Oslo

Protesterte mot nedleggelse av Ullevål sykehus

Demonstranter fra flere politiske partier trosset regnet og advarte mot den foreslåtte nedleggelsen av Ullevål sykehus i Oslo.

Helsepartiet, Oslo Frp og aksjonen Redd Ullevål sykehus holdt en protestmarkering i borggården utenfor Rådhuset tirsdag. Bystyret behandler fremtidig sykehusstruktur i Oslo-regionen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix
  • og NTB
Helsepartiet, Oslo Frp og aksjonen Redd Ullevål sykehus holdt en protestmarkering i borggården utenfor Rådhuset tirsdag. Bystyret behandler fremtidig sykehusstruktur i Oslo-regionen. Fremskrittspartiets helsepolitiske talsperson i Oslo, Aina Stenersen, holdt appell. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix
Helsepartiet, Oslo Frp og aksjonen Redd Ullevål sykehus holdt en protestmarkering i borggården utenfor Rådhuset tirsdag. Bystyret behandler fremtidig sykehusstruktur i Oslo-regionen. Røds leder Bjørnar Moxnes holdt appell. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix
Helsepartiet, Oslo Frp og aksjonen Redd Ullevål sykehus holdt en protestmarkering i borggården utenfor Rådhuset tirsdag. Bystyret behandler fremtidig sykehusstruktur i Oslo-regionen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix
Helsepartiet, Oslo Frp og aksjonen Redd Ullevål sykehus holdt en protestmarkering i borggården utenfor Rådhuset tirsdag. Bystyret behandler fremtidig sykehusstruktur i Oslo-regionen. Frp-veteran Carl i: Hagen deltok på markeringen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix
Helsepartiet, Oslo Frp og aksjonen Redd Ullevål sykehus holdt en protestmarkering i borggården utenfor Rådhuset tirsdag. Bystyret behandler fremtidig sykehusstruktur i Oslo-regionen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Med paroler og taler samlet en mengde demonstranter seg foran rådhuset i Oslo tirsdag. Representanter fra hele det politiske spekteret, fra Rødt til Fremskrittspartiet er helt enige om at det vil være galt å legge ned Ullevål sykehus.

Tirsdag formiddag demonstrerte Fremskrittspartiet, Helsepartiet og folkeaksjonen Redd Ullevål sykehus mot en nedleggelse foran Oslo rådhus i forkant av høringen om oslosykehusenes framtid.

Helsepartiet tok i mars initiativet ved å starte opp folkeaksjonen Redd Ullevål sykehus. Fremskrittspartiets Aina Stenersen har levert inn et alternativt forslag til planene, som vil redde sykehuset. Det skal behandles i bystyret 24. oktober.

– Det er knyttet stor økonomisk risiko til planene samtidig som de innebærer en helsemessig risiko for Oslos innbyggere. Fagfolk advarer mot en oppsplitting av fagmiljøer og helsefaglige konsekvenser av å legge ned Ullevål som er Norges største og viktigste akuttsykehus, skriver helsepolitisk talsperson Aina Stenersen i Frp i sitt private forslag til Oslo bystyre.

I forrige uke sendte Helse sør-øst ut en pressemelding hvor planene for ny sykehusstruktur i Oslo-området nok en gang ble skissert. Helseforetaket går inn for å bygge et nytt stort akuttsykehus på Aker, et samlet regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet og et nytt bygg for regional sikkerhetsavdeling på Ila. Ullevål sykehus har ingen plass i denne planen.

Les også

  1. Har brukt seks år og 100 millioner på planer for nye Sykehus-Oslo. Tillitsvalgte er redd Aker vil bli nedprioritert.

  2. Planene om nedleggelse av Ullevål sykehus må stoppes! | Lise Askvik og Lene Haug

  3. Vi har ikke kapasitet til å ta imot alle, men du hører fra oss i løpet av kort tid! | Asbjørn Syversen

Les mer om

  1. Sykehus
  2. Oslo
  3. Helsetjenesten