Oslo

Hvem skal ut av Bygdøy allé - og hvem skal inn?

Når Bygdøy allé skal bygges om, er det er ikke sikkert det blir plass til alle trafikanter.

Buss- og sykkelgate: Løsning med sykkelfelt på begge sider av gaten i Bygdøy allé mellom Solli plass og Olav Kyrres plass og videre nedover Drammensveien til Halvdan Svartes gate. Konseptet innebærer kollektivfelt fra Bygdøylokket til Thomas Heftyes gate. Strekningen stenges for privatbiler på strekningen fra Bygdøylokket til Thomas Heftyes gate. Klikk på illustrasjonen for å se flere varianter.
 • Astrid Løken
  Astrid Løken
  journalist
Blandet trafikk: Alternativet innebærer at Bygdøy allé utformes som ett gulv som deles av fotgjengere, syklister, busser og bilister. Da blir det ingen tiltak i parallellgatene Drammensveien og Frognerveien.
Trikkegate: Bygdøy allé og Thomas Heftyes gate tilrettelegges med trikk. Da flyttes tilrettelegging for syklister til Frognerveien, hvor det da er blitt ledig plass, siden trikken er flyttet til Bygdøy allé. Trikken fjernes samtidig fra Drammensveien, og gir plass til bilister. Busslinje 30 flyttes til Drammensveien. Og busslinje 20 erstattes med trikk.
Smalere kjørefelt: Innebærer at to kjørefelt og ett kollektivfelt opprettholdes i Bygdøy allé mellom Solli plass og Olav Kyrres plass. Det anlegges smalere kjørefelt for å gi plass til trærne. Innebærer tilrettelegging for syklister i Drammensveien fra Solli plass til Halvdan Svartes gate. Løsningen kan få konsekvenser for gateparkeringen i Drammensveien.
Slik ser Bygdøy allé ut i dag.
Slik så Bygdøy allé ut i 1903, seks syv år etter at kastanjene ble plantet.
Og slik så Bygdøy allé ut i 1928. Kastanjene er blitt langt mer omfangsrike etter 30 år i Bygdøy allé.

I dag dundrer en rekke forskjellig busslinjer gjennom Bygdøy allé. Gaten er ikke tilrettelagt for syklister. Heller ikke trærne trives. Kun 56 av de opprinnelige 230 kastanjetrærne er igjen.

Nå har Oslo kommune startet et prosjekt som skal finne en løsning som sørger for bedre vekstvilkår for trærne. Samtidig skal gaten tilrettelegges for følgende grupper:

 • Gående i Bygdøy allé
 • Syklister mellom Solli plass og Skøyen
 • Kollektivtrafikk mellom Solli plass og Skøyen
 • Varelevering i Bygdøy alle eller sidegatene
 • Øvrig trafikk mellom Solli plass og Skøyen

Sykler og trær er førsteprioritet

Bymiljøetaten har med bistand fra Norconsult utredet fremtidige løsninger for Bygdøy allé på oppdrag fra byrådsavdeling for miljø og samferdsel.

Blandet trafikk: Alternativet innebærer at Bygdøy allé utformes som ett gulv som deles av fotgjengere, syklister, busser og bilister. Da blir det ingen tiltak i parallellgatene Drammensveien og Frognerveien.

De laget først syv ulike konsepter. Nå har de plukket ut fire, som de skal jobbe videre med. Til slutt skal de ende opp med ett konsept som de skal anbefale til politikerne i rådhuset.— To krav ligger fast; at Bygdøy allé ha en allé med trær, og det skal tilrettelegges for syklister mellom Solli plass og Skøyen, sier Martine Haaland, assisterende prosjektleder i Norconsult

Interessert i byutvikling? Her kan du lese mer om fjordbyplanene.

Følsomme røtter

Kastanjetrærne i Bygdøy allé er blitt et ikon. Rundt 230 kastanjetrær ble plantet i 1896 og 1897. Det første store treet falt i 1977. I 2010 måtte Bymiljøetaten felle 44 trær fordi en tilstandsrapport viste at de var dårlige. Etter en ny tilstandsrapport i fjor ble det anbefalt å felle ytterligere ni trær. I dag er det 56 store trær igjen. Den opprinnelige arten heter Hestekastanje.

Slik så Bygdøy allé ut i 1903, seks syv år etter at kastanjene ble plantet.

