Oslo

Motorveien som kunne rasert Oslo sentrum

En opp til 12 felt bred motorvei tvers gjennom Oslo sentrum vil løse byens trafikkproblemer. Slik tenkte byplanleggerne i 1965.

Inspirert av USA foreslo byplanleggerne motorvei gjennom Homansbyen, og så ende trafikken under Slottet. Ill.: Transportanalysen for Oslo-området, Oslo byplankontor 1965

 • Leif Gjerland
  Historieformidler

Fra 1950-tallet av bygde Oslo drabantbyer, men uten særlig mange arbeidsplasser. Så da bilsalget ble frigitt 1. oktober 1960, fikk Oslo sin første generasjon av pendlere som bodde utenfor byen og kjørte bil inn til den for å arbeide. Resultatet ble en katastrofal ubalanse der Oslos eldste innfartsvei, Strømsveien, ble en flaskehals, og Rådhusgaten hadde en gjennomsnittshastighet på ned til 5 km/t. Noe måtte gjøres!

Oslo byplankontor sendte en fagtung delegasjon til USA. Ekspertene kom tilbake i 1963 og hadde sett lyset: Trafikken gjennom byen, ikke utenom den! 7. april 1965, altså for 50 år siden, la så Oslo Byplankontor frem sin løsning: En inntil 12-felts motorvei tvers igjennom det sentrale Oslo fra Skøyen til Etterstad med plasskrevende avkjøringsramper og et nett av hurtigveier og samlegater.

Bymotorveien

Planen het «Transportanalysen for Oslo-området», men på folkemunne ble den hetende Bymotorveien.

Det skulle snart vise seg at det ikke gikk like motstandsfritt å legge en motorvei gjennom Oslo sentrum som planleggerne hadde lært at det gjorde i amerikanske slumstrøk. Nye veitraseer og nødvendig riving førte til en organisert motstand, og da særlig i de mest berørte strøkene.

Folk protesterte

Siden trafikken inn til sentrum ble tegnet opp gjennom Frognerparken, ble Frognerparkens venner stiftet, og likeså mobiliserte man på Frogner, Ruseløkka og i Homansbyen. Et stort treetasjes fordelingskryss på Olaf Ryes plass skulle sende trafikken i to brede løp gjennom og ut av byen østover, så også i Østkantens lokalmiljøer samlet folk seg i protest.

Planen om en Bymotorvei overlevde ikke oljekrisen i 1972/73 og overgangen til bevaringstiåret på 1970-tallet, men man rakk å få reist Bispelokket, Nylandsveien og Nylandsbrua. Nå er Bispens rundkjøring vekk, men Nylandsbrua og Nylandsveien står der fortsatt som skjemmende og skremmende innslag etter den 1960-tallsbrutale veiløsning og minner om den 50 år gamle feilslåtte Bymotorveiplanen.

 1. Les også

  Stjernearkitekt: - Barcode er feilslått byutvikling

 2. Les også

  Disse elbil-fordelene lover Oslo-politikerne å beholde helt til 2019

 3. Les også

  Lover topp veier og jernbane i 2050 - om de får 1500 milliarder kroner

På 1960-tallet tegnet storslåtte og revolusjonerende planer et nytt Oslo med Bymotorvei og totalsanerte områder. Ill. fra boken Hvis slottet lå på Tøyen, Schibsted 2004)

Flere artikler

 1. OSLO
  Publisert:

  Oslo før: Broen ingen ville ha

 2. OSLO
  Publisert:

  Frognerparken er fortsatt frodig

 3. OSLO
  Publisert:

  Oslo før: Et Galleri til besvær

 4. OSLO
  Publisert:

  Oslo er verdenshistoriens eneste eksempel på et kongelig vedtak om at by og land skal bytte plass.

 5. OSLO
  Publisert:

  Den siste bilbroen midt i Oslo kan bli revet

 6. OSLO
  Publisert:

  Oslo før: Slik så det ut i Folketeaterpassasjen i 1962