Oslo kommune har inngått gigantkontrakt om bygging av nye vannledninger

Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune har inngått en milliardkontrakt med arbeidsfellesskapet AF gruppen/Ghella om bygging av nye hovedledninger for drikkevann, en viktig milepæl i kommunens største og mest omstridte byggeprosjekt.

Arbeidet med ny drikkevannsforsyning i Oslo er delt opp i flere faser. Her fra vannbehandlingsanlegget på Huseby i mai i fjor. Det er kontrakt på å bygge vanntunneler herfra og ut til resten av byen som nå er tildelt.

Kontrakten omfatter etablering og bygging av tunneler og all infrastruktur som skal frakte rent drikkevann fra det nye vannbehandlingsanlegget på Huseby ut til byens innbyggere.

Verdien av kontrakten er på 8,77 milliarder kroner eksklusive merverdiavgifter.

Avtalen inkluderer bygging av det samlede distribusjonssystemet for drikkevann fra Huseby til Stubberud og fra Oset til sentrum. I tillegg skal det bygges nye bassenger for drikkevann på Haugerud.

Dette er områdene som berøres av arbeidet:

AF Gruppens største kontrakt noensinne

AF Gruppen har en andel på 60 prosent av kontrakten, og dette er den største kontrakten selskapet har inngått noensinne.

– AF Gruppen er svært tilfreds med å ha blitt tildelt kontrakten om å bygge vanndistribusjonsnett for Oslo kommune i samarbeid med Ghella. Vi ser fram til et godt samarbeid med Oslo kommune og til å skape en trygg og sikker vannforsyning for innbyggerne i Oslo. AF og Ghella har tidligere samarbeidet på Follobanen og har begge lang og god erfaring med tunnelprosjekter, sier konsernsjef Amund Tøftum i AF Gruppen.

Mye bråk

Kontrakten er den tredje av fire i det som er Norges største vannforsyningsprosjekt, der vann skal fraktes fra Holsfjorden i en 19 kilometer lang tunnel under Vestmarka og inn til Oslo. Vanninntaket i Holsfjorden og et vannbehandlingsanlegg på Huseby skal supplere dagens løsning med vann fra Maridalsvannet.

Prosjektet har så langt vært preget av kostnadsøkninger og kontroverser. De enorme kostnadsøkningene førte til mistillit mot byråd Lan Marie Berg. Det endte med at hele byrådet gikk av - for så å gjeninntre uten Berg kort tid senere.

– Dette er en viktig milepæl i arbeidet med å bygge en fullgod reservevannforsyning til Oslos innbyggere. Distribusjon av drikkevannet ut til innbyggerne er helt sentralt for at Oslo skal få en trygg og robust vannforsyning, sier direktør i Vann- og avløpsetaten Anna Maria Aursund.

Maridalsvannet er i dag Oslos drikkevannskilde. Skjer det noe med dette vannet, vil store deler av Oslo sentrum være uten vann i løpet av 3–4 timer.

Uholdbar løsning i dag

Det er to samorganiserte prosjekter som inngår i arbeidet med å bygge en fullgod reservevannforsyning for Oslo kommune. I dagens vannforsyning får 90 prosent av innbyggerne vann fra Oset vannbehandlingsanlegg ved Maridalsvannet, en løsning som kommunen fastslår er uholdbar.

Kontrakten inkluderer alt arbeidet omfattet av Stamnettprosjektet, samt en tunnel fra Huseby til Sagene som utgjør en betydelig del av prosjekt Ny vannforsyning Oslo. Finansieringen skjer gjennom to bevilgninger fra bystyret. Kostnadsfordeling tilsvarer de to prosjektenes andel av entreprisen.