Stanser vaksineringen i Oslos mest smitteutsatte bydeler når risikogruppene er ferdigvaksinerte

Alle i risikogruppene i Oslo skal bli vaksinert før man fortsetter i de mest smitteutsatte bydelene.

De seks prioriterte bydelene i Oslo ligger an til å bli ferdig med å vaksinere alle i risikogruppene før resten av byen. Da må de settes på vent.

Fire kommuner og seks bydeler i Oslo har fått 20 prosent flere vaksinedoser siden midten av mars.

De ble prioritert som følge av det høye smittepresset. Dermed er det store forskjeller mellom bydelene i Oslo.

I bydel Bjerke startet man forrige uke å vaksinere friske personer i 40-årene. Disse er prioriteringsgruppe 9, som er den siste av de prioriterte risikogruppene.

Samtidig holder andre bydeler, som Nordre Aker, fremdeles på med å vaksinere sine 65–74-åringer, samt unge med underliggende sykdommer.

– Alle Oslos risikogrupper skal bli vaksinert, før de seks bydelene kan gå videre og vaksinere innbyggere mellom 18 og 44 år, sier Oslos helsebyråd Robert Steen.

Doser vil bli omfordelt

Steen fikk spørsmålet om dette fra Høyre under spørretimen i Oslo bystyre onsdag.

Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg pekte på de store forskjellene i vaksinetempoet mellom bydelene og spurte om byrådet etter hvert vil omfordele vaksinene.

– Alle de dosene Oslo får, er ment å bruke til de ni prioriteringsgruppene. Så når de ni er gjort, så vil man bruke dosene til å bli ferdig med prioriteringsgruppene i de andre bydelene også, bekreftet Steen.

Dermed ligger vaksineringen i bydelene med mest smittetrykk an til å bli satt på pause når de har vaksinert sine prioriterte grupper.

Steen pekte på at bydel Bjerke er en bydel med veldig unge innbyggere. Kun 2600 innbyggere er over 70 år.

– Derfor kom man veldig fort til prioriteringsgruppe ni der, sier han.

Prioriteringsgruppe ni er altså personer i alder 45–54 år.

– Jeg er veldig glad for å høre at de vil omfordeles til de andre bydelene, uttalte Rygg.

Støttes av FHI

FHI er også klare på at Oslo må prioritere alle som er i risikogruppene i byen før de kan fortsette i de mest utsatte bydelene.

– Når de mest utsatte bydelene kommer ned til 44 år, kan ikke de andre bydelene henge etter, sier overlege Preben Aavitsland i FHI.

– Også de andre bydelene i Oslo har et høyere smittenivå enn resten av landet. Det er ikke bare de seks bydelene som har et problem, sier han.

Ber FHI vurdere lærervaksinasjon

Flere partier i bystyret ville også vite om det var aktuelt for byrådet å prioritere andre grupper, som lærere, barnehagelærere, studenter eller ansatte i det private helsevesenet.

Steen pekte på at det er regjeringen og FHI som setter prioriteringsreglene.

– Det betyr at vi i Oslo ikke på egen hånd kan prioritere for eksempel lærere eller andre aldersgrupper, svarte helsebyråden.

Steen sier byrådet har sendt et brev til FHI med spørsmål om andre grupper kan vurderes nå som Oslo snart har ferdigvaksinert alt av kritisk helsepersonell. Kommunene har fått 20.000 doser til denne gruppen.

– Vi har bedt dem gjøre en egen vurdering av f.eks. lærere, barnehageansatte, BPA-ansatte og annet helsepersonell. Jeg forstår gjennom mediene at de er i ferd med å gjøre det, sier Steen.