Oslo

100-millioners flyttesjau i kultur-Norge

Om tre år starter tidenes største flyttesjau i Kultur-Norge. Over en halv million gjenstander, verdt milliarder av kroner, skal flyttes når Nasjonalmuseet, Munch og Deichman skal inn i nye lokaler.

Konservator Mari Sørgul Evensen har en krevende jobb med å pakke ned glass og porselen.
  • Arve Henriksen
    Arve Henriksen
    Journalist

Aldri før har det vært gjennomført en større forflytting av kulturgjenstander på norsk jord på en og samme gang som tilfellet er når Deichman, Munch og Nasjonalmuseet skal inn i nye lokaler i løpet av 2019/2020.

Nå kan du se lyset på Vestbanen

– Etter meg bekjent har det aldri vært gjennomført noe tilsvarende i Norge, sier direktør ved Munch-museet, Stein Olav Henrichsen.

Konservator Inga Vea ved utstillingsmonteren signert Gerhard Munthe. Monteren ble laget til åpningen avKunstindustrimuseeti 1904. Den skal selvsagt med over til det nye museet.

I full gang

Selv om det fortsatt er tre år igjen til flyttesjauen starter for alvor, er nedpakkingen i full gang. Munch har allerede pakket ned og flyttet Stenersen-samlingen til et eksternt magasin i påvente av åpningen av det nye museet i Bjørvika. 16. oktober stenger kunstindustrimuseet for godt, publikum har derfor kort tid igjen hvis de skal oppleve de historiske lokalene St. Olavs gate 1.

Innenfor de fredete veggene har nedpakkingen vært i gang siden i vinter. Totalt skal over 200.000 gjenstander konserveres, registreres, avfotograferes og pakkes ned ved kunstindustrimuseet. Etterhvert stenges også Museet for samtidskunst og Nasjonalgalleriet. Totalt utgjør Nasjonalmuseets samlinger rett under 380 000 gjenstander. Dette tallet inkluderer billedkunstsamlingene, design- og kunsthåndverksamlingene og arkitektursamlingene.

Konservator Robin Coulthard har en tidkrevende jobb når han registrerer og pakker ned ulike gjenstander ved museet.

– Det er rent praktiske grunner til at vi stenger først, det er her det er mest å gjøre. Historisk sett har dette kunstindustrimuseet hatt minst ressurser, derfor har vi et stort etterslep på å registrere gjenstandene vi har.

Vi er svært avhengig av denne registreringen, for å kunne vite hva vi skal flytte og hvor vi skal flytte det, sier Barbara de Haan, som er ansvarlig for flytteprosessen ved Nasjonalmuseet.

Her avgjøres Nasjonalmuseets fasade

De 200.000 gjenstandene skal fordeles mellom 80 ulike utstillingsrom og tolv magasiner i det nye museet. Derfor har Kunstindustrimuseet, som et av de første i Skandinavia, tatt i bruk strekkoderegistrering av hver gjenstand.

Prøvd ut i Forsvaret

Konservator Angela Musil-Jantjes og hennes kollegaer skal registrere, kvalitetsjekke, kode og deretter pakke ikke mindre enn 20.000 ulike tekstilobjekter. Her pakker hun en knebukse i håndvevd bindingsmønstret silkestoff fra 1750-1799, som kom til museet som anonym gave.

– Strekkodemerking vil hjelpe oss veldig. Dette er allerede blitt prøvd ut i andre bransjer, blant annet i Forsvaret. I tillegg vil gjenstandene også bli ID-merket med datachiper, det gir en økt fordel i forhold til sikkerhet, sier de Haan.

Etter det Aftenposten kjenner er det satt av anslagsvis 57 millioner kroner til selve flytteprosjektet. I tillegg kommer utgifter til sikkerhet og forsikring knyttet til selve flyttingen. Ingen ønsker å si når selve flyttingen skal skje. Det er avtale museene og politiet i fellesskap vil ta.

Konservator Juliane Derry og og ansvarlig for flyttingen, Barbara de Haan sjekker at strekkodene sitter som de skal. Stolen de holder i er en biedermeierstol fra 1830-årene, trolig norsk eller dansk.

