Frognerseteren er Norges «første hytte»

Thomas Heftye anla det som skulle bli Norges «første hytte» - og det første kommunale friluftsmuseum på Frognerseteren.

Høyt oppe på Oslos tak ligger Thomas Heftyes stolthet, Heftye-villaen og friluftsmuseet som den reneste idyll.
Skigarden gir den perfekte prospektkort-ramme rundt de hit-flyttede bondehus som utgjør Norges første kommunale friluftsmuseum.
Mange prominenser besøkte Heftyes friluftsmuseum, bl.a. ble keiserprins Napoleon (sittende til venstre) og Sveriges kronprins Gustav (i lys dress) avbildet foran telemarkstabburet. Thomas Heftye står til høyre for trappen.
Gulsvikstuen.

Dagens fortelling gir til beste en nyttig livsvisdom: Det er lurt å være av rik familie, å gifte seg rikt og deretter bruke rikdom fornuftig!

Konsul og bankier Thomas Heftye (1822-1886) oppfylte alle krav: Han økte familieformuen ved å gjøre bestefarens bankierhus til landets ledende, giftet seg med søsteren til den enda rikere Thorvald Meyer, og lot i tillegg rikdommen komme fellesskapet til gode.

Stiftet DNT

Bildet fra 1885 tyder på at Thomas Heftye var en viljefast og rolig konsul, bankier og friluftspioner.

For som den ivrige friluftsmann han var, brukte han tid og krefter på å få folk flest til å komme seg ut i naturen. Blant annet stiftet han Den Norske Turistforening i 1868 sammen med Aasmund Olavsson Vinje, og var foreningens formann livet ut.I 1864 trådte Heftye skikkelig til for å gi Kristianias befolkning et turmål: Han kjøpte Frognerseteren for felles bruk. Den gang var det bare en seter under Frogner hovedgård, men Thomas Heftye fikk H. E. Schirmer til å tegne opp en toetasjes villa som skulle være et turmål for Christiania-folkets utflukter.

Vi har mer å takke Heftye for:

Les også

Han sikret byens første bit av Marka

Første friluftsmuseum

Mange prominenser besøkte Heftyes friluftsmuseum, bl.a. ble keiserprins Napoleon (sittende til venstre) og Sveriges kronprins Gustav (i lys dress) avbildet foran telemarkstabburet. Thomas Heftye står til høyre for trappen.

Således regnes Heftye-villaen å være Norges første hytte. Men Thomas Heftye ville mer; han hadde begynt å hente inn småbygninger fra fjellbygdene, og fikk satt dem opp på eiendommen. Dermed skapte han byens første friluftsmuseum, som også skulle komme til å bli Norges første i kommunalt eie.Litt etter litt kom de på plass på Heftye-tunet: Nyhusstuen fra Torpo i Hallingdal, en årestue fra Gransherad i Telemark og Gulsvikstuen («Geitestuen») fra Flå i Hallingdal — i tillegg til en kopi av et Telemark-stabbur. Og ut fra tanken om hvor viktig det var å ha et realt turmål, sørget han i 1867 for å få bygget det første Tryvannstårnet, som et utkikkstårn.

Tryvannstårnet vi ser i dag er det fjerde i rekken:

Les også

Vil reise Tryvannstårnet anno 1883

I 1886 døde Thomas Heftye, 63 år gammel. Arvingene solgte hans eiendom på byens tak til Kristiania kommune, som fortsatte å samle til det som skulle bli Norges første kommunalt eide friluftsmuseum samtidig som man bygde opp Frognerseteren restaurant.