Oslo

Bane Nor kan slippe ut kloakkvann - håper å fange det opp før det renner i Alnaelva

I verste fall kan det bli sluppet ut 720.000 liter avfallsvann i to omganger.

Slik så det ut da brannvesenet jobbet med å begrense skadene etter et utslipp av fyringsolje i Alnaelva. I en rapport fra NIVA står det at «man skal sannsynligvis være relativt uheldige om effekten blir så sterk at badevannsnormen overskrides». Foto: Ole Berg-Rusten/NTB scanpix

 • Julie Berg Melfald
  Julie Berg Melfald
  Journalist

Onsdag formiddag bekreftet Bane Nor og prosjektleder for Follobane-tunnelen, Anne Kathrine Kalager, at det kan bli sluppet ut avløpsvann i Alnaelva. Det kan skje i forbindelse med arbeidet med Follobanen.

 • BAKGRUNN: Bane Nor vurderer om kloakkvann skal slippes ut i Alnaelva

Sammen med Vann- og avløpsetaten er det blitt besluttet at Kværnertunnelen må tørrlegges. Dette vil kunne føre til et utslipp av kloakkvann i to omganger i Alnaelva, som har sitt utløp i ytre havnebasseng i Indre Oslofjord.

– Dette utslippet kan være på alt mellom 0 til 50 liter i sekundet i opptil fire timer av gangen, forteller Kalager.

Kan i verste fall bli sluppet ut 720.000 liter kloakkvann to ganger

Etter planen skal eventuelle utslipp gjøres i to omganger om natten. Det første allerede neste uke, og så et påfølgende uken etter.

Disse skal vare i opptil fire timer. Det vil si at i verste fall kan man risikere å slippe ut tilsammen 720.000 liter med avløpsvann i løpet av de fire timene utslippene eventuelt vil vare.

Det mener imidlertid Kalager er lite sannsynlig, og hun understreker at flere tiltak vil bli gjort for å minimere utslippet.

– Det er viktig å merke seg at vi skal være svært uheldig om det blir snakk om disse mengdene. Med tiltakene vi gjør, kan utslippet også bli på null, sier Kalager.

Prosjektleder for Follobane-tunnelen Anne Kathrine Kalager Foto: Hilde Lillejord

Tunnelboremaskiner må passere Kværnertunnelen

Situasjonen som har oppstått har bakgrunn i at når to tunnelboremaskiner skal passere Kværnertunnelen i august så skal vann herfra bli ledet ned i avløpstunnelen Midgardsormen. For å få til dette må en forbindelse mellom de to tunnelene bygges på forhånd.

Dette er ifølge Kalanger nødvendig for å hindre et ukontrollert slipp fra Kværnertunnelen når tunnelboremaskinene passerer under denne.

Tiltak skal begrense eventuelle utslipp

Etableringen av denne forbindelsen vil sannsynligvis føre til utslipp via Alnaelva og til fjorden.

Kalager forsikrer imidlertid om at tiltak vil bli satt inn for å begrense mengden kloakkvann i Alnaelva.

– Prosessen vil ikke bli satt i gang med mindre det er minimalt med nedbør, forteller Kalager.

I tillegg skal ni sugebiler fange opp så mye av utslippsvannet som mulig, og avfallsvann som vanligvis går til Kværnertunnelen vil bli omdirigert til andre lukkede systemer.

Follobanen er Norges største samferdselsprosjekt. Nå kan det føre til at store mengder avfallsvann slippes ut i Alnaelva. Foto: Hans O. Torgersen (dronefoto)

Skal være uheldig om det påvirker kvaliteten på badevann

På oppdrag fra Vann- og avløpsetaten har NIVA (Norsk institutt for vannforskning) utarbeidet en rapport for potensielle effekter for livet i fjorden.

Der konkluderes det med at utslippene fra Follobanen vil være mindre enn det som kommer ved et kraftig regnskyll. Samtidig vil utslippet medføre tilførsel av E. coli og TTKB, noe som påvirker vannkvaliteten på badeplasser.

NIVA-rapporten konkluderer at ved synkende vannstand og sønnavind vil det være størst fare for at badestrender i indre havnebasseng vil bli påvirket.

Likevel skal «man sannsynligvis være relativt uheldige om effekten blir så sterk at badevannsnormen overskrides», står det i rapporten.

– Men hvis man er uheldige, hvordan vil utslippene merkes av offentligheten?

– At kvaliteten på badevannet forringes er nok det folk vil merke først, men Oslo kommune vil fortløpende måle kvaliteten og har rutiner på å varsle, sier prosjektlederen, som understreker at sannsynligheten for at dette skjer er liten.

Tidligere har et utslipp av fyringsolje i elven ført til at politiet måtte be folk slutte å bade på Sørenga. Da rant 50.000 liter fyringsolje ut i Alnaelva, som har sitt utløp lenger sør for Sørenga.

Bane Nor beklager tidspunktet

– Likevel kan man vel stille spørsmålet hvorfor dette gjøres nå i juli når det er høysesong på Sørenga og andre badestrender i indre Oslofjord?

– Tunnelboremaskinene har boret raskere enn forventet og ligger flere måneder foran skjema. Tunnelen må dermed tømmes for avfallsvann før maskinene kommer til stedet for å være sikker på å unngå punktering.

– Kan man utsette prosessen til etter fellesferien?

– Vi beklager at dette skjer nå, men de faglige vurderingene sier at vi kan begrense eventuelle utslipp, og dette kan ikke vente.

Les mer om

 1. Follobanen
 2. Vann og avløp
 3. Bane NOR
 4. Sørenga
 5. Jernbane

Flere artikler

 1. OSLO
  Publisert:

  Bane Nor vurderer om kloakkvann skal slippes ut i Alnaelva

 2. OSLO
  Publisert:

  Kloakkutslippet: Fra torsdag vil Sørenga være stengt i alt fra noen timer til to dager

 3. OSLO
  Publisert:

  Oslo kommune stenger Sørenga sjøbad under planlagt kloakkutslipp

 4. OSLO
  Publisert:

  Hopp i havet – Sørenga er friskmeldt etter kloakkutslipp

 5. NORGE
  Publisert:

  Sporveien hadde ikke sjekket sprukket oljerør på 54 år

 6. NORGE
  Publisert:

  Slik ser det ut 36 år etter at gruvedumpingen stoppet