Oslo innfører landets strengeste regler mot juks og sosial dumping – utfordrer Regjeringen til å kopiere dem

Når staten ikke tar nok grep, gjør Oslo det selv, slår finansbyråd Robert Steen fast. Nå kan Oslo-modellen bli eksportert til flere andre kommuner.

Finansbyråd Robert Steen (Ap), som her tar første spadetak for nye Løren skole, vil ta i et tak for å snu utviklingen i bygg- og anleggsbransjen. Han mener Oslos nye anbudsregler er et viktig skritt på veien.
  • Christian Sørgjerd

Spade eller gravemaskin, det er spørsmålet. Robert Steen (Ap), finansbyråd i Oslo, har selv bakgrunn fra byggebransjen i sine yngre dager. Han lurer noen øyeblikk på om han skal sette seg bak spakene, men velger heller der trygge.

– Dere bruker vel ikke spade lenger, spør han.

– Nei, det er det bare dere politikere som gjør, kommer det kjapt i retur fra byggeleder Dag Solvang.

Tonen er ledig, men anledningen alvorlig nok. Det er første spadetak for utvidelsen av Løren skole. Dette er et av de første prosjektene hvor den såkalte Oslo-modellen er del av kontrakten. I fjor vedtok byrådet landets strengeste anbudsregler for byggebransjen.

– Vi setter handling bak ordene. Regjeringen er veldig gode på å komme med velvillighetserklæringer, men uten å følge opp. Det slipper de for lett unna med, sier Robert Steen, før han fortsetter:

– De sier at de vil bekjempe arbeidslivskriminalitet og styrke lærlingearbeidet, men de gjør ingenting.

Les også

LES OGSÅ: På bare syv år er bemanningsbransjen i bygg og anlegg blitt tredoblet. «Helt katastrofe», mener bransjeaktør.

Dette er de nye kravene

På en rekke områder går hovedstaden nå lengst i å stille strenge og detaljerte krav:

  • Firmaene må som hovedregel bruke fast ansatte i minst 80 prosent stilling, ikke vikarer eller innleid arbeidskraft.
  • Innleie krever forhåndsgodkjennelse. Leverandør må dokumentere at personell i bemanningsforetak er sikret lønn mellom oppdrag, altså et forbud mot såkalte nulltimerskontrakter.
  • Minst 50 prosent av arbeidstimene skal utføres av faglært arbeidskraft. Minst 10 prosent skal utføres av lærlinger.
  • Som hovedregel tillatt med bare ett nivå underleverandører: Hovedentreprenør får hente inn andre firmaer på det enkelte fagområde etter behov, men disse igjen får ikke lov til å hente inn egne leverandører.
  • Alle på byggeplassen skal ha lønns- og arbeidsvilkår tilsvarende gjeldende tariffavtaler på området sitt.
Les også

LES OGSÅ: Godkjent-stempel på innleid arbeidskraft, foreslår NHO. Fellesforbundet kaller det «å sminke liket.»

Tradisjonelle firmaer får fordel

Oslo er blant landets største kunder hos bygg- og anleggsbransjen. Årlig bruker de cirka 13 mrd. kroner her.

Oslo-modellen har et dobbelt formål: Den skal vanskeliggjøre kriminalitet, og den skal styrke posisjonen til tradisjonelt organiserte firmaer med lærlinger og egne fast ansatte, på bekostning av bemanningsbransjen.

Nettopp det siste er viktig, mener Robert Steen.

– Mange i bemanningsbransjen er ikke skurker og banditter. Men en del har sett muligheter til å tjene raske penger, som har bidratt til å gjøre deler av byggebransjen useriøs. Kortsiktig kan det gi økonomiske gevinster, men det har store negative konsekvenser for samfunnet på lang sikt.

Les også

LES OGSÅ: Hele 200 norske kommuner har hatt avtale med vikarbyrå som kobles til skatteparadis

Ønsker å styre samfunnsutviklingen

Spesielt to avgjørelser har vært sentrale for utviklingen: At det generelle forbudet mot privat arbeidsformidling ble opphevet i 2000 og EUs østutvidelse i 2004.

– Vi har spilt oss selv inn i en situasjon ingen tør bryte ut av. Det er dette Oslo-modellen forsøker å gjøre noe med, sier Steen.

Den nye fløyen til Løren skole skal stå helt klar til skolestart høsten 2019, lover finansbyråd Robert Steen. Prosjektleder Monica Ellingjord i Undervisningsbygg KF er blant dem som skal sørge for det.

