Oslo

Terrortrusselen: Oslo-politiet hadde bekymringssamtaler med enkeltpersoner før 17. mai-feiringen

Oslo-politiet omtaler operasjonen 17. mai som den mest omfattende som er gjennomført på nasjonaldagen. I forkant hadde politiet flere samtaler med personer de hadde i kikkerten.

Ring 2 mot Karl Johans gate var blant gatene som ble sperret med en av Ruters 18 meter lange leddbusser. Bussene ble bevoktet av bevæpnet politi.
  • Henning Carr Ekroll
    Nyhetssjef

17. mai ble Oslo-folk møtt av et uvant syn i sentrumsområdet: 18 meter lange røde leddbusser fra Ruter var plassert på tvers av gatene inn mot barnetogets rute, bevoktet av politi utstyrt med tohåndsvåpen.

De parkerte bussene var det mest synlige av en rekke sikkerhetstiltak som ble gjennomført i kjølvannet av flere terrorangrep med kjøretøy i europeiske byer det siste året.

9. april justerte Politiets sikkerhetstjeneste (PST) trusselnivået til at det var «sannsynlig» med et terrorangrep i Norge.

Gjennomførte bekymringssamtaler

– Trusselvurderingen fra PST var tydelig på at merkedager hadde en viss symboleffekt, men 17. mai har nok en særstilling her, sier stabssjef Johan Fredriksen i Oslo politidistrikt.

Han fikk oppgaven med å planlegge og gjennomføre det han omtaler som den mest omfattende politioperasjonen som er gjennomført på Norges nasjonaldag.

– Noen tiltak var synlige for publikum, men en veldig stor jobb i tilknytning til årets arrangement var det som ble gjort i forkant. Det innebærer blant annet en etterretningsoperasjon der vi oppsøkte enkeltpersoner, gjennomførte bekymringssamtaler og drev med forebyggende virksomhet.

Stabssjef Johan Fredriksen i Oslo politidistrikt var ansvarlig for sikkerhetsopplegget rundt 17. mai-feiringen i Oslo.

Fredriksen ønsker ikke å svare på hvilke grupper de rettet etterretningsinformasjonen inn mot.

– Er det snakk om allerede kjente miljøer?

– Det kan være kjente miljøer, men også miljøer som kun politiet har kjennskap til, sier Fredriksen, som understreker at det ikke forelå noen konkret trussel mot 17. mai-feiringen i hovedstaden.

  • Kommentar: Terror er sannsynlig, mener PST. Men hva betyr det? Per Anders Madsen

Skarpskyttere observerte feiringen

– Vi må tilpasse sikkerhetstiltakene på en måte som gjør at dagen kan feires på en så verdig måte som mulig, samtidig som vi ikke kan tillate oss å være naive. Det synes vi at vi klarte å balansere på en god måte, sier Fredriksen.

For å følge med på hva som skjedde i byen på 17. mai var politiets skarpskyttere utplassert på passende observasjonspunkter i Oslo sentrum.

– De var utstyrt med kikkerter, var våre øyne der ute, og var i kontakt med dem som ledet operasjonen, sier Fredriksen, som ikke ønsker å gå i detaljer om andre sikkerhetstiltak.

Han vil heller ikke si konkret hvor mange polititjenestekvinner og -menn som var på jobb 17. mai, utover at det var «et høyere antall» enn tidligere år.

Oslo-politiet brukte også noen av sine spesialbygde lastebiler, som vanligvis er ment å brukes mot utangerende demonstrasjoner, til å sperre gater i hovedstaden 17. mai.

– Åpenbar fordel å bruke busser som sperrer

Oslo-politiet samarbeidet med Oslo kommune for å gjennomføre de mest synlige sikkerhetstiltakene i byen.

Etatsdirektør og beredskapssjef i Oslo kommune, Ann Kristin Brunborg, opplyser at kommunen bestilte to sikkerhetstiltak i forbindelse med 17. mai-feiringen.

– På forespørsel fra politiet ble det bestilt busser og sperresteiner som sperret sidegatene til Karl Johan. Sperresteiner har vi satt ut før, men det er første gang vi setter inn busser som sperringer.

Ifølge Brunborg ble det rekvirert 7–8 busser fra Ruter.

– De ble svært synlig på dagen, men folk flest har nok forståelse for at vi gjorde det slik, sier Brunborg.

Denne bussen sperret Henrik Ibsens gate langs Slottsparken.

Fredriksen mener det var en åpenbar fordel å bruke bybusser for å sperre av sentrumsgatene.

– Vi ville ha løsninger som falt naturlig inn i bybildet. Samtidig var det viktig å ha mobilitet i tiltakene – ved hendelser kunne disse raskt flyttes, sier Fredriksen.

Terrortrusler blir normalt

Fredriksen roser måten folk flest opptrådte på 17. mai, til tross for en generell terrortrussel mot Norge og Europa.

– Publikum forholdt seg veldig rasjonalt og fornuftig. Vi ønsker å legge til rette for at folk skal bruke byen og ta del i feiringen, men det er opp til hver enkelt å gjøre sine egne valg og vurderinger.

Mandag ble 22 mennesker drept i et terrorangrep ved en konsertarena i Manchester i Storbritannia. Oslo-politiet styrket følgelig politiets tilstedeværelse på Bruno Mars-konserten i Telenor Arena onsdag kveld.

Fredriksen sier at det er viktig at folk er forberedt på at trusselsituasjonen kan bli en ny normaltilstand.

– Vi må nok venne oss til en situasjon der det blir vanlig at trusselbildet endrer seg fort, og at politiet må kompensere med ulike tiltak, sier han.

En rød leddbuss sperret gaten ved Kirkeristen i Oslo sentrum. En polititjenestemann bevæpnet med MP5 maskinpistol holdt vakt.

Les mer om

  1. 17. mai
  2. Oslo
  3. Terrorberedskap
  4. Ruter
  5. Oslo kommune