Oslo

Peiskos vil gi dårlig Oslo-luft i kveld

Luften er dårlig i sentrum og langs de trafikkerte veiene i dag, men i morgen kan det bli bedre.

I rushtiden rammes Oslo av veistøv og eksos, spesielt i sentrum og langs de sterkt trafikkerte veiene.
  • Heidi Anne Johnsen

12 målestasjoner rapporterer fortløpende om tilstanden på Oslo-luften. I dag, tirsdag klokken 12 viste seks målestasjoner lite forurensning, og seks målestasjoner moderat forurensning.

Forurensningen i dag kommer hovedsaklig fra veistøv og til dels eksos, og rammer spesielt sentrum og områdene langs de sterkt trafikkerte veiene i rushtiden. I praksis gjelder dette hovedfartsårer som Ring 3, E6 og E18, samt Ring 1 og Ring 2.

  • Her kan du se hvordan luften i Oslo er.
Peiskosen må ta en stor del av skylden for dårlig Oslo-luft utover kvelden.

Partikler fra vedfyring utover kvelden

Og utover ettermiddagen og kvelden forventes forurensningen å stige.

Prognosen på nettportalen luftkvalitet.no varsler om et moderat til høyt forurensningsnivå fra svevestøv i områder med vedfyring.

– Dette er helt normalt vintervær, sier Christine F. Solbakken, kommunikasjonssjef i Norsk institutt for luftforskning (NILU).

– Det er vanlig at forurensningsnivået spretter litt opp i rushtiden, særlig om vinteren ser vi dette godt. Og når det er kaldt, så kommer folk hjem fra jobb og skole om ettermiddagen og fyrer i peisen. Da får vi i tillegg det fine støvet fra peisen utover natten. Det er helt vanlig vinterluftforurensning akkurat nå.

Fyr riktig i kulden

NILU oppfordrer folk med vedovn til å sørge for å bruke tørr ved og fyre riktig i kulden.

Seniorforsker Cristina Guerreiro i NILU skriver i et nyhetsbrev at det er vanskelig å anslå nøyaktig hvor mye av det fine svevestøvet som kommer fra vedfyring.

Det avhenger av hvor mye folk fyrer, hva slags ovner de har og type ved de brenner – og ikke minst hvordan de fyrer. Peis og gamle vedovner er verstinger her, men nye vedovner utgjør også et viktig bidrag, ifølge NILU.

Bedre luft i vente utover uken

I løpet av natten vil forurensningen avta og falle tilbake på grønt nivå.

I morgen er det ventet noe lavere nivåer, med moderat forurensningsnivå langs større og sterkt trafikkerte områder, samt fra vedfyring på kvelden.

Les mer om

  1. Luftforurensning
  2. Oslo