Oslo

Oslo Høyre: Utelukker forbud mot kommunale barnehager

Da Høyre sist styrte Oslo, innførte byrådet forbud mot nye, kommunale barnehager. Det kommer ikke til å skje igjen, varsler Høyre og Frp.

De borgerliges byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg (H) ønsker mer konkurranse blant dem som skal levere tjenester til Oslos innbyggere.
  • Olav Eggesvik
    Olav Eggesvik
    Journalist

Under de borgerlige partiene ble det innført et forbud mot å etablere kommunale barnehager. Det skjedde etter budsjettforhandlinger med Frp.

– Det var altfor tungvint og firkantet, og svarte ikke på de utfordringene kommunen hadde, sier Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg.

Han avviser nå at det vil komme et slikt forbud dersom de borgerlige får makten etter høstens valg. Solberg sier han foreslo å oppheve forbudet høsten 2015, fordi han mente det ikke fungerte.

– Vi kommer ikke til å innføre en slik ordning. Det slår jeg fast her og nå. Jeg mener erfaringene viser at det er sunt å kunne etablere barnehager i egen regi, og det er sunt å tillate private aktører. Det gir størst mulig fleksibilitet for å skaffe et variert tilbud til alle, sier Solberg.

Han «ser for seg» at kommunen også vil etablere nye kommunale barnehager med et borgerlig byråd.

Fremskrittspartiets 1.-kandidat Aina Stenersen sier partiet ønsker en konkurranseutsetting av barnehagedriften, men at det ikke vil være et absolutt krav i eventuelle forhandlinger at alle barnehager skal driftes privat. Partiet synes det er fint med et mangfold av aktører.

Bekymret for rekommunalisering

Etter valget i 2015 ble de borgerliges forbud mot kommunale barnehager snudd på hodet: Etter forhandlinger med støttepartiet Rødt ble det innført et forbud mot å etablere private kommersielle barnehager.

– Når vi ser alle utfordringene forbudet skaper, burde Arbeiderpartiet gjort som oss: Si at dette ikke fungerer, la oss være pragmatiske. Men det nekter de jo. Retorikken blir stadig mer skjerpet, og det snakkes nedsettende om dyktige barnehageeiere, som kalles velferdsprofitører.

Solberg mener Arbeiderpartiet gjennomfører det han kaller «en dramatisk venstredreining» på de fleste områder.

– Det så vi på landsmøtet deres og det ser vi i Oslo-politikken nesten daglig, sier Solberg.

– På område etter område, som renovasjon og sykehjem, vil de at alt skal være kommunalt. Hvis Rødt får gjennomslag vil de rekommunalisere alle de 414 private barnehagene som finnes. Innenfor hjemmehjelp og sykepleie vil de strupe den valgfriheten som finnes. Det er en systematisk fjerning av mangfold og konkurranse, og det går ut over tilbudet, sier Solberg.

  • Hjemmehjelp. Renhold. Søppelhenting. Matlaging. Det meste bør over på offentlige hender, mener Ap-ordførere.

Vil ha konkurranse på renovasjon

Denne uken slo byrådsleder Raymond Johansen (Ap) fast at partiet ikke vil konkurranseutsette søppelhentingen i neste bystyreperiode. Dermed er alle byrådspartiene og støttepartiet Rødt for kommunal søppelhenting.

Solberg viser til at antallet klager på søppelhentingen i Oslo var langt lavere før Veireno-skandalen, og at de har holdt seg på et høyt nivå også etter at kommunen tok over driften, noe han mener byrådet har slått seg til ro med.

– Kommunen overtok i 2017, så man skulle tro at man nå hadde fått en drift som gjorde at klagetallene kom ned på nivået det var før Veireno overtok, sier han.

– I 2015 varierte antall klager, men gjennomsnittet var 34 i uken. Nå ligger klagetallet ifølge etaten på rundt 200 i uken, et nivå som er nesten seks ganger høyere enn i 2015.

– Og det vil løse seg hvis det blir lagt ut på anbud?

– Jeg har en grunnleggende tro på at alle skjerper seg når det er en sunn konkurranse om å levere tjenester til kommunens innbyggere. Og det vil skje også i dette tilfellet, sier Solberg, som også åpner for at kommunen kan være med å konkurrere.

– Det at det er konkurranse om å levere tjenester til innbyggerne gjør at alle skjerper seg og blir bedre.

Vil ha «sak om» privat drift av trikk og T-bane

I sitt alternative budsjett for 2019 ber Høyre byrådet fremme en sak om helt eller delvis privatisering av trikk og T-banedrift.

Det er det kommunalt eide selskapet Sporveien som står for denne driften i dag, men Solberg avviser at det blir aktuelt å konkurranseutsette driften.

– Vi ønsker et faktagrunnlag for å se hvilket potensial som ligger i konkurranseutsetting. Men med den effektiviseringen Sporveien har fått til på egen hånd, hvor de samlet sett har spart nesten en milliard kroner på syv-åtte år, ser jeg ingen grunn til å konkurranseutsette driften.

Les mer om

  1. Oslopolitikken
  2. Eirik Lae Solberg