker at det ikke blir ett stort mottak med 3000 plasser på ett sted.

Til sammenligning har Refstad transittmottak plass til 350 personer.

Les også

Frykter for sikkerheten: Røde Kors fjerner frivillige fra mottak på Tøyen

Byråden ser for seg tre-fire «modullandsbyer» som skal huse asylsøkerne som kommer til hovedstaden.

Byråd Geir Lippestad (Ap) skal legge til rette for 3000 midlertidige mottaksplasser i Oslo.

— Vi har tre-fire aktuelle tomter som UDI skal vurdere, sier byråden som foreløpig ikke ønsker å fortelle hvor de nye mottaksplassene kan komme.Det forrige byrådet fikk i perioder kritikk for å plassere flere institusjoner for vanskeligstilte på Oslos østkant. Lippestad er klar over dette, og sier at mottakene blir plassert på forskjellige steder i byen.

- Tror du ikke at folk vil reagere på at Oslo tar imot 3000 asylsøkere på kort varsel?

— Vi er i en situasjon i Norge med veldig mange asylsøkere. Det skulle bare mangle at Oslo ikke tok sitt ansvar for å ta imot flyktningene, svarer byråden.

*** Dette er siste etappe inn til Norge. Se video av asylsøkernes jakt etter sykler:**

Frp stemte imot

I utgangspunktet kom Lippestad med en redegjørelse om saken og prosessen i bystyret onsdag kveld, men Frp ville gjerne ha en avstemning om saken.

Fremskrittspartiet hadde på kort tid snekret sammen et forslag der de ba byrådet om å «motarbeide planene om å etablere 3000 asylmottaksplasser i Oslo kommune som har nok utfordringer med integrering av innvandrere og flyktninger» .

Dette forslaget fikk bare Frps fire stemmer i bystyret.

Frp og Carl I. Hagen stemte imot at Oslo skal ta imot 3000 nye asylsøkere.

— Vi er imot dette fordi Oslo allerede sliter med integrering av innvandrere. I tillegg blir dette de dyreste mottaksplassene i hele landet når vi tar med tomteprisen. Derfor ønsker vi at asylsøkerne blir plassert i grisgrendte strøk til de skal reise hjem igjen, sier Frps gruppeleder Carl I. Hagen.- Bør ikke Oslo ta sin del av ansvaret?

— Vi synes ikke det. Oslo har allerede nok problemer med integrering. Og så havner jo mange asylsøkere uansett i Oslo etter litt tid. Vi mener at byrådet bør heller satse på boligutbygging for Oslos innbyggere.

- Kan være med på å bestemme

Byråd Lippestad mener at kritikken fra Frp er uberettiget. Han understreker at Oslo kommune kan på denne måten være med på å bestemme hvor mottakene skal plasseres og hvordan de blir.

- I praksis betyr dette at Frp er imot at Oslo kommune er med på å bestemme hvor flyktningene skal bo. UDI kan overkjøre kommunen ved å bruke hoteller eller statlig grunn i Oslo til å huse flyktninger. Oslo kommune ønsker selv å ta kontroll over mottakene, sier Lippestad.

Les også

  1. Alle partier invitert til kriseforlik om asyltilstrømningen

  2. 53 asylsøkere kom med taxier til asylmottak

  3. Flere land vil stenge grensen for å stoppe migrantene - EU sender 400 grensevakter til Balkan

  4. UDI innkvarterer 1.000 asylsøkere i Stokke