Oslo

Skrinlegger kjøpesenterplaner på Økern

Etter 12 års planlegging av kjøpesenter på Økern, vil utbyggerne nå lage handlegater og torg i stedet.

I 2007 utlyste Økernsenterets eiere, Steen & Strøm og Storebrand, en arkitektkonkurranse om å forvandle det 18 etasjer høye kjøpesenteret fra 1969. Ambisjonen var å bygge Norges største kjøpesenter.
  • Caroline Enge
  • Maria T. Pettrém
    Journalist
2015: Slik så arkitektene for seg at det nye handelsstedet på Økern – Noor – skulle se ut til åpning i 2020.
2017: Da rammeavtalen ble godkjent av Oslo kommune i 2017, så skissene for det nye Økern-senteret slik ut. På dette tidspunktet hadde det planlagte senteret endret navn fra Noor til Økern.
Samme år sa prosjekdirektør Thomas Holth til Aftenposten at den eksiterende bygningsmassen skulle rives, og at det nye kjøpesenteret ville stå klart i 2022.
2019: Etter 12 år med planlegging av nytt kjøpesenter på Økern, forkastes planene. Den nye planen er å bygge «et urbant, bærekraftig og levende bysentrum i Oslo og Groruddalen».

Økern, øst i Oslo, er for mange mest kjent som en trafikkmaskin og for det 18 etasjer høye Økernsenteret. Etter planen skal dette industriområdet bli selve sentrumet i den store utbyggingen av Hovinbyen.

Men etter å ha fått godkjent en rammetillatelse i 2017 for det som skulle bli et enormt kjøpesenter med badeland, har utbyggerne nå gjort helomvending.

Les hele saken med abonnement