Oslo

Pavens segl funnet i Bispegata

Arkeologene har funnet et blysegl som en middelalderpave har brukt på et brev til biskopen i Oslo, men de vet fortsatt ikke hvilken pave seglet tilhørte.

Det pavelige blyseglet, en såkalt bulle, som ble funnet av arkeologer fra Norsk institutt for kulturminneforskning NIKU, ved utgravninger i Bispegata i Oslo.
  • NTB

– Blyseglet har hengt på et brev fra paven, og slike funn er nesten ukjent fra norsk middelalder, sier prosjektleder Egil Lindhart Bauer i Norsk institutt for kulturminneforskning. (NIKU)

Det pavelige blyseglet, en såkalt bulle, ble funnet ved utgravninger i Bispegata i Oslo. Nå er arkeologene spente på å finne ut hvilken pave seglet tilhørte.

– Seglet ble funnet sammenbrettet, men når det åpnes vil pavens navn bli synlig. Neste steg blir å undersøke om det er bevart brev fra denne paven i Norges middelalderbrevsamling, sier Bauer.

– Vi er kjent med at det er sendt mange brev fra paven i Roma, men å finne seglet fra et av disse er ekstraordinært. Det er det første funnet i denne utgravningen som knytter oslobiskopens administrasjon direkte til paveorganisasjonen i middelalderen, forklarer Bauer.

Les også

Bilfritt byliv: Mye skrik og lite øl | Andreas Slettholm

– Lag på lag med skatter

Prosjektleder Egil Lindhart Bauer viser frem det pavelige blyseglet som ble funnet av arkeolog Solveig Charlotte Thorkildsen.

– Blyseglet er bare ett eksempel på hvor viktige disse utgravningene er. Vi får stadig ny kunnskap om middelalderbyen Oslo og kontakten man hadde med resten av Europa, sier byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen (MDG)

Marcussen synes utgravningene er spennende. Hun er selv utdannet arkeolog og var med på utgravningene på Sørenga like ved, for rundt ti år siden.

– Her er det lag på lag med kulturhistoriske skatter som jeg tror mange av Oslos befolkning ikke er klar over. Jeg håper funnene som gjøres fremover, vil bidra til økt kunnskap om, og stolthet over, Oslos historie, sier Marcussen.

Les også

Byfortetting er ikke alltid positivt. En ny rapport vil bidra til bedre byutvikling.

Komplisert borganlegg

Follobaneprosjektet omfatter de største arkeologiske utgravningene i Oslo på over hundre år. Rundt 30 arkeologer skal holde på frem til våren 2018.

Biskopen i Oslo var en maktskikkelse i middelalderen, og tidligere utgravninger har avdekket deler av et stort borganlegg. Seglet ble funnet i et område som muligens har vært en port inn til borggården.

– Da vi startet undersøkelsene forventet vi å finne en ganske oversiktlig fortsettelse av bygningene vi kjente til fra tidligere utgravninger. I stedet har vi funnet en mengde ulike murer, bygget på forskjellige tidspunkter, sier Bauer.

For arkeologene er det nå tydelig at det foregikk intense byggearbeider og ombygginger av komplekset utover i middelalderen, noe de ikke visste om på forhånd.

Les mer om

  1. Byutvikling
  2. Oslo
  3. Hanna E. Marcussen