Oslo

Fant flere hundre år gamle levninger i Middelalderparken

I juni dukket mer enn hundre graver fra 1100-tallet opp i sentrum.

Mer enn hundre graver fra mellom 1100 til 1400-tallet er oppdaget i Middelalderbyen.
  • Olav Eggesvik
    Olav Eggesvik
    Journalist

I forbindelse med utbyggingen av Follo-banen driver Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) arkeologiske undersøkelser av de berørte områdene i Middelalderbyen.I juni dukket det opp menneskeknokler i jordmassene.

Over et område som er omtrent 30 meter langt og to til tre meter bredt, ligger det graver som trolig stammer fra 1100— til 1400-tallet.

- Det er ganske gamle Oslo-borgere vi har med å gjøre, sier utgravingsleder og arkeolog Egil Lindhart Bauer ved NIKU.

Les også:

Les også

Er dette vinkjelleren i Oslos første rådhus?

— Gravene tilhørte Nikolai-kirken som lå i området, men som ble fjernet under utbyggingen av Smålensbanen mellom 1877 og 1879. Vi anslår at det er mer enn 100 individer innenfor et forholdsvis lite område.

Fant blå amulett

Den blå amuletten tilhører en funngruppe kalt «alsengemme», som er tysk og betyr «gammel amulett». Den kan kaste lys over hvem personen var.

Ved høyre skulder til et av individene som var gravlagt, fant arkeologene en blå amulett. Den tilhører en funngruppe kalt «alsengemme», som på tysk betyr «gammel smykkesten». Det er en meget opprømt arkeolog som forteller om den blå amuletten. Kanskje kan den kaste lys over hvem personen var.— Det er et fragment, en halvpart av en blå glassamulett med et innrisset kors og fire menneskeskikkelser. Det er et spesielt funn som forhåpentligvis kan si noe om avdøde. Det må være en grunn til at den ble lagt ned ved personens høyre skulder. Vi håper vi kan finne ut mer om gjenstanden, sier Bauer.

Siste måltid

Knoklene, som har ligget i jorden i flere hundre år, kan gi forskerne svar på hva menneskene spiste, hvilke sykdommer de hadde og om de hadde spesielle parasitter i systemet.

— Finner vi kvikksølv i jordmassene rundt skjelettet kan det tyde på at personen ble behandlet for syfilis. Det kan være spor av blomster i brystregionen, noe som kan tyde på at de ble gravlagt med blomster. Prøver fra mage- og tykktarmsområdet kan si noe om det siste måltidet de spiste eller parasitter de hadde, er noen av eksemplene Bauer trekker frem.

Les også:

Les også

Ekstrem-arkeologi i Bjørvika

Hittil er omtrent 20 individer gravd ut. Arbeidet kan til tider være komplisert.

Arbeidet vil pågå noen måneder utover høsten.

— Noen steder er det graver som skjærer inn i hverandre. Da må vi holde tungen rett i munnen for ikke å blande dem, sier Bauer.Ifølge Bauer, vil ikke arbeidene på Follobanen bli forsinket som en følge av funnene.

— Vi holder oss innenfor rammene det er budsjettert for, både tidsmessig og økonomisk. Arbeidene vil trolig pågå noen måneder utover høsten.

Les også

  1. Får åpne jernaldergrav i Ullevål hageby

  2. Gullskatten fra 2. verdenskrig stilles ut

  3. Oops! En båt under bakken