Reagerer sterkt på at kulturminne i Lillomarka er overkjørt

Naturvernforbundet i Groruddalen og Lillomarkas venner mener Bymiljøetaten i Oslo kommune har ødelagt Gamle Gruvevei fra 1880.

Bymiljøetaten i Oslo kjørte tunge maskiner på Gamle Gruvevei i Lillomarka, som ble håndlagt i 1880. Lederen for Naturvernforbundet i Groruddalen, Helge Braathen, mener veien er totalt ødelagt.

For litt over en uke siden gikk Bymiljøetaten inn med store maskiner og ryddet i Gamle Gruvevei som ligger mellom Alnsjøen og Linderud gruver i Lillomarka.

Den 600 meter lange veien ble anlagt i 1880. Historisk ble den brukt for transport av malm fra Linderud gruver.

I dag brukes veien av turgåere i Lillomarka, og om vinteren er den del av de skuterkjørte skogsskiløypene.

Bymiljøetaten hevder det var nødvendig å utføre vedlikehold. De ville blant annet hindre at røtter fra store trær presser veien i stykker. Under arbeidet ble det blant annet hugget trær og vegetasjon langs veien.

Det ble brukt hugstmaskiner, og en utkjøringsmaskin ble brukt for å rydde opp tømmer og kvist.

Les også

Vannene i Marka må tappes ned. Det gir kraftig vannføring i Akerselva.

Fortviler over ødeleggelser

– De har rasert kulturminnet, og naturen rundt er helt ødelagt, sier styreleder i Naturvernforbundet i Groruddalen Helge Braathen til Aftenposten.

Både Naturvernforbundet i Groruddalen og Lillomarkas venner reagerer kraftig på ødeleggelsene som nå er å se langs veien.

På nettsidene til Lillomarkas venner skriver de at maskinene flere steder har gravd seg ned i veien. De tunge og brede maskinene har også ført til at de gamle kantsteinene er klemt ned eller skjøvet ut til siden.

Les også

DNT og Skiforeningen kapret perle i Nordmarka. Nå blir det boller og kakao.

Gammelt kulturminne

Gruveveien ble i sin tid bygget for hestetransport med vogn og slede. For at veien skulle tåle vognenes tunge last, ble veien bygget opp med stein. Den gang besto veien av en kombinasjon av naturstein, håndhugget stein, naturgrus og håndknust pukkstein.

Ifølge Bymiljøetaten i Oslo er veien listeført som bevaringsverdig, men ikke fredet ved vedtak.

Til venstre gamleveien slik den så ut før Bymiljøetaten kjørte maskiner på den. Til høyre slik den så ut etterpå.

Håvard Pedersen, tidligere skogoppsynsmann i Lillomarka, sier at veien ikke tåler at tunge maskiner kjører over den.

– Jeg er helt fra meg over det som har skjedd i Gamle Gruvevei. Bymiljøetaten kunne heller ha brukt hestetransport inn på veien. Da hadde de unngått de store skadene på gruveveien, sier Pedersen.

Bymiljøetaten innrømmer rutinesvikt

Under planleggingen av vedtaket om Gamle Gruvevei, skal det ha blitt bestemt at det skulle utføres med en liten utkjøringsmaskin.

«En rutinesvikt skjedde da denne maskinen havarerte, tømmer og kvist lå langs løypa, og det måtte ryddes opp. En noe større utkjøringsmaskin ble da valgt, samtidig som godværet tok slutt og regnværet gjorde bakken bløt og bæresvak. Maskinen begynte å lage spor», skriver Bymiljøetaten i Oslo i en e-post til Aftenposten.

Kantsteinene i gruveveien er presset ut.

De innrømmer videre at det har skjedd en rutinesvikt som førte til at det organiske materialet ble skadet. For å rette opp i skadene som oppsto, ble det benyttet en gravemaskin.

«Dette var et avbøtende tiltak for å rette på jordlaget og vegetasjonsdekket som ble ødelagt», skriver etaten i e-posten.

Det ble bestemt at det oppkjørte jordlaget skulle planeres, slik at det ble et godt grunnlag for tilbakeføring av gress, lyng og naturlige vekster, hevder de.

Les også

Nytt parkanlegg på Sognsvann får kritikk: – Mye annet å bruke penger på enn en park ved skogen

Skal vurderes av Byantikvaren

Bymiljøetaten i Oslo skal nå gjennomføre en inspeksjon med Byantikvaren for å kartlegge eventuelle skader på kulturminnet.

«I etterkant vil dette følges opp med en intern prosess for å unngå gjennomføringsmessige uhell», skriver Bymiljøetaten i Oslo.