Oslo

– Vi kan ikke ha det sånn at folk er avhengige av rike foreldre for å få seg et sted å bo

Både Arbeiderpartiet og SV er bekymret for økte klasseskiller som følge av at foreldre hjelper barna sine inn på boligmarkedet i Oslo.

Christian Hintze Holm kjøpte leilighet på øvre Grünerløkka slik at datteren Ida Marie Holm kan leie av han i studietiden.
  • Thea Roll Rakeng

Nylig skrev Aftenposten at stadig flere unge får hjelp hjemmefra til å kjøpe leilighet i Oslo. Dette betyr at det er foreldrene som presser opp prisene i boligmarkedet, og at det blir større sosiale forskjeller nå enn tidligere.

– Dette er en svært uheldig utvikling som skaper store sosiale forskjeller som vi ikke ønsker i Norge. Det å ha et sted å bo er en grunnleggende velferdsgode, og vi kan ikke ha det sånn at folk er avhengige av rike foreldre for å få seg et sted å bo, sier Stine Renate Håheim.

  • Les kommentaren: Så du trodde det var boligmangel i Oslo, du?

Hun er Arbeiderpartiets (Ap) boligpolitiske talsperson.
En fersk boligundersøkelse utført av TNS Gallup for Nordea viser at flere studenter kjøper bolig fremfor å leie. 17 prosent av studenter
mellom 19 og 29 år oppgir at de eier boligen de bor i, opp fra 12
prosent fra året før.

Les også

Eiendomsmegler: Foreldre skaper klasseskiller på boligmarkedet

Arbeiderpartiets boligpolitiske talsperson, Stine Renate Håheim, mener det må gjøres drastiske tiltak for å bedre boligsituasjonen i Oslo.

Håheim peker i tillegg på pressede leiepriser som igjen gjør det umulig for unge med høy inntekt uten egenkapital, å spare. Hun mener tiden er inne for å bruke politiske tiltak for å få fart på boligveksten.

– Her må vi ha to tanker i hodet samtidig. Vi må stimulere til økt byggeaktivitet slik at prisene går ned på sikt, samt drive sosial boligpolitikk som hjelper de som stiller svakest i markedet, også unge uten egenkapital, sier Håheim.

Les også

Oslos boligpolitikk er en ulikhetsmaskin | Einar Lie

– Truer velferdstaten

Ingvild Reymert, nestleder i Sosialistisk Ventreparti (SV) i Oslo, mener at dagens boligmarked ikke bare skaper sosiale klasseforskjeller, men truer muligheten for lik rett til utdanning blant unge.

– Boligmarkedet i dag er et svært alvorlig problem. Galopperende boligpriser gjør at det er lønnsomt å eie, men de som ikke har råd til å eie, må leie - noe som er et stort tapsprosjekt, sier Reymert.

Hun peker på at prisene på leiemarkedet stiger, og at flere studenter uten økonomisk hjelp hjemmefra, sliter økonomisk som en direkte følge av dette.

– Leieutgiftene stiger mer enn studiestøtten slik at unge uten økonomisk hjelp fra foreldrene må prioritere å studere mindre og jobbe mer i løpet av studietiden, sier Reymert.

– Kjerneverdiene i den norske velferdsstaten står på spill på grunn av boligmarkedet, sier Ingvild Reymert, nestleder i Sosialistisk Ventreparti (SV) i Oslo.

Reymert mener regjeringen må ta tak og bygge flere studentboliger.

– Selv om det har blitt bygget mange studentboliger i Oslo de siste årene har økningen blitt spist opp av en kraftig økning i antall studenter. Dekningsgraden, antall studenter pr. studentbolig, er den samme som før, påpeker Reymert og fortsetter:

– Ansvaret ligger ikke bare hos kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Dette er et så alvorlig problem at både finansministeren og statsministeren må på banen. Kjerneverdiene i den norske velferdsstaten står på spill, sier Reymert.

Betalte 140.000 kroner kvadratmeteren for ettroms leilighet

– Bygge ut og mer

Stortingsrepresentant for Høyre (H), Muddasar Kapur, støtter Håheim og Reymerts forslag om å bygge flere studentboliger, men mener at unge som får økonomisk hjelp hjemmefra ikke er noe problem i seg selv.

– Det er viktigere enn noen gang at det bygges enda flere boliger slik at tilbudssiden går opp. Kun da kan vi gjøre noe med presset, sier Kapur.

Les også

Studenter på boligjakt: «Audition» på leiemarkedet

Stortingsrepresentant Mudassar Kapur (H) mener at utbygging av flere boliger vil føre til at tilbudssiden går opp og at presset går ned. Her avbildet med Unge Høyre-leder, Kristian Tonning Riise.

Han mener at en fortsettelse på å forenkle plan- og bygningsloven kan være med på å løse problemet.

– I tillegg må vi fjerne fordyrende og unødvendige krav som rammer de små boligene hardest, og gjøre det enklere for kommunene å vise lokal kløkt i arealplanleggingen av små boliger for unge. Vi må hindre store innsigelsesrunder som utsetter utbygginger med flere måneder og år, sier Kapur.

Han legger til at BSU-ordningen, som nå har et tak på 300. 000 kroner, bør økes.

Les også

  1. Rekord-sommer i boligmarkedet

  2. I dette landet får du hundretusener av staten til boligkjøp. Krav: Du må få minst tre barn.

  3. Aftenposten mener: Strengere tiltak mot boligboble

Les mer om

  1. Boligmarkedet
  2. Boligpolitikk
  3. Studentliv