Oslo

Opposisjonen om budsjettet: – Man drar gullkortet og glemmer morgendagen

Høyre har fortsatt et mål om å fjerne eiendomsskatten i Oslo hvis de kommer til makten igjen, men legger ikke skjul på at det kan bli krevende.

Høyres to antagelig viktigste politikere i bystyret – Øystein Sundelin (t.v.) og Eirik Lae Solberg – måtte nøye seg med å kommentere da byrådet la frem budsjettet. Det er lite opposisjonspartiet kan gjøre for å endre det.
  • Olav Eggesvik
    Olav Eggesvik
    Journalist

Finansbyråd Robert Steen (Ap) varslet under fremleggelsen av budsjettforslaget for 2018 at Oslo kommune vil bruke én milliard kroner på å betale ned gjeld.

Det var ikke nok. Opposisjonen i bystyret med Høyre, Venstre, KrF og Frp kritiserte alle byrådet for å ta opp mer gjeld, samtidig som det økonomiske handlingsrommet er blitt større.

– Vi er bekymret for at man drar gullkortet og glemmer morgendagen. Når man legger opp til en så stor pengebruk samtidig som gjeldsgraden øker, står man dårlig rustet den dagen tidene blir tøffere, sier Erik Lunde (KrF) til Aftenposten.

  • Gratis AKS flere steder, og søppelhenting vil koste deg mer: Her er åtte ting folk flest vil merke i budsjettet for 2018

Høyre: Fortsatt mål om å fjerne eiendomsskatten

Eirik Lae Solberg (H) sier han ikke er overrasket over at gjeldsgraden øker noe.

– Det skal bygges flere skoler, barnehager og investeres i Oslo. Men nå øker gjeldsgraden betydelig kraftigere enn tidligere. For første gang ser vi nå at gjelden i 2021 vil overstige kommunens inntekter. Det synes jeg er alvorlig, sier Solberg.

– Havner kommunen i en situasjon hvor man ikke vil klare seg uten eiendomsskatten, eller ønsker dere fortsatt å fjerne den?

– Med gjeldsveksten byrådet legger opp til, blir det vanskeligere å få budsjettet til å gå opp i fremtiden. Vi har fortsatt som målsetting å avvikle eiendomsskatten, sier Solberg.

– Jeg mener det er mulig å klare seg uten eiendomsskatt, men byrådet har lagt ut på en farlig vei fordi en større del av kommunens inntekter bindes opp til å betale renter og avdrag i fremtiden.

Frp: Vil kutte i klimatiltak

Peter N. Myhre i Frp vil kutte i klimatiltak.

– Dette er den høyeste pengebruken som noen gang er registrert i Oslos historie. Det betyr at det blir dyrere å bo i Oslo, sier Myhre.

– Vi kommer til å legge frem et alternativt Oslo-budsjett hvor vi prioriterer idrett, eldreomsorg og samferdsel.

– Hva vil dere prioritere ned?

– Blant annet klimatiltakene. Vi vil også redusere et byråkrati som stadig eser ut. Byrådet øker sitt eget driftsbudsjett med 5,3 prosent. Det er det ingen grunn til. Byrådsavdelingen er godt utstyrt i dag, med kompetanse og personell. Det er mye å gripe fatt i når det gjelder å rasjonalisere og effektivisere, sier Myhre.

Les mer om

  1. Oslobudsjettet 2018
  2. Oslopolitikken