Han tegner opp en motsetning mellom bevillings- og forvaltningspolitikere. Han mener vi i lengden ikke kan leve med at politikere er mest opptatt av budsjettkamp og hvem som sikrer penger til sine hjertebarn.

– Vi må tilbake til forvaltningspolitikeren, som vet hvilke virkemidler man må sette inn for å styre samfunnsutviklingen.

Les også

LES OGSÅ: – Jeg falt utenfor. Det eneste NAV ga meg var et jobbsøkerkurs, sier Jan Kristoffer Dale (32).

Kan bli kopiert i flere kommuner

Blant annet Bergen og Trondheim ble det i fjor også vedtatt lignende, men ikke fullt så strenge regler.

Nå følger flere kommuner etter. Både Sarpsborg og Fredrikstad strammer inn, og i Moss varslet det rødgrønne flertallet nylig at de ønsker å kopiere Oslo-modellen. Ordføreren i Lørenskog er positiv, og i mars skal det legges frem forslag til innskjerpede regler for fylkestinget i Akershus.

Det forteller Steinar Karlsen, som er en av pådriverne. Han leder Fellesforbundets distriktskontor for Oslo og Akershus.

– Oslo gjorde et fabelaktig vedtak. Med de tre største byene i Østfold i boks, kan dette få en ytterligere smitteeffekt, sier Karlsen.

Les også

LES OGSÅ: 39 selskaper svartelistet av Oslo kommune etter aksjon mot arbeidslivskriminalitet

Arbeidsgivere roser Oslo

Inntrykket bekreftes av Frank Ivar Andersen, som leder NHO-tilsluttede Byggmesterforbundet. Han er veldig fornøyd med at Oslo bruker innkjøpsmakten sin.

– Det finnes kilovis med rapporter om hvordan døren ble åpnet for aktører som ikke har noe i næringslivet å gjøre, med vilkår for arbeidstagere som ikke hører hjemme i vår tid, sier han.

– Skal man ha en konkurranse basert på et sunt og lovlig næringsliv, hvor alle stiller likt, må de som betaler for jobben, stille krav. De kan ikke fortsette å slippe reven inn i hønsegården, sier han videre.

Steinar Karlsen i Fellesforbundet påpeker at alt mellom Hønefoss, Mjøsa og Fredrikstad er et felles arbeidsmarked. Dermed er det i hans øyne også fornuftig med mest mulig like regler.

– Nå begynner vi arbeidet med å normalisere forholdene i bransjen, ta tilbake kontrollen og stanse forslummingen, sier han.

Byggmesterforbundet vil unngå et utall lokale varianter av regelverk.

– Et likt regelverk over hele landet, nedfelt i en statlig forskrift, ville vært det beste, sier Andersen.

Les også

LES OGSÅ: Da den pensjonerte journalisten så bildet av mannen som skylder millioner, bestemte han seg for å ta opp jakten

Ministeren: – Vi må finne en balanse

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er enig i at offentlige innkjøp kan spille en sentral rolle i å bekjempe kriminalitet.

– Derfor er det for første gang gitt en fellesføring til alle offentlige virksomheter i tildelingsbrevene, og det er allerede fastsatt flere felles regler for offentlig sektor.

Staten har allerede strammet inn sine regler. Noen ytterligere innstramming er ikke aktuelt, mener næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Men et enda strengere statlig regelverk er ikke på trappene.

– Vi må finne en balanse mellom arbeidet med å komme arbeidslivskriminaliteten til livs og andre hensyn. For strenge krav kan også gjøre det vanskelig for små og mellomstore bedrifter, for eksempel hvis det stilles krav om kun ett leverandørledd, sier han.

Les også

LES OGSÅ: Byggefirma produserte Nav-svindlere på løpende bånd

Bransjen: – En urimelig generalisering

Også i NHO Service, som organiserer mange av firmaene i bemanningsbransjen, er holdningen lunken.

– Noen virkemidler synes motivert av at man vil begrense innleie uten hensyn til om det er seriøse eller useriøse aktører som er leverandører. Det skjer altså en urimelig generalisering av en bransje, sier fagsjef Even Hagelien i NHO Service.

Han mener at seriøse aktører i bemanningsbransjen fungerer som et supplement til tradisjonelle firmaer, ikke en konkurrent. Han viser til at de kan være en inngangsport til arbeidslivet for mange og at de dekker opp sesongvariasjoner.

– Det er uheldig at det fra Oslo kommune skapes et inntrykk av at bemanningsbransjen representerer noe useriøst og et problem.

Hageliens løsning er å heller styrke tilsynsmyndigheten til Arbeidstilsynet. NHO Service har også nylig foreslått å lage en offentlig godkjenningsordning for bemanningsbedrifter.