Alt på ett år

– Vi tar sikte på å flytte alt i løpet av ett år, hele 2019 vil derfor bli viet til aktiv flytting. Vi tar sikte på ti flyttelass ukentlig, uten at jeg ønsker å gå noe mer i detalj, sier de Haan.

Hun ønsker ikke oppgi hvor mye samlingen vil bli forsikret med i forbindelse med flyttingen, utover at premiesummen trolig bli betydelig.

Pakkingen ved kunstindustrimuseet er allerede i full gang, selv om det ennå er tre år igjen før flyttingen starter. Her er det blåst glass med slipt og gravert dekorfra Storbritannia i 1780, Tyskland mellom 1852 og 1914 og vinglass fra 1790-tallet fra Storbritannia.

I 2019 flytter også Munch-museet inn i sine nye lokaler i Bjørvika. Her skal 40.000 museumsobjekter flyttes fra Tøyen til det nye Munch-museet vegg i vegg med Operaen.

Munch-verker funnet blant nazistjålet kunst

– Vi overtar det nye museet i desember 2019, og begynner å flytte inn våren 2020. Vi har klare planer for hvordan flyttingen skal foregå, men vi ønsker ikke gi informasjon som har med selve flyttingen og sikkerheten å gjøre. Men det er selvsagt et sikkerhetsaspekt knyttet til denne flyttingen, sier administrerende direktør ved Munch-museet, Stein Olav Henrichsen.

Stein Olav Henrichsen ved Munchmuseet.

Samtlige gjenstander som skal flyttes skal konserveres, merkes og pakkes på en sikker måte.

– Konserveringen av samlingen har allerede pågått i lang tid. Det handler både om å forsikre oss om at verkene kan flyttes og hvordan de skal flyttes. Det er skjøre gjenstander vi snakker om her, sier Henrichsen.

44 millioner

Selve flyttingen har en kostnadsramme på 44 millioner kroner, mens 24 millioner kroner er satt av til prosjektet konservering for flytting. I tillegg kommer det arbeides som gjøres innenfor ordinært budsjett.

– Selv om flyttingen av Stenersen-samlingen gikk under radaren til folk, høstet vi mye erfaring fra denne flyttingen. Vi kommer ikke til å fortelle når og hva vi flytter, sier Henrichsen.

1,2 millioner så Munch i utlandet

Og om ikke det var nok, så er også Deichman på flyttefot. Selv om det ennå er tre år igjen til praktbygget til 3,7 milliarder kroner skal åpnes i Bjørvika, er de ansatte allerede i full gang med å planlegge den store flyttesjauen som starter i desember 2019.

Store deler av nye Deichman skal brukes til noe annet enn bibliotek

De neste tre årene skal hele samlingen på 600.000 eksemplarer gjennomgås i detalj. Noe vil bli kastet på grunn av slitasje. Mer verdifulle ting, som også er slitt, kan bli sendt til bibliotekets eget bokbinderi og gitt nytt liv. Et sted mellom 450.000 og 550.000 medier blir med på flyttelasset gjennom Oslos gater.

– Selve flytteprosessen er ikke planlagt i detalj og anskaffelse av leverandør er planlagt gjennomført i 2017. Deichmans flytteprosess er nok langt mindre komplisert da transport av bøker er en naturlig del av vår virksomhet og våre samlinger i stor grad er brukssamlinger og ikke unika eller verdifulle kunstverk, sier Knut Skansen, konstituert leder ved Deichman.

Det er mange hyllemeter med bøker som skal pakkes ned før turen ned til det nye hovedbiblioteket ved Deichman starter i 2019.

Aslaks Bolts bibel

Det er avsatt 9 millioner kroner til flytteprosjektet. Dette omfatter mange delprosesser der selve flyttejobben kun er en liten del av oppgavene. Med på flyttelasset blir blant annet den historiske Deichman-samlingen på 20.000 titler, som blant annet inneholder Aslak Bolts håndskrevne bibel, Norges eneste bevarte middelalderskrift fra 1250.

Biblioteksuksessen Oslo kan lære av

– I vårt prosjekt er det ikke vurdert som nødvendig med bistand fra politi i forbindelse med flyttingen. De mest verdifulle deler av vår samling vil bli transportert som verditransport, sier Skansen.

Les mer om

  1. Nasjonalmuseet
  2. Deichman
  3. Munchmuseet
  4. Byutvikling