Oslo

Beboere på Ensjø vil ha mer utbygging fortere

Svein Amdal (t.v.) og Roger Maurang vil ha bilene ut og flere boliger og tilbud inn. Det mener de beboerne på Ensjø er blitt lovet for lenge siden.

På Ensjø vil beboerne ikke være med på at det er deres skyld at boligbyggingen i Oslo ikke går fort nok. I hvert fall ikke hos dem.

  • Stein Erik Kirkebøen

Mens villaeiere på Grefsen kjemper for eplehagene, ber beboerne på Ensjø kommunen og grunneierne om å bygge mer. De vil ha bygget det som er lovet, planlagt og vedtatt.

Nylig beklaget en representant for boligprodusentene at politikerne tok for mye hensyn til naboer som protesterer mot foreslått utbyggingsplaner. Det er det som hindrer utbygging og utvikling, hevdet han. Den artikkelen kan du lese her.

Men på Ensjø er det motsatt, der er det beboerne som presser på for at det som er vedtatt og planlagt skal bli bygget.

  • Det forrige byrådet hadde klare planer for hvordan sentrum på Ensjø skal bygges ut.

– Ikke noe skjer i «indrefileten»

Vi står på et tak høyt over Gladengveien sammen med lederne i tre av borettslagene i området. De tre er ikke fornøyde, selv om heisekraner og gravemaskiner er i full sving flere steder rundt oss.

– Ja, det bygges noe, men selve indrefileten - hvor det i 2007 ble regulert plass til tusen boliger - ligger brakk. Og det kommer den til å gjøre i lang tid fremover, sier Ove Bengt Berg, leder i borettslaget Ellipsen, som ligger med en elegant fasade ut mot Gladengveien.

– Men det er bare halvveis. Der den andre halvparten skulle vært, ligger det fortsatt bilbutikker. De ligger på rekke og rad i det som skulle vært miljøgaten Gladengveien, sukker Berg.

Så sent som i fjor inngikk en av de store grunneierne i området, Kolberg Motors, tiårige leiekontrakter med bilfirmaer som holder til her. Her blir det ikke bygging på mange år. Mens politikerne mangler regulerte boligtomter ellers i byen, ligger ferdigregulerte tomter brakk her.

Gravemaskiner og heisekraner rager opp i horisonten, men Ove Bengt Berg (fra v.), Svein Amdal og Roger Maurang mener det går altfor sakte med omformingen av det sentrale området på Ensjø.

– Ført bak lyset

Berg mener folk som har flyttet til Ensjø er blitt ført bak lyset:

– Alle har forståelse for at det tar tid å transformere en bilby til en boligby, men ikke at det skulle ta så lang tid. Kommunen vedtok reguleringsplanen i 2007, og har hele tiden hevdet at all utbygging skal være ferdigstilt, eller påbegynt, senest i 2020. Men den kan ikke ha vært samkjørt med grunneierne, som i mellomtiden har utvidet næringsvirksomheten i det som skal bli en boligby - åpenbart ut over det som har vært forutsetningene for reguleringsplanvedtaket i 2007.

Men hvorfor er de tre borettslagslederne så opptatte av at det skal bygges enda mer i nærmiljøet?

– Vi er innstilt på at det skal være tett og urbant her. Vi er forespeilet det. Men vi er også forespeilet at det skulle være et boligområde, ikke et industriområde med aktivitet hele døgnet. Det var derfor vi flyttet hit. Men det blir ikke sånn som det skulle bli. I hvert fall ikke på mange år. Det er ikke i nærheten av å bli slik som det er på planer, plansjer og illustrasjoner, sier Svein Amdal som leder borettslaget Gladengen Park.

På plakaten står det at Ensjø tar form. Roger Maurang (fra v.), Ove Bengt Berg og Svein Amdal synes det tar alt for lang tid å gjøre bilbyen til en boligby.

Grundig på etterskudd

– Se rundt her, det ligger digre parkeringsplasser rundt bilforretninger og de gamle stålverkshallene som i følge planene skulle bli erstattet av boliger, de står ennå. Det er kommet et nytt lakkeringsverksted, det er nattarbeid, det er trafikk. Reguleringsplanen ble vedtatt i 2007, men ennå tar Ensjøbyen ikke form, det er bare noe som står på plakater og i brosjyrer, sier Roger Maurang fra Stålverksparken borettslag.

Hva er det så som har gått galt på Ensjø?

