Ruter taper millioner fordi de ikke kan holde tilbake snikere

Ruter anslår at de vil tape opp mot 13 millioner kroner i år etter at Høyesterett slo fast at innleide vektere ikke kan holde tilbake snikere.

Høyesterett mener at innleide vektere kan bare holde passasjerer tilbake med makt dersom dette skjer i samarbeid med ansatte i selve transportselskapet.

To ganger det siste halve året har personer blitt dømt for voldsbruk, men frikjent for vold mot særskilt utsatt yrkesgruppe etter å ha angrepet vektere som har forsøkt å holde dem igjen i billettkontroll på kollektivtrafikk. Det skriver Rett24.

Dommene i lagmannsretten følger en høyesterettsdom fra i fjor. I dommen kom det frem til at innleide vektere kun kan holde passasjerer tilbake med makt dersom dette skjer i samarbeid med ansatte i selve transportselskapet.

Les også

Ruter har fått 6000 tilbakemeldinger på den nye appen. Nå kommer det flere endringer.

Få eller ingen av transportselskapene i Norge har i dag egne ansatte billettkontrollører.

Ruter har lagt om rutinene etter dommene. Selskapet håper på en lovendring. I et brev til departementet fremkommer det at Ruter, som er transportselskapet i Oslo, allerede i år beregner tapet til over 12–13 millioner kroner.

Selskapet forteller at det i grupper på Facebook er spredt informasjon om at vekterne ikke lenger har lov til å holde snikere tilbake. Ruter er «svært bekymret for hvordan dette vil utvikle seg etter hvert som flere og flere blir klar over dette».

«Oppsummert så er det svært kritisk for bransjen, som allerede har store utfordringer med å sikre sine billettinntekter etter restriksjoner som følge av pandemien», heter det i brevet til departementet.