Hundrevis av døde ørreter midt i Oslo

I Oslos mest urbane ørretelv, Hovinbekken, ligger død ørret og fiskeyngel i hauger. Bymiljøetaten tror et lokalt utslipp har tatt livet av fisken.

Flere store ørret ligger døde langs vannanlegget på Hasle. Kommunen sjekker tirsdag hva som har tatt livet av hundrevis av fisk i Hovinbekken.

Etter at Teglverksdammen ble åpnet i 2015, ble det liv i de delene av Hovinbekken som var hentet frem som et vannparkanlegg på Hasle. I fjor ble det tatt halvkilos ørret midt i Oslo.

Både ørret og bekkerøye har sluppet seg ned fra Hovinbekken nord for Økern til vannanlegget på Hasle. Nå ligger det hauger av død fiskeyngel i vannanlegget.

Ligger i hauger på bunnen

Men denne uken har det skjedd noe som har tatt livet av hundrevis av ørretyngel og større fisk langs anlegget ved Hovin.

Fra tennishallen til Teglverksdammen observerte Aftenposten hauger med død yngel på bunnen. I tillegg fløt det døde ørret på flere hundre gram i bekken.

Kommunen kjente ikke til fiskedøden

Vann- og avløpsetatens beredskapsvakt kjente ikke til fiskedøden da Aftenposten tok kontakt tirsdag formiddag. Det ble umiddelbart rykket ut for å sjekke hva som har skjedd i Hasle-området.

– Nå har vi gått oppover bekken og finner ikke tegn til utslipp, sier overingeniør Lars-Erik Berger i Vann- og avløpsetaten.

Død fiskeyngel langs Hovinbekken på Hasle.

– Levende fisk lengre opp i Hovinbekken

– De som utfører slike inspeksjoner er flinke og har godt utstyr. De finner ingen ting, men rapporterer at de ser bra med levende fisk høyere opp.

Berger sier at han ikke vil spekulere for mye, men at det er en kjent sak at lite vann, varme og oksygenmangel kan gi fiskedød.

– Vi har varslet Bymiljøetaten, Veterinærinstituttet og Oslomarkas fiskeadministrasjon om fiskedøden. Så får vi se om noen av dem vil gå videre, sier han.

Bymiljøetaten: - Utslipp trolig årsak

Tirsdag ettermiddag undersøkte Terje Laskemoen, leder i Bymiljøetatens avdeling for Natur- og forurensing, fiskedøden i Hovinbekken.

Han sier til Aftenposten at det trolig et et lokalt utslipp som har tatt livet av ørreten i Hovinbekken på Hasle.

Han peker på at den døde fiskeyngelen ser ut til å ha vært frisk og i unormalt god kondisjon.

– Et eller annet utslitt er jeg nokså sikker på at det er. Jeg vil tippe at dette har skjedd i løpet siste 48-timene, fordi småfisken er såpass hel og fersk, sier han til bloggen Ensjø Aktuell informasjon tirsdag.

Det er nå sendt inn prøver av den døde fisken, samtidig som man går igjennom vannprøver som tas automatisk flere steder i elven.