Oslo

Plan om 120.000 nye boliger i Oslo får kritikk

Bystyret i Oslo skal neste onsdag vedta en ny kommuneplan som åpner for 120.000 nye boliger fram mot 2030. Det kan rasere historiske områder i hovedstaden, frykter flere.

Universitetsgata og Ruseløkka var foreslått regulert til bevaring for flere tiår siden, men planarbeidet strandet. Nå ligger gårdene i et «utviklingsområde» der det skal kunne bygges opp mot 10 etasjer.
  • Ntb

Byrådet vil lage utviklingsområder i indre by, som skal settes av til bygging. Her kan det bygges høyhus på inntil 30 meter, og det legges opp til at utbyggere kan få bygge raskt og slippe detaljregulering og politisk behandling av saker, skriver Klassekampen.

I de samme områdene er det imidlertid 800 verneverdige bygg som nå vil stå med svekket vern, ifølge Byantikvaren.

Allerede i juli gikk Fortidsminneforeningen og Byantikvaren ut i Osloby.no og luftet sin bekymring. I denne saken kan du lese mer om saken og se eksempler på murgårdene som kan bli berørt av forslaget.

Også SV og Miljøpartiet De Grønne er kritiske til planene.

— Vi må være sikre på at vi ikke gjør uopprettelig skade, sier Andreas Behring (SV), medlem av byutviklingskomiteen i Oslo bystyre.

Ap er enig

— De nye områdene som skal bygges, må ikke ødelegge byens identitet. Vi vil at samtlige planer skal gjennom en politisk behandling, sier bystyrerepresentant Anders Røberg-Larsen (Ap).

Noen utvalgte områder i Oslo har blitt definert som verneområder i kommuneplanen. De inneholder blant annet kulturminner av såkalt nasjonal verdi. Men fortsatt står 3.070 verneverdige bygg utenfor, ifølge Byantikvaren.

Byantikvaren er også skeptisk til at så mange av dagens reguleringsplaner oppheves.

Selv om bystyret skiftes ut etter valget, er det dagens bystyre som skal vedta kommuneplanen på sitt siste møte 23. september.

Les også

  1. Frykter for byens sjel - byrådet vil åpne for høyere hus i sentrum

  2. Ny turvei skal knytte Hovinbyen sammen

  3. Dette er Oslos beste og dårligste sykkelparti