Oslo kommune vil endre regler for beboerparkering

Nye regler gir beboere mulighet til å kjøpe to P-kort. Det skal også bli enklere for næringsdrivende.

Etter flere år med prøveordning startet innføring av permanent beboerparkering i november i fjor. Nå har flere bydeler beboerparkering i hele eller deler av bydelen.

For ett år siden ble ordningen med beboerparkering gjort permanent. Dette har gjort parkeringshverdagen enklere for beboere som har kjøpt beboerkort fra kommunen, men vanskeligere for andre grupper som ikke har automatisk rett til et beboerkort.

I den siste gruppen kommer blant annet håndverkere og de som er med i bildelingsordning, der partene bor i hver sin bydel. Det har heller ikke vært mulig for en beboer å ha to kort.

Næringsdrivende har derfor vært kritiske til ordningen.

Les også

Har du feilparkert? Nå får P-vakten melding om det på sin mobil.

4000 kroner for bil nummer to

Nå tar kommunen kritikken på alvor. Bymiljøetaten (BYM) foreslår flere endringer i en forskrift som er sendt ut på høring.

Etaten åpner blant annet for at en beboer kan ha to tillatelser. Dermed kan en person få beboerkort til to biler, eller én bil og én MC. Prisen for beboerkort til bil nummer to blir satt til 4000 kroner. Prisen for MC blir 1500 kroner.

Etter flere år med prøveordning i blant annet bydel Gamle Oslo, ble beboerparkering gradvis innført flere steder i Oslo fra november 2017.

BYM ønsker også en forenkling for næringsdrivende ved å foreslå å gi beboertillatelse til biler med grønne skilter. Bilene skal ikke veie mer enn 3,5 tonn. Ordningen vil i praksis gjelde for mindre og mellomstore varebiler.

Det er i dag krav om at næringsdrivende kan bevise at de har særlig behov for beboerkort. I tillegg må kjøretøyet være utstyrt med arbeidsverktøy. Hvis forskriftsendringen blir godkjent, vil dette kravet falle bort.

– Det er ganske mange biler med grønne skilter i Oslo. Tror dere ikke at ordningen blir misbrukt?

– Vi vil fortsatt ha noen restriksjoner. Blant annet må bedriftene ha adresse i den aktuelle bydelen. Og så har vi krav om at vekten på bilene skal være under 3,5 tonn. Vi tror ikke at ordningen vil bli misbrukt, svarer Richard Kongsteien, kommunikasjonsdirektør i BYM.

Les også

Oslo kommune har snart solgt like mange beboerkort som P-plasser – vil likevel fortsette å selge

Næringsdrivende jubler

Nyheten om at biler med grønne skilter automatisk skal gi rett til beboerkort i sonen bedriften holder til, blir tatt godt imot av næringslivet.

Nina Solli er regiondirektør i NHO Oslo og Akershus. Hun er glad for at kommunen vil gjøre det lettere for næringsdrivende å skaffe seg beboerkort.

– Det er bra at kommunen tar våre innspill på alvor og er villig til å endre på forskriften når de ser at ting ikke fungerer. Denne endringen vil bety ganske mye for veldig mange næringsdrivende. I dag er det spesielle krav til kjøretøyet for å få beboerkort. Disse kan være vanskelig å oppfylle for enkelte grupper, sier Nina Solli, regiondirektør i NHO Oslo og Akershus.

Hun legger til at håndverkerne også ønsker mer næringsparkering i Oslo sentrum, og håper at kommunen også ser på den biten.

Kommunen vil også med denne endringen fastslå at det kun er eiere av personbiler, varebiler (under 3,5 tonn), motorsykler og mopeder som kan kjøpe beboerkort.

Etaten foreslår også å åpne for at bildelingsbiler skal kunne kjøpe en såkalt allsone-tillatelse (som skal gjelde i alle soner med beboerparkering). Nærmere detaljer om dette vil komme i en egen høring om ordning for bildeling.

Kommunen vil også legge til rette for månedlig betaling av beboerkort, slik at man slipper å betale for et år av gangen.

Les også

For et par år siden var det lovlig å parkere her. Nå må håndverkerne ta en sjanse.

Regelverk fra 2012

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) tror at endringen vil gjøre det lettere for flere grupper.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier at de foreslåtte endringene i forskriften om beboerparkering vil gjøre hverdagen enklere for flere.

– Beboerparkering har gjort det mye lettere for innbyggere å få parkert egen bil i nærheten av der de bor. Det har vært en stor suksess for folk flest. Vi er opptatt av at den skal virke best mulig for alle brukere. Derfor foreslår vi nå noen justeringer som skal gjøre det enklere for næringslivet og for dem som kjører motorsykler, skriver Johansen i en e-post.

– Regelverket for beboerparkering ble laget helt tilbake i 2012, og det er på høy tid med en justering. Blant annet har vi fått en del innspill om at reglene for å få beboerkort for næringsdrivende har vært firkantede, supplerer samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

Høringsfristen er 15. februar.