Oslo

Høner på rømmen i Oslo – fanget av politiet

Midt i Oslo fant politiet til sammen fire høner, som hadde funnet seg et grønt område ved en ballplass på Grünerløkka.

Midt på Grünerløkka var fire høner ute på vift torsdag, men betjentene i en av Oslo-politiets patruljebiler tok ansvar da de kom over rømlingene ved Grünerhagen ballplass.

  • Hans O. Torgersen
    Hans O. Torgersen
    Journalist

Politifolkene fanget inn hønene og tok dem med seg i patruljebilen.

– Hønene tilhører en adresse like ved og kjøres dit, fortalte politiets operasjonsleder på Twitter.

Politiet sørget dermed for å etterleve, kanskje i noe utvidet forstand, det som står i politilovens paragraf 1:

«Politiet skal gjennom forebyggende, håndhevende og hjelpende virksomhet være et ledd i samfunnets samlede innsats for å fremme og befeste borgernes rettssikkerhet, trygghet og alminnelige velferd for øvrig.»

Les mer om

  1. Politiet
  2. Oslo
  3. Grünerløkka
  4. Dyr