Byrådet vil bruke 2,3 mrd. på å kjøpe flere kommunale boliger

550 nye kommunale boliger skal på plass i løpet av de neste fire årene. Det foreslår det borgerlige byrådet i Oslo i sitt budsjett for 2016.

Det er bred enighet i bystyret om å spre de kommunale boligene over flere bydeler. Pr. i dag har blant annet Sagene bydel (nedre del av bildet) en overkonsentrasjon.

Onsdag la byrådet i Oslo frem sitt budsjettforslag for 2016. Det skal vedtas i desember, men før den tid har antagelig byrådsmakten i hovedstaden skiftet. Det kan føre til at det blir gjort store endringer.

Et av forslagene fra de borgerlige som kan bli stående, er et nytt løft i antall kommunale boliger. Fra før har Oslo i overkant av 10.000 slike.

— Byrådet er inne i en historisk satsing på å kjøpe flere kommunale boliger i Oslo. Summen som stilles til rådighet gjør oss i stand til å kjøpe 550 nye boliger fremover, sier sosialbyråd Øystein Eriksen Søreide (H).

476 av boligene er tenkt til vanskeligstilte, som er hovedgruppen av leietagere i de kommunale boligene. 74 av boligene er tenkt til personer med nedsatt funksjonsevne.

— Vi er veldig glad for at vi får til dette, sier Søreide.

Forslaget kan overleve et byrådsskifte

Bystyrerepresentant Rina Mariann Hansen (Ap), som er aktuell til en byrådspost i et Ap-ledet byråd, er positiv til det foreslåtte milliardkjøpet. Hun tror hele bystyret kan stille seg bak det.

Rina Mariann Hansen (Ap)

— Bystyret har i mange år vært enig om å øke antallet kommunale boliger og å spre de kommunale boligene. At byrådet endelig leverer på dette punktet, er positivt, men årsaken er at fordi de i mange år ikke har økt antallet slik bystyret har ønsket, sier Hansen.

Også Marianne Borgen (SV) gir ros til byrådet for at forslaget kommer.

— Vi trenger flere kommunale boliger i Oslo, så dette er bra, sier hun.

Flere store boligkjøp i senere år

De foreslåtte 550 boligene kommer i tillegg til de 280 boligene som allerede er vedtatt å kjøpe frem mot 2017. De nye boligene kommer også på toppen av «OBOS-kjøpet» i 2014.

Da kjøpte kommunen en portefølje på 617 utleieboliger, spredt over hele byen, samlet fra OBOS. Samtidig varslet de at de kom til å selge 210 kommunale boliger i Gamle Oslo bydel. Målet var blant annet å spre de kommunale boligene bedre, byrådet har tidligere fått kritikk for at sosialboligene er konsentrert i indre øst.

I fjor ble det bestemt at flere kommunale boliger skulle kjøpes på vestkanten.

Øystein Eriksen Søreide (H)

Ifølge Søreide er de 550 nye boligene planlagt fordelt på alle bydelene, med unntak av Grünerløkka, Gamle Oslo og Sagene.

— Det skal ikke øke belastningen i de bydelene som har mange sosialboliger fra før, sier Søreide.

Behov for flere de neste årene

Hvert år kartlegges det hvor mange kommunale boliger det er behov for i Oslo. Selv om dette tallet har sunket de siste årene, er det fortsatt behov for i underkant av 2000 boliger. Behovet er størst i bydelene Frogner, Grünerløkka og Søndre Nordstrand, ifølge kartleggingen.

— Vi brukte mye penger i fjor på OBOS-kjøpet, og vil fortsette å satse på sosialboliger. Det mangler fortsatt flere, og vi har fremdeles en jobb å gjøre. En trygg bolig er noe av det aller viktigste for å gi utsatte grupper grunnlag for et bedre liv, mener Søreide.

Sosialbyråden mener boligkjøpet blant annet er nødvendig for å sikre bedre rehabilitering og oppfølging av rusmisbrukere.

— Bolig er viktig for at rusavhengige skal få et bedre liv og et stort steg mot rusfrihet. For å sikre at rusavhengige håndterer det å bo, er det nødvendig med veiledning og oppfølging. Derfor øker vi også bo-oppfølgingen overfor personer med rus og psykiatriutfordringer med 20 mill. kroner i budsjettforslaget vårt, sier han.