Oslo

Avtalen om å levere Oslos nye trikker skulle vært underskrevet i juni – nå må saken i retten før prosessen kan fortsette

Anskaffelsen av Oslos nye trikker har fått en midlertidig stans i rettsapparatet. Situasjonen kan tidligst bli avklart i slutten av august.

De nye trikkene har en kostnadsramme på 4.1 milliarder kroner. Leverandørkontrakten er imidlertid fortsatt ikke undertegnet.
  • Julie Berg Melfald
    Julie Berg Melfald
    Journalist

11. juni annonserte Sporveien at det spanske selskapet CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA) vant anbudet på å levere 87 nye trikker til hovedstaden innen utgangen av 2024.

  • BAKGRUNN: Oslo skal kjøpe 87 Spania-trikker til mer enn fire milliarder

Etter planen skulle kontrakten for leveransen bli undertegnet i slutten av juni. Det skjedde imidlertid ikke, da en begjæring om midlertidig forføyning levert av Siemens, et av selskapene som tapte kampen om anbudet, stanset opp prosessen.

En midlertidig forføyning betyr at arbeidet med anskaffelsen må stanses inntil videre.

Det var nettavisen Anbud365 som omtalte saken først.

To måneders utsettelse så langt

Rettsbehandlingen er ikke berammet før til 21. august.

Midlertidig forføyning innebærer en midlertidig rettsavgjørelse som forhindrer at Sporveien kan gå videre med den planlagte prosessen. Blir begjæringen imøtekommet kan kontrakten med CAF ikke undertegnes før Siemens og Sporveien har gjort opp seg imellom eller en eventuell rettssak har avgjort forholdene.

Avvises begjæringen den 21. august kan imidlertid kontrakten underskrives, og videre planer for utforming og leveranse av trikkene kan fortsette.

De nye trikkene fra CAF er av typen Urbos 100 og får navnet SL18 (etter året de blir bestilt). To av disse skal etter den nåværende planene bli prøvekjørt i Oslo fra 2020.

Vil ha mer informasjon fra Sporveien

Grunnlaget for begjæringen er et avslag om innsyn i noen av Sporveiens dokumenter. Siemens, et av tre selskaper som sto igjen i «finalerunden» av anbudet, vil ha mer informasjon rundt tildelingen.

– Vi ønsker mer innsikt for å forstå det valget som er gjort, slikt at vi kan gjøre en evaluering på bakgrunn av disse. Vi mener vi har fått mangelfull informasjon fra Sporveien, sier Christian Jahr, leder for salg og forretningsutvikling i Siemens Mobility.

Han vil imidlertid ikke kommentere om de mener Sporveien har gjort noe galt i prosessen rundt valget av CAF som trikkeleverandør.

– Håper dere at en rettskjennelse i deres favør kan føre til endringer i tildelingen av trikkeleveransen?

– For at vi skal ha et håp den ene eller den andre veien må vi forstå det valget som er blitt gjort. Når vi har den informasjonen, så kan vi ta stilling til hva vi kan håpe på, sier Jahr.

Sporveien: – Ingen forsinkelser så langt

Sporveien på sin side mener de helt fra starten av anskaffelsesprosessen har opptrådt ryddig.

– Vi har hele veien vært åpne og gitt ut en mengde informasjon. Vi føler vi har gitt ut det som trengs. En leverandør har en annen vurdering, og det må vi akseptere, sier kommunikasjonssjef Cato Asperud i Sporveien.

Til tross for to måneders utsettelse av kontraktundertegnelsen med CAF, sier Asperud at tidsskjemaet deres fortsatt holder.

– Dette forsinker foreløpig ingenting. Trikkene vil leveres som planlagt, mener kommunikasjonssjefen.

Det var store smil da Cato Hellesjø, konsernsjef i Sporveien, byrådsleder Raymond Johansen og Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel, Oslo kommune offentliggjorde at CAF skulle levere de nye trikkene til Oslo i juni. Fortsatt er kontrakten med leverandører er likevel ikke signert.

– Trygge på at vi har fulgt reglene

De to første trikkene skal leveres høsten 2020. Da skal de blant annet testes på vinterføre.

Deretter skal trikkene bli levert fortløpende. Målet er at alle 87 er levert og i drift innen utgangen av 2024.

Men om begjæringen om midlertidig forføyning skulle bli imøtekommet av retten, vil leveringen etter all sannsynlighet bli betydelig forsinket. Hvor lang tid en slik prosess eventuelt vil ta, ønsker Asperud imidlertid ikke å spekulere i.

– Hvis det skjer må vi ta en vurdering i august, men vi er ganske trygge på at vi har fulgt alle regler som vi skal.

Les mer om

  1. Trikk
  2. Sporveien
  3. Siemens