Oslo

Byråden om Grefsen: - De som ikke vil selge, kan si nei

– Det har aldri vært aktuelt å ekspropriere tomtene til de som eventuelt ikke ønsker å utvikle eiendommene sine, sier byråd Hanna E. Marcussen (MDG).

Byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen forsikrer at det ikke er snakk om sanering på Nedre Grefsen, det er snakk om utvikling og fortetting.
  • Stein Erik Kirkebøen

Hanna E. Marcussen er byråd for byutvikling, og har dermed et ansvar for å sette Oslo i stand til å ta imot 200.000 nye beboere frem til 2030. Det skal hun og byen blant annet gjøre ved å fortette rundt kollektivknutepunktene — et prinsipp som det er allmenn politisk enighet om.

Marcussen skjønner at beboerne på Grefsen er bekymret etter at det ble kjent at småhusområdet med 250 skal bli et «bymessig område».

Les også

LES OGSÅ: Villastrøk kan bli til blokker - men det fikk ikke politikerne med seg

— Prisene vil stige

— Vi mener dette er et område hvor det er rom for fortetting. Det er slett ikke snakk om sanering, men om utvikling. Jeg skjønner likevel at folk er bekymret, for det vil helt klart bli en endring. Men det skal bli en endring med kvalitet, det er ikke snakk om noe frislipp. Alle byggeplaner skal behandles på vanlig måte administrativt og politisk, og det skal skje i henhold til en helhetlig plan for området. Utviklingen skal ikke skje tomt for tomt, sier Marcussen.

- Men med kommuneplanen ligger det en overordnet ambisjon om å bygge mye i området. Vil ikke alle søknader om å bygge tett og høyt bli møtt med betydelig velvilje?

— Ingen enkeltsaker blir behandlet før man har en helhetlig plan for området. Deretter blir alle søknader behandlet individuelt, og det er klart at søknader som er i tråd med planverket behandles mer positivt enn de som ikke er det. I og med at det åpnes for utvikling og høyere utnyttelsesgrad, vil også eiendomsprisene stige.

Les også

Meglertopp om blokksjokket på Grefsen: Tror mange vil la seg friste til å selge

Ikke frivillig tvang

— Men for mange handler det om mye mer enn penger - det handler om bo- og livskvalitet. Mange har bodd her i generasjoner, og nå må de selge?

— De ikke. De som ikke ønsker å selge, må ikke selge. Vi har ingen tanker om å ekspropriere eiendom for privat boligutbygging.

Flere beboere i området er bekymret for at presset vil øke når de første tomtene blir solgt, og at folk vil selge av frykt for å sitte igjen med «svarteper». Men byråden er ikke enig i at det kan ende med «frivillig tvang».

— Nei, alle har et fritt valg, men jeg ser jo at noen kan bli stående overfor vanskelige vurderinger. Sånn vil det alltid være i en by i kraftig utvikling, og det er Oslo.

Viktig knutepunkt

- Betyr dette at alle som har klart å skaffe seg en liten eplehage i nærheten av en T-banestasjon må regne med å bli «utviklet»?

— Det kommer an på T-banestasjonen. En enkelt stasjon er ikke et knutepunkt i seg selv, men Storo er et av de største og mest sentrale kollektivknutepunktene, og er derfor velegnet for fortetting og næringsutvikling, blant annet av hensyn til miljø og trafikk, sier Marcussen.

Hun sier at tomteeiere som ikke vil selge, uansett må være forberedt på at omgivelsene blir endret. Hun understreker også at kommuneplanen er rullerende og skal revideres i løpet av fireårs-perioden.

Les mer om

  1. Byutvikling