Her er tipsene for å unngå den farlige luften

Hvordan kan man best beskytte seg når forurenset luft legger seg som et lokk over hovedstaden?

Eksosen blir liggende som et lokk over byen når de meteorologiske forholdene er som på tirsdag.
  • Heidi Anne Johnsen

Hvor mye hjelper det å surre et tykt skjerf rundt munnen når man sykler til jobben på røde dager?

– Et skjerf hjelper ikke mye mot forurenset luft, for eksospartiklene er så små og NO2 er en gass som vil trenge gjennom det meste, svarer Marit Låg i Folkehelseinstituttet.

– Men bruk gjerne kuldemaske med filter. Den gir ikke så god beskyttelse mot eksos, men klarer å holde de større svevestøvpartiklene fra veidekkslitasje ute. Den varmer også opp luften, for kulden virker også irriterende på luftveiene.

Ligg unna veiene med størst trafikk

Det beste rådet fra eksperten er å holde størst mulig avstand til de større veiene med mest trafikk. Velg alternative ruter når du sykler og jogger. Traseer med mindre trafikk har bedre luft.
Hvis det ikke er mulig å unngå, så gjør oppholdet så kort som mulig langs de største veiene. Her får du den ferske eksosen rett inn, og det hjelper å holde avstand.

Fortsett å sykle, men forsøk å finne nye traseer med mindre forurensende trafikk.

Er du frisk, så kan du fortsette å sykle

Bør man la være å sykle på slike dager?

– Nei, det er ingen grunn til å la være å sykle selv på dager med høy luftforurensning, svarer Låg.

Er man frisk og ikke kjenner noen plager, så tyder forskningsresultater på at det er så stor helsegevinst at man bør fortsette. Det er ikke disse korte episodene på røde dager som er det farligste for friske folk, ifølge Folkehelseinstituttet.

– Vi er mer redd for langvarige høye konsentrasjoner, for det er der det kan utvikles sykdommer.

– Men hvis man føler at man får irritasjon og hoster mer enn vanlig når man kommer frem, så bør man kanskje la sykkelen stå akkurat de dagene som det meldes om høy forurensning.

Følg med når barna leker ute

Hvis barna er friske og ikke har symptomer som hosting og annet ubehag, så kan de leke ute også på røde dager.

– Men følg nøye med på ungene og se etter hosting og pustebesvær når de leker ute på dager med høy luftforurensning, råder hun.

I Frognerkilen barnehage fikk ikke barna gå ut og leke på mandag fordi det er for dårlig luft ute.

Kan utvikle astma

Anna Bistrup, helsefaglig rådgiver i Norges Astma og Allergiforbund (NAAF) slutter seg til rådene fra Folkehelseinstituttet, men presiserer at forbundet jobber etter føre var-prinsippet. Det oppfordrer derfor til å holde astmasyke barn inne på de dagene som har høyest forurensning.

– NO2 er bakkenært og barn puster inn mer enn oss voksne, sier hun, og advarer både barn og gravide mot å oppholde seg i de mest forurensede områdene.

Begrens oppholdet utendørs på røde dager

Rådet til syklistene er at de bør komme seg fortest mulig fra A til B for å begrense tiden utendørs.

– Jeg ønsker selv å begrense oppholdet ute på røde dager, sier hun.

Unngå å lufte ut mot trafikkert vei, eller velg å lufte på tider av døgnet som det er mindre trafikk, mener Bistrup.

– Det vi trenger aller mest er at politikerne gjør noe med dette på lang sikt. Vi har for høye nivåer av forurenset luft i Oslo, og tungtrafikken gjennom byen er et problem, avslutter hun.