Oslo

Mor dømt for uaktsomt drap på sønnen (1) i lagmannsretten

 • Henrik Arneberg
 • Det burde aldri blitt tatt ut tiltale i denne saken, sier kvinnens forsvarer.

Dødsfallet skjedde hjemme hos familien i Oslo i januar 2013.

Moren forlot sine to barn mens de badet. Sønnen på 14 måneder falt i badekaret og druknet.

Les: Mor tiltalt for uaktsomt drap etter at sønnen (1) druknet i badekar

Dømt til betinget fengsel i tingretten

Politiet brukte ni måneder på etterforskningen, deretter ble saken liggende syv måneder før den ble sendt til statsadvokaten. Der ble den liggende ytterligere fire måneder før det ble tatt ut tiltale.

I januar i år ble kvinnen i Oslo tingrett dømt til seks måneder betinget fengsel med to års prøvetid for uaktsomt drap. Hun anket dommen til lagmannsretten, blant annet på grunn av bevisbedømmelsen.

Tips? Kontakt oss her.

Dømt for uaktsomt drap i lagmannsretten

Lagmannsretten dømte i forrige uke kvinnen for uaktsomt drap med en prøvetid på to år. I tillegg ble det reagert med domsutsettelse, en særskilt form for betinget dom som går ut på at tiltalte kjennes skyldig uten at det utmåles noen straff.

«Domfellelse for overtredelse av straffeloven § 239 første straffalternativ skal normalt lede til ubetinget fengselsstraff. De betydelige formildende omstendigheter i saken gjør imidlertid en ubetinget fengselsstraff helt uaktuell her,» står i dommen.

«Lagmannsretten er kommet til at det bør reageres med den lempeligste form for betinget dom, det vil si domsutsettelse» , står det videre.

Begge dommene ble avsagt under dissens.

Les: Mor dømt til seks måneder betinget fengsel for uaktsomt drap på sønnen

Forsvarer: Påtaleunnlatelse burde vært løsningen

Morens advokat, Kirsten B. Sigmond, sier til Aftenposten at hun mener det aldri burde blitt tatt ut tiltale i den aktuelle saken.

— Jeg er skuffet over resultatet, at hun ble dømt. Men jeg tolker dommen som at saken like gjerne kunne vært løst ved en påtaleunnlatelse, noe som burde vært løsningen. Det konkluderes jo med at hun ikke skal straffes, sier forsvareren.

Sigmond har ikke pratet med sin klient etter dommen falt i lagmannsretten, men sier hun vet at hele familien har det tungt. Selv om forsvareren er skuffet over utfallet mener hun at ordlyden i siste dom er langt mindre aggressiv enn tingrettens.

Moren sliter med depresjoner og søvnmangel

— Retten har sett tragedien som rammet familien. Min klient har slitt tungt med depresjoner og søvnmangel etter ulykken.

- Det står i dommen at moren som følge av tingrettens dom mistet jobben i barnehagen hun var ansatt i, og at hun har vært arbeidsledig siden?

— Det stemmer. Hun jobbet faktisk i barnehagen i to år frem til saken ble behandlet i tingretten. Etter dommen mistet hun jobben, sier Sigmond.

Påtalemyndigheten: Tar dommen til etterretning

Statsadvokat Kristin Natasha Røhne som aktorerte saken har følgende kommentar til Aftenposten:

— Jeg noterer meg at lagmannsretten ikke har funnet domfeltes uaktsomhet til å tangere opp mot grov uaktsomhet, slik tingretten og påtalemyndigheten la til grunn. Dette har antagelig vært utslagsgivende for valget av straffereaksjon. For øvrig tas dommen til etterretning og vil bli vurdert nærmere av påtalemyndigheten, skriver Røhne.

 1. Les også

  Mor dømt til seks måneder betinget fengsel for uaktsomt drap på sønnen

 2. Les også

  Mor tiltalt for uaktsomt drap etter at sønnen (1) druknet i badekar

 3. Les også

  Kvinne erkjenner ikke straffskyld for babydrukning