Røttene vokser og ifølge Bymiljøetatens bytreforvalter, Tørres Rasmussen, er disse røttene spesielt følsomme for kapping.— Trærne trives ikke godt i bymiljø. Mange har nådd forventet levealder. Veisalt og dårlig tilgang på vann og jord, samt graving og påkjørsler gjør at vi må felle trær hvert år, sier Rasmussen.

Trærne står rett over vann- og avløpsrørene.

— Det er lite trolig at de trærne som står der i dag vil klare seg hvis rørene må byttes, sier Tørres.

Det betyr at man må regne med at flere gamle trær går dukken fremover også. Utredningen kommer ikke til å gi noen anbefaling hva slags tresort som skal velges i fremtiden i første omgang. Det vil bli bestemt på et senere tidspunkt.

Færre parkeringsplasser

Gaten kan ikke bli bredere. Derfor har konsulentgruppen også utredet muligheten for å flytte enkelte trafikantgrupper til Frognerveien og Drammensveien.

Konseptet, som har fått navnet Smalere kjørefelt , innebærer for eksempel at sykkeltilrettelegging flyttes til Drammensveien på strekningen fra Solli plass til Halvdan Svartes gate. Så løsningen i Bygdøy alle vil få konsekvenser for nabogatene.

— Hvis det tilrettelegges for sykkel i Drammensveien, vil det sannsynligvis få konsekvenser for gateparkeringen der, sier Haaland.

Trikken inn i Bygdøy allé?

Trikkegate: Bygdøy allé og Thomas Heftyes gate tilrettelegges med trikk. Da flyttes tilrettelegging for syklister til Frognerveien, hvor det da er blitt ledig plass, siden trikken er flyttet til Bygdøy allé. Trikken fjernes samtidig fra Drammensveien, og gir plass til bilister. Busslinje 30 flyttes til Drammensveien. Og busslinje 20 erstattes med trikk.

Samme dilemma oppstår hvis valget faller på konseptet som har fått navnet Trikkegate. Slik det nå er tenkt legges sykkeltilretteleggingen i Frognerveien, som kan føre til at man må ta bort parkeringsplasser i Frognerveien.Konseptet, som har fått navnet Buss— og sykkelgate , har sykkelanlegg helt fra Solli plass til Olav Kyrres plass på begge sider av Bygdøy allé.

— I de ulike konseptene vurderer vi om det er best egnet med varelevering i Bygdøy allé - eller i sidegatene, sier Haaland.

Bymiljøetaten og Norconsult skal jobbe videre med konseptene. Den endelige anbefalingen vil trolig inneholde elementer fra flere konsepter. Ifølge Ina Holth, prosjektleder i Bymiljøetaten, vil utredningen med anbefalt løsning skal sendes byrådsavdeling for miljø og samferdsel før 1. mars.

Type sykkelanlegg, kryssløsninger og holdeplasser vil bli bestemt senere.

Byantikvaren anbefaler kastanjer

Byantikvaren håper sykdommen som har angrepet hestekastanjene vil brenne ut.

Og slik så Bygdøy allé ut i 1928. Kastanjene er blitt langt mer omfangsrike etter 30 år i Bygdøy allé.

— Byantikvarens primære anbefaling er å bevare kastanjetrærne og dagens plassering. I utgangspunktet ønsker vi å supplere med hestekastanje, som de opprinnelige trærne. Hestekastanje har spesielt vakre blomster og frøkapsler. Trærne er sterkt knyttet til opplevelsen av Bygdøy allé og bidrar til dens historiske identitet – også gjennom den kjente sangen «Når kastanjene blomster i Bygdø allé», sier Cathrine Reusch, antikvar hos Byantikvaren i Oslo.Ifølge Reusch er lindetrær mye brukt i Oslo.

— Men lindetrær har ikke samme karakter som kastanjetrær. Hvis det viser seg at sykdommen som har angrepet kastanjene kan brenne ut, slik det finnes eksempler på andre steder, foreslår vi fortsatt bruk av kastanjetrær. Hvis ikke vil vi foreslå andre sorter, men dette vil vi finne ut av i dialog med Bymiljøetaten, sier Reusch.

Les også

 1. Oslos nye miljøbyråd: Elbilene skal også ut av sentrum

 2. Hvordan skal man trekke folk til Hovinbyen?

Les mer om

 1. Byutvikling