Oslo

Skrinlegger kjøpesenterplaner på Økern

Etter 12 års planlegging av kjøpesenter på Økern, vil utbyggerne nå lage handlegater og torg i stedet.

I 2007 utlyste Økernsenterets eiere, Steen & Strøm og Storebrand, en arkitektkonkurranse om å forvandle det 18 etasjer høye kjøpesenteret fra 1969. Ambisjonen var å bygge Norges største kjøpesenter.
 • Caroline Enge
 • Maria T. Pettrém
  Journalist
2015: Slik så arkitektene for seg at det nye handelsstedet på Økern – Noor – skulle se ut til åpning i 2020.
2017: Da rammeavtalen ble godkjent av Oslo kommune i 2017, så skissene for det nye Økern-senteret slik ut. På dette tidspunktet hadde det planlagte senteret endret navn fra Noor til Økern.
Samme år sa prosjekdirektør Thomas Holth til Aftenposten at den eksiterende bygningsmassen skulle rives, og at det nye kjøpesenteret ville stå klart i 2022.
2019: Etter 12 år med planlegging av nytt kjøpesenter på Økern, forkastes planene. Den nye planen er å bygge «et urbant, bærekraftig og levende bysentrum i Oslo og Groruddalen».

Økern, øst i Oslo, er for mange mest kjent som en trafikkmaskin og for det 18 etasjer høye Økernsenteret. Etter planen skal dette industriområdet bli selve sentrumet i den store utbyggingen av Hovinbyen.

Men etter å ha fått godkjent en rammetillatelse i 2017 for det som skulle bli et enormt kjøpesenter med badeland, har utbyggerne nå gjort helomvending.

– Som eiendomsutvikler må vi hele tiden forstå og forholde oss til den tiden vi lever i. Det er nå 13 år siden vi kjøpte eiendommen, og siden det har politikken og planene for Oslo forandret seg mye, sier prosjektdirektør i Økern Sentrum ANS, Thomas Holth.

 • Les mer om byutvikling i området: Nedlagt fabrikk på Økern blir et 67 meter høyt kulturtårn

Ny omregulering

Kjøpesenteret som først ble lovet ferdig i 2020, skal derfor ikke bygges. Utbyggerne vil heller søke om en ny omregulering av området, slik at de kan skape «et urbant, bærekraftig og levende bysentrum for Oslo og Groruddalen».

– I de nye planene vil vi skape et grønt, smart og inkluderende bymiljø med gater og torg som kan minne om Majorstuen, Vulkan og Grünerløkka, sier Thomas Holth.

Thomas Holth er prosjektdirektør i Steen & Strøm AS.

Da kommunen ga tillatelse til det store kjøpesenteret på 45.000 kvadratmeter, fulgte det med et krav om å bygge folkebad. Det ville utbyggerne helst slippe, skrev Aftenposten i fjor høst.

Nå som planene for området starter helt på nytt, er det også høyst uklart om det blir noe badeland. Derimot har Økern Sentrum ANS allerede inngått en kontrakt om kino, og har også tro på bibliotek i nærområdet.

– Vi er opptatt av medvirkning fra både politikere og naboer, og vil avholde folkemøter i bydelen for å få innspill til hvilke kultur- og aktivitetstilbud det er behov for, sier Holth.

Andreas Vaa Bermann, avdelingsdirektør i Plan- og bygningsetaten (PBE), sier det er for tidlig å kommentere forslaget.

– Men vi er svært positive til ideen om å endre planene for Økern senter fra å være en kjøpesenterorientert plan til en mer bymessig plan.

Han forteller at Plan- og bygningsetaten nettopp har mottatt planinitiativet og at det vil gjennomgås før et oppstartsmøte etter sommerferien.

Les også

99 kulturminner kartlagt i Hovinbyen: – Kult med gjenbruk!

Høyblokken rives

I rammetillatelsen som ble godkjent av Oslo kommune i november 2017, var byggeplanene for næringsvirksomhet og handel på omtrent 90.000 kvadratmeter i tillegg til omtrent 200 boliger.