– Den største grunneieren ønsker ikke å selge, og kommunen gjør ikke noe med det. Den har laget flotte planer uten å sikre forutsetningen. Den har ikke fått med seg grunneieren. Ifølge planene skulle de siste byggearbeidene være i gang senest i 2020. Nå skjer det neppe før 2030. I beste fall, sier Berg.

Grunneier: - Alt kan ikke bygges ut samtidig

– Det skal bygges ut opp mot 7500 boliger i Ensjø-området. Alt kan ikke bygges ut samtidig. Det har hele tiden vært forutsetningen at våre tomter er blant de siste som skal bygges ut, sier Kristian Kolberg.

Han representerer Kolberg Gruppen, en av flere grunneiere som fortsatt har næringsvirksomhet og bilforretninger i området. Han er dessuten styreleder i Foreningen Ensjøbyen, der de store utbyggerinteressene i området, som OBOS, Skanska, JM, Ferd, Neptune og Selmer er samlet.

Kolberg viser til at det er stor forskjell på å bygge boliger på ubebygde tomter og på områder der det er allerede er næringsvirksomhet og bygg.

– Vi har vært og vil fortsatt være en pådriver for den spennende utviklingen på Ensjø. Men våre tomter har de beste næringsbyggene, og det er store verdier knyttet opp i både leiekontrakter og bygningsmasse.

– Trege reguleringsprosesser

Hvis myndighetene vil ha fortgang i boligbyggingen i området, mener Kolberg at man må diskutere ulike insentivordninger der grunneiere blir kompensert, slik at det blir økonomisk forsvarlig å avvikle næringsvirksomheten tidligere.

Det kan for eksempel skje ved at utbyggere får lov til å bygge høyere, eller ved at utbyggingsavtalene differensierer mellom ubebygd eiendom og eiendom med bygningsmasse av varierende kvalitet og leieforhold.

– Takten på utbyggingen reguleres uansett av markedet og det bygges ut i takt med etterspørselen. Man kan ikke legge tusenvis av boliger ut for salg samtidig. Tidspunktet for vår utbygging må sees i sammenheng med hva som bygges ellers i området. Det er jo ikke slik at utviklingen står stille. Det fullføres anslagsvis 100 boliger i måneden på Ensjø. Hvilke andre sentrale deler av Oslo kan skilte med tilsvarende nybyggingstak? påpeker Kolberg.

Han mener videre at reguleringsprosessene er der man virkelig kan få fortgang i boligbyggingen.

– Det har tatt 10-16 år å få reguleringsplanene for Ensjø på plass. Hvis noe har forsinket boligbyggingen, er det alle de formelle prosessene i kommunen.

Kolberg mener synspunktet til de tre borettslagene ikke er representativt for synet til beboere flest på Ensjø.

– Vi har holdt på lenge på Ensjø og har dialog med folk i området. Hvis det var en generell misnøye med at utbyggingen går for sakte, tror jeg vi ville hørt det fra flere, mener han.

Byråden vil på banen

Byråd Hanna E. Marcussen (MDG) har stor forståelse for at beboerne er utålmodige:

– Selv om det skjer mye på Ensjø, synes vi også at det går sakte i noen områder. Vi skulle gjerne byttet ut biler med beboere fortere.

Byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen.

– Dere kan jo gjøre noe?

– Ja, men vi kan ikke uten videre gå inn og ekspropriere. Spørsmålet om å ekspropriere til privat boligbygging er juridisk komplisert. Men vi kan gjøre andre ting. I første omgang skal vi ganske snart ha et møte med de tre store bilforretningene i strøket for å få klarlagt deres ønsker og planer. Hvis problemet er å finne nye tomter, jeg vet at minst én har planer om å flytte, så vil kommunen forsøke å sette fart i prosessen ved å hjelpe dem med det.

På vei tilbake med de tre skuffede herrene passerer vi et stort restaurantlokale. Det står tomt. Lukket, låst og stengt.

– Det skal visst åpne noe her igjen, men dette er ett eksempel på konsekvensen av at utbyggingen går for sakte. Det er en rekke sosiale tilbud og tiltak som er lovet, som det ikke er befolkningsgrunnlag for siden det ikke er bygget flere boliger, sier de tre.

Les også

  1. Blokk-sjokket på Grefsen: - Det er et rødglødende raseri mange steder

  2. Meglertopp om «blokksjokket» på Grefsen: Tror mange huseiere vil la seg friste

Les mer om

  1. Byutvikling
  2. Oslo