Ap på Stortinget overkjører Oslo og sikrer E18-utbygging

«Jeg er sterkt uenig», sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Men på Stortinget kan partiet hans og regjeringen danne flertall om ny E18.

I dag går E18 oppe i dagen. Lange strekninger, som her på Høvik i Bærum, er planlagt lagt i tunnel. På toppen, der motorveien ligger i dag, blir det lokal vei.

Stortingsgruppen til Ap har bestemt seg. De støtter utbygging av E18 vestover fra Oslo, og de vil stemme for når saken skal behandles i Stortinget 18. juni

Det sikrer flertall for det enorme motorveiprosjektet, som også støttes av regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre.

Dermed overkjører Ap det rødgrønne Oslo-byrådet, hvor Ap selv deltar, og som hele denne vinteren og våren har forsøkt å stanse utbyggingen.

Oslo-representantene til Ap var uenige da saken var oppe på partiets gruppemøte onsdag, men samtlige andre stemte for, skriver Budstikka, som også omtalte nyheten først.

Bare økonomisk garanti gjenstår

– Dette er en stadfesting av det vi også tidligere har ment. Blant annet i Nasjonal transportplan har Ap sluttet seg til utbygging av E18, sier Sverre Myrli, som er samferdselspolitiker og stortingsrepresentant fra Akershus.

Han viser til at denne vinteren og våren ha vært hele 13 forhandlingsmøter mellom Oslo, Viken og staten, men at partene ikke er blitt enige.

– Vår vurdering er at nye forhandlingsmøter til høsten ikke løser saken. Så nå går vi for utbygging, sier Myrli.

Når den såkalte bompengeproposisjonen er vedtatt av Stortinget, er nok et hinder unnagjort. Da gjenstår bare at noen må stille økonomisk garanti for milliardlånet, før spaden kan stikkes i jorden.

Det rødgrønne flertallet i Viken har trukket garantien som det tidligere fylket Akershus stilte. Men Bærum undersøker muligheten for å rett og slett selv stille garantien.

Raymond Johansen (Ap) er sterkt uenig

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) er sterkt uenig i avgjørelsen fra hans eget partis stortingsgruppe.

– Jeg mener helt klart at et radikalt sosialdemokratisk parti ikke bør gå inn for en ny vei som øker trafikken og luftforurensingen. Det er også uheldig å forsøke å overprøve de lokale forhandlingene. Det er med på å undergrave utviklingen vi prøver å få til. Jeg håpet at stortingsgruppen skulle være en medspiller her, sier Johansen.

Dette betyr ikke at spørsmålet om E18 er avgjort, ifølge byrådslederen. Forhandlingene fortsetter, og saken vil være åpen i mange år fremover, tror Johansen.

– Vi vil likevel bruke de midlene vi har for å unngå at prosjektet bygges i nåværende form.

– Hva synes du om prosessen i partiet?

– Det må jeg bare ta til etterretning, og jeg har ikke noe behov for å kommentere noe utover det. Jeg er sterkt uenig, men vi må tåle at stortingsgruppen kan gå i en annen retning enn det vi vil, sier Johansen.

Hermstad: – Ekstremt provosert

Arild Hermstad (MDG), fungerende byråd for miljø og samferdsel i Oslo, begriper ikke hvorfor Aps stortingsgruppe nå vil sikre utbygging av E18.

Arild Hermstad (MDG) er fungerende byråd for miljø og samferdsel i Oslo. I en e-post viser han hva han mener om avgjørelsen til Aps stortingsgruppe:

«Jeg er ekstremt provosert over at Jonas Gahr Støre blander seg inn i lokale forhandlinger med støtte til høyresidas motorveiplaner», skriver Hermstad, som legger til at han ikke begriper hvorfor Ap prioriterer å støtte det han kaller en «miljøfiendtlig regjering».

Han gir ikke opp kampen om E18:

«At Ap på Stortinget går inn for prosjektet, endrer ikke situasjonen. Det er fortsatt nødvendig med en garanti fra Viken for å bygge E18, og heldigvis har MDG i Viken en fylkesrådsplattform med Ap, Sp og SV om å stoppe regjeringens motorveiplaner», skriver Hermstad.

Det rødgrønne flertallet i Viken har ønsket et omarbeidet og nedskalert prosjekt - uten å konkretisere hvor grensen deres går. Men de har ikke gått imot utbygging som sådan. Dette standpunktet hadde også Oslo-byrådet tidligere. Men etter valget i fjor høst, hvor MDG styrket seg kraftig, gikk byrådet imot hele prosjektet.

Krever endringer

Den aktuelle veistrekningen er landets mest trafikkerte. De som forsvarer utbygging, viser til at det er et prosjekt som har vært planlagt og lovet i årevis og at det vil gi bedre trafikkavvikling og mindre støy og lokal forurensning.

Kritikerne mener at bedre vei, så snart bompengene forsvinner, bare vil bety kraftig økt trafikk. De mener også at det er feil å prioritere milliarder til et veirprosjekt.

Ap stiller krav til regjeringen for å støtte utbygging. De ønsker en rekke endringer i prosjektet, i tråd med et mulig kompromiss de lokale partene snakket om før forhandlingene kollapset.

De viktigste er at det også sikres penger til ny kollektivterminal på Lysaker, samt at et av kjørefeltene i begge retninger forbeholdes kollektivtrafikk.

– Det aller beste ville vært at Oslo hadde vært enige. Dette har vært en nøtt, men det har ikke vært mulig å få Oslo til å bli med på E18-utbygging, sier Myrli.

Sverre Myrli håper at en endelig avklaring om E18 kan gjøre at andre spørsmål som ligger uløst på bordet, nå kan få en løsning. Ikke minst at byggingen av Fornebubanen kan komme i gang.

Venstre: – Alt ligger til rette for enighet

Solveig Schytz, stortingsrepresentant fra Venstre i Akershus tror det blir mulig å finne en felles løsning i Stortinget.

«Alt ligger nå til rette for en enighet mellom regjeringspartiene og Ap», skriver hun i en epost.

Hun stiller seg positiv til mange av endringsønskene til Ap.

«For Venstre har det viktigste vært å finne løsninger. Vi vil ha en fornuftig veiløsning der man får støy og forurensing i tunnel, egne bussfelter hver vei, effektive sykkelveier og kollektivterminal på Lysaker», skriver Schytz.

Også Høyre-ordføreren i Bærum er positiv til de foreslåtte endringene.

«Den E18 som vedtas nå, er blitt et langt bedre samferdselsprosjekt for både sykkel, kollektiv og bil», skriver ordfører Lisbeth Hammer Krog i en felles pressemelding med Asker-ordfører Lene Conradi.