I den nye planen vil utbyggerne ha 2000 boliger, i tillegg til i overkant av 117. 000 kvadratmeter næringsbygg. Mesteparten av dette skal bli kontorer og hotell. Handelsarealene er kraftig nedjustert, og det planlegges nå ca. 10.000–15.000 kvadratmeter til butikker, matservering og kulturtilbud på gateplan.

Slik vil utbyggerne stykke opp næringsbyggene og handelsområdene på Økern i den nye planen.

Opprinnelig var planen å erstatte høyblokken med en tilsvarende bygning. I de nye planene vil utbyggerne fortsatt rive blokken.

– Omreguleringen kan innebære en tredobling av offentlige møteplasser og torg, flere boliger og kontorer og lokal tilpasset handel, kultur, underholdning og aktivitet i åpen bystruktur, sier Thomas Holth.

Ifølge Holth har kostnadene i prosjektet så langt vært i «hundremillionersklassen». Han vil ikke opplyse hvor store investeringer som kommer på Økern, utover «et tosifret milliardbeløp».

Heller «nytt Majorstuen» enn kjøpesenter

Byrådsleder Raymond Johansen (AP) er positiv til de nye Økern-planene.

– Jeg synes de planene som nå legges frem ser veldig spennende ut. Jeg tror de som bor i Hovinbyen heller vil ha et «nytt Majorstuen» fremfor et kjøpesenter på Økern. I tillegg blir det flere boliger, som vi absolutt trenger, sier Johansen.

Raymond Johansen på talerstolen under landsmøtet til Arbeiderpartiet i Folkets Hus i Oslo i april.

Han mener det er positivt at flere utbyggere tenker nytt og våger å legge til side gamle planer, selv om det har kostet både tid og penger å utvikle dem.

– Dette er skisser som kan gjøre Økern til et attraktivt sentrum i en ny bydel, sier Johansen.

Etter en ny omregulering starter hele prosjektet «på null», og mer konkrete planer for hva næringsbyggene skal fylles med, kommer når den nye planen er behandlet av PBE.

Flere åpne byrom er den del av den nye planen for Økern.

Erling Dokk Holm: – Det som nå skjer er gledelig

– Det er ikke så rart, sier Erling Dokk Holm om at Økern Sentrum nå gjør helomvending i kjøpesenterplanene.

Holm er førsteamanuensis ved NMBU og byutviklingskommentator i Aftenposten. Han mener næringsaktørene endelig har begynt å forstå det fagfolk har snakket om lenge – at folk vil ha hyggelige bymiljøer.

– Jeg synes det som nå skjer med planene for Økern er gledelig. Før hadde mange næringsaktører en mer overfladisk holdning til samfunnsendringer. Nå er ikke forretningsmodellen med kjøpesenter lenger dominerende, det handler mer om å skape et urbant miljø med restauranter og førsteetasjer som fungerer, sier Holm.

Erling Dokk Holm er førsteamanuensis ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) og byutviklingskommentator i Aftenposten.

Samtidig synes han det er paradoksalt at det har tatt så lang tid før planene ble endret.

– Den gangen de bestemte seg for å bygge kjøpesenter, mente Plan- og bygningsetaten at kjøpesenterandelen var for stor i forhold til behovet i området. Så gikk de til politikerne og fikk lov likevel. Hvorfor hørte de ikke på PBE den gangen, undrer han.

Han påpeker at flere andre områder i Hovinbyen allerede er i ferd med å utvikle lokale sentre.

– I Oslo er ikke folk så tilbøyelige til å dra langt for å handle hvis de allerede har et godt tilbud der de bor. Oslo har allerede mange mindre, og noen store bydelssentre. Spørsmålet er hvilken dimensjon de skal ha. Det nok blir ikke det nye Majorstuen på Økern, mener Holm.

Les mer om

 1. Byutvikling
 2. Groruddalen
 3. Oslo
 4. Handel
 5. Utbygging
 6. Erling Dokk Holm