Streiken i Oslo fortsetter etter tvungen lønnsnemnd for andre kommuner: – Må kjempe for hele landet

Streikende i Oslo forteller om massiv støtte. Fredag ble det klart at det blir tvungen lønnsnemnd for Unio sine medlemmer i resten av landet.

Lærerne Lasse Jensen og kollega Åshild Nilsen streiker på Midtstuen skole i Oslo.

Oppsummert: Dette er streikesituasjonen nå

  • Fredag grep regjeringen inn med tvungen lønnsnemnd i kommunestreiken.
  • Grunnen var brannfare ved prosess- og gjenvinningsanlegget Frevar i Fredrikstad. Det var akutt fare for at søppelet i anlegget ville selvantenne og føre til brann.
  • Siden torsdag 27. mai har over 22.600 Unio-medlemmer vært i streik.
  • Hundrevis av skoler og barnehager, helseinstitusjoner og andre kommunale virksomheter har vært berørt.
  • I Oslo fortsetter imidlertid streiken. Oslo er eget tariffområde, og godtar ikke tilbudet.

Over 20.000 streikende ble stanset med tvungen lønnsnemnd fredag. Begrunnelsen var fare for liv og helse ved et avfallsanlegg i Fredrikstad.

Aftenposten har tidligere skrevet om søppelhaugen som utløste regjeringens avgjørelse.

– Det koker på nettet. Vi ser mye vantro, og det er mange som ikke forstår dette. Nå fortsetter vi streiken for alle dem som er blitt frarøvet muligheten, sier Lasse Muhle Steen Jensen.

Han er lærer på Midtstuen skole i Oslo. Sammen med kollega Åshild Nilsen har han, og flere kolleger, vært i streik siden forrige fredag.

– Folk er fryktelig provoserte. Det virker som de har funnet nålen i høystakken, og med det dyttet problemet videre, sier han om at det ble tvungen lønnsnemnd fredag.

Arbeidsgiverorganisasjonen KS og Unio strides om hvem som har ansvaret for at dette ble utfallet.

– Samtidig har 40.000 utdannede lærere valgt å jobbe i andre yrker. Det er noe som skurrer, sier Nilsen.

Underveis i intervjuet går en mann forbi. Han blir overrasket over å se dem, fordi han trodde streiken var over.

– Nei, vi må stå på for resten, sier de to og får et smil og heiarop tilbake. Mannen støtter dem og mener de fortjener høyere lønn.

– Det er veldig hyggelig! Vi lærere har et yrke som ofte blir diskutert, og som mange har en mening om, sier Nilsen.

Over 2000 fortsetter streiken

Hovedstaden har eget tariffområde, som innebærer at Unio Oslo forhandler direkte med kommunen.

1981 medlemmer i Oslo streiker fremdeles for bedre lønnsvilkår for blant annet lærere, sykepleiere, ansatte i barnehage og bibliotek. Alle andre kommuner forhandler sentralt mellom Unio og arbeidsgiverorganisasjonen KS.

Spekter, arbeidsgiverorganisasjonen for helseforetakene, fortsetter også streiken over hele landet. Fra torsdag neste uke vil totalt 600 sykehusansatte bli hjemme fra jobb.

– Vi ser på den økte støtten som et uttrykk for veldig sterk skuffelse etter at regjeringen brøt streiken i KS, sier Aina Skjefstad Andersen. Hun er streikeleder i Unio Oslo.

Folk har forståelse for at det trengs god og riktig rekruttering til offentlig sektor, mener Andersen. Tre av fire oppgir at de støtter streiken, ifølge tall fra Respons Analyse.

– Jeg får daglig henvendelser fra sykepleiere, som sender meg kopi av oppsigelsene sine. I løpet av pandemien har 30 prosent sluttet eller vurdert å slutte. Mange har mistet troen på at det noen gang kommer til å bli bedre, sier Lill Sverresdatter Larsen. Hun er forhandlingsleder i Spekter.

Forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio med streikevakter utenfor Deichman bibliotek i Oslo.
Les også

Tvungen lønnsnemnd gir nesten alltid tap for de streikende

Skarp kritikk mot KS

Begrunnelsen bak tvungen lønnsnemnd har fått Unio-steikeleder Steffen Handal til å reagere. Han kaller begrunnelsen provoserende, og retter skarp kritikk mot KS.

– Vi har drevet en forsvarlig streik og vi har innvilget over 3000 søknader til dispensasjon. KS har lett med lys og lykte etter en mulighet til å få stanset streiken, sier Handal.

I et innlegg på Unio.no skriver han blant annet: «Mange er skuffet, noen forbannet og alle jeg har snakket med er oppgitt over hvordan KS presset frem tvungen lønnsnemnd.»

Unio sa tre ganger nei til å gi dispensasjon for en håndfull arbeidere på det aktuelle søppelanlegget før regjeringen grep inn. Likevel mener Handal at de håndterte saken på riktig måte.

– Jeg har ikke sett noe lignende, og kan ikke se at vi kunne gjort noe annerledes. Vi opplever en voldsom støtte, sier han.

Direktør for arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø, skyver ansvaret tilbake til Unio.

– Det er Fredrikstad kommune som til enhver tid skal beslutte om det er fare for liv og helse i sin kommune. Her har de søkt om dispensasjon tre ganger, og fått avslag tre ganger. Det må Unio selv ta ansvar for, sier Gangsø.