Oslo

Hagen åpen for bygging i Sørkedalen

Frp vil gjerne bygge boliger i Sørkedalen, men både Venstre og Ap avviser ideen om en «miljøby» i Marka.

Carl I. Hagen (Frp) vil bygge boliger i dalbunnen i Sørkedalen.
  • Hanne Mellingsæter
    Journalist
Frp sier ja, mens Ap og Venstre avviser storstilt boligutbygging i Sørkedalen.

Programkomiteen i Oslo Høyre er delt. Mens et flertall vil at Sørkedalen skal kunne utvikles for å sikre en levende bygd, ønsker mindretallet å utrede en «miljøby» i Marka.

Skulle dette bli noe av, må T-banen forlenges, erkjenner Øystein Sundelin (H), leder av programkomiteen og bystyregruppen.

«Man fjerner ikke Wyllerløypa»

Carl I. Hagen (Frp) har ingen problemer med å si ja til boligutbygging i Sørkedalen. Han ser for seg en ny T-banestrekning som går av ved Grinidammen.

— Jeg har lenge gått inn for at vi bør utnytte dalbunnen i Sørkedalen, sier Hagen.

Hvor mange boliger det kan bli plass til i dalføret innenfor Bogstad, må imidlertid utredes nærmere, mener Frps gruppeleder i Oslo.

— Men jeg vil tro det vil vært fornuftig med en kombinasjon av rekkehus, småhus og noen lave blokker, slik at du har forskjellige boligpriser.

Carl I. Hagen (Frp), gruppeleder i Oslo.

— At Sørkedalen ligger i Marka, er ikke noe hinder for boligutbygging?

— Nei.

- Hvorfor ikke?

— Fordi markagrensen er en strek på et kart. Vi snakker ikke om å bygge der det er stor friluftsaktivitet. Man fjerner ikke Wyllerløypa, sier Hagen.

Enhver som driver gårdsbruk, og som ønsker å omregulere eiendommen til annet formål, bør sørge for nydyrking et annet sted, mener Frp-veteranen, som ble gjenvalgt som listetopp i Oslo før høstens kommunevalg.

— Poenget er at når det offentlige eller andre legger beslag på dyrket mark, så skal det ikke redusere dyrket mark. Vi må lage et system hvor grunneierne må forplikte seg til nydyrking, sier Hagen.

Uaktuelt for byrådspartner Venstre

I motsetning til i Oslo Høyre, er programkomiteen i Oslo Venstre samstemt om Sørkedalen.

I forslaget til program for bystyreperioden 2015-2019, som vedtas på årsmøtet i februar, heter det at «kulturlandskapene i Maridalen og Sørkedalen skal bevares gjennom aktiv skjøtsel».

I tillegg står det eksplisitt at Oslo Venstre vil bevare markagrensen.

— Jeg mener det er viktig at vi bevarer Marka med de turgledene og naturkvalitetene det gir. Dessuten har vi mange andre områder i Oslo hvor vi kan drive aktiv boligutbygging, sier Toril Berge Flatabø (V), gruppeleder i bystyret.

Hun understreker at Venstre vil ha et levende lokalsamfunn i Sørkedalen, og kan støtte mindre utbygging av gårdstun i tråd med gjeldende planer, men gjør det klart at mer storstilt boligutvikling og forlengelse av T-banen, er uaktuelt for Høyres byrådspartner.

Det er plass langs Holmenkollbanen, mener Ap

Også Anders Røberg-Larsen (Ap) avviser ideen om en miljøby. Han påpeker at Sørkedalen ligger i Marka og ber i stedet Høyre om å få fortgang i boligutbyggingen i byggesonen.

— Vi har støttet en tunvis utbygging i Sørkedalen for å styrke nærmiljøet, men er veldig skeptisk til en storstilt utbygging av dette området når Oslo har stor kapasitet andre steder. Flere områder er skissert, og kan bygges ut, men Høyre har ikke har maktet å gjøre noe med det, sier Aps fraksjonsleder i byutviklingskomiteen.

Han mener det er mer enn nok plass i Oslo til å møte befolkningsveksten, og mener byrådet bør se på andre områder på vestkanten enn akkurat Sørkedalen.

— Bystyret har tidligere bedt byrådet om å se på områder langs T-banenettet som egner seg for bymessig fortetting. Smestad, Hovseter, Røa, Frøen og Slemdal, er eksempler på områder langs Holmenkollbanen man må se på, sier Røberg-Larsen.

Les også

  1. «De trodde de kunne torpedere markagrensen i all stillhet på vår side av byen»

  2. Er det greit med skateboardanlegg inne i Marka?

  3. Vil bygge 1200 boliger i Marka

Les mer om

  1. Byutvikling