Oslo

Skroter kjøpesenterplaner på Økern – vil lage handlegater og torg i stedet

Etter 12 års planlegging av kjøpesenter på Økern, vil utbyggerne nå lage handlegater og torg i stedet.

I 2007 utlyste Økernsenterets eiere, Steen & Strøm og Storebrand, en arkitektkonkurranse om å forvandle det 18 etasjer høye kjøpesenteret fra 1969. Ambisjonen var å bygge Norges største kjøpesenter. Foto: Knut Snare

  • Caroline Enge
  • Maria T. Pettrém
    Journalist

2015: Slik så arkitektene for seg at det nye handelsstedet på Økern – Noor – skulle se ut til åpning i 2020. Foto: Ill. L Benoy

2017: Da rammeavtalen ble godkjent av Oslo kommune i 2017, så skissene for det nye Økern-senteret slik ut. På dette tidspunktet hadde det planlagte senteret endret navn fra Noor til Økern. Foto: BENOY

Samme år sa prosjekdirektør Thomas Holth til Aftenposten at den eksiterende bygningsmassen skulle rives, og at det nye kjøpesenteret ville stå klart i 2022. Foto: HMNT

2019: Etter 12 år med planlegging av nytt kjøpesenter på Økern, forkastes planene. Den nye planen er å bygge «et urbant, bærekraftig og levende bysentrum i Oslo og Groruddalen». Foto: A-LAB

Økern, øst i Oslo, er for mange mest kjent som en trafikkmaskin og for det 18 etasjer høye Økernsenteret. Etter planen skal dette industriområdet bli selve sentrumet i den store utbyggingen av Hovinbyen.

Men etter å ha fått godkjent en rammetillatelse i 2017 for det som skulle bli et enormt kjøpesenter med badeland, har utbyggerne nå gjort helomvending.

Les hele saken med